17e/18e eeuwse Oranje kleipijpen in Gouda vervaardigd

Kleipijp ORANJEpijp met de voorstelling van portretten van Amalia van Solms (links) en Frederik Hendrik( rechts). Kleipijp is waarschijnlijk 
uitgebracht bij hun huwelijk. Omstreeks 1625. Bodemvondsten Reeuwijk in een pijpenstort van barokpijpjes.


Fotoalbum: Oranje kleipijpen Koninklijk Huis 17e/18e eeuw


Vier 19e eeuwse Goudse Oranjepijpen 
met de afbeeldingen van WILLEM I, WILLEM III en SOPHIA

Oranjepijpen met Willem I in een ovaal geplaatst met eronder het jaartal 1813
Rechts dezelfde Oranjepijp met aan de andere zijde Willem III in een ovaal geplaatst 
met eronder het jaartal 1863


De pijpenkoppen hebben als bijmerk het Goudse stadswapen en op de hiel staat geplaatst de gekroonde 52. Deze pijpen moeten gemaakt zijn 
door Jan de Gidts die het merk tussen 1845-1881 in zijn bezit had.
De pijpenkop hierboven, ook gemaakt door Jan de Gidts, maar deze kleipijp is via een 
fabricageproces gebruind om de pijp een andere uitstraling te geven. 


Ook deze kleipijp is gemaakt door Jan de Gidts, maar heeft weer een andere voorstelling. Aan de ene  kant de afbeelding van WILLEM III en het jaartal 1849. Aan de andere kant de afbeelding van SOPHIE en het jaartal 1874. Ook deze pijp heeft als hielmerk de gekroonde 52.


Een andere variant met wederom Willem I in een ovaal geplaatst. Op een slinger boven het ovaal de tekst ORANJE BOVEN rondom de pijp. Aan de andere zijde van de pijp in een ovaal het jaartal 1863 met eronder het stadswapen van Amsterdam en nog een ander wapen. Op de steel staat een deel van een  tekst: JUBELJAAR en ORANJE. Rechts wat meer gedetailleerd het jaartal 1863 en het stadswapen van Amsterdam. Rechts een wapen met aan de bovenkant vier leeuwtjes. Het graveerwerk is matig uitgevoerd. De 8 van het jaartal 1863 lijkt meer op een 4. Foto rechts de afbeelding van een zeilschip en de tekst AANKOMST 1813. De maker van de pijp is onbekend.


Fotoalbum: Oranje kleipijpen uit de 19e/20e eeuw in Gouda vervaardigd


IN GOUDA VERVAARDIGDE KLEIPIJPEN MET DE VOORSTELLING VAN WILLEM VAN ORANJE

De Goudsche pijpenmakers hebben in bijna vier eeuwen pijpenproductie vele tientallen verschillende kleipijpen vervaardigd ter ere van het Koninklijk huis. Dit soort pijpen staat bekend als zgn. Oranjepijpjes. Ook Willem van Oranje is afgebeeld, zelfs op meerdere kleipijpen die zijn uitgebracht aan het eind van de 19e eeuw, dit om de tachtigjarige oorlog met Spanje te herdenken. In 1872 was het precies 300 jaar geleden, dat de eerste bevrijding in Nederland door de Geuzen plaats vond. Aan de herdenking van deze  gebeurtenis zijn ook een paar kleipijpen uitgebracht.  Willem van Oranje, die bekend staat als de Vader des Vaderlands, werd op 10 juli 1584 vermoord door Balthasar Gerards in Delft.  Kleipijpen met zijn voorstelling erop zijn uitgebracht door verschillende  Goudsche pijpenmakers.

Op de steel van deze hoornpijp staat een deel van een tekst. 
De volledige tekst op de steel van deze pijp luidt "Prins Willem de Eerste, vader des Vaderlands". 2e helft 19e eeuw.


 

 

 

 

Deze  figurale kleipijp vertoont de portretbuste van Willem van Oranje. Afgebeeld met plooikraag. Als steeltekst op deze pijp" 300 jarig bestaan van Neerlands Vrijheid". 2e helft 19e eeuw.


Bodemvondst Gouda


Twee kleipijpen met de voorstelling van Willem van Oranje. 2e helft 19e eeuw. Bodemvondst Gouda.


Het jaar 1874 was voor de Goudse pijpenmakers een druk jaar. Koning Willem III vierde zijn zilveren regeringsjubileum en daar speelden verschillende Goudse pijpenmakers op in door een aantal verschillende  kleipijpen te vervaardigen ter ere van dat jubileumfeest. Opmerkelijk is overigens wel dat we nog steeds niet goed van alle 19e eeuwse Willem III pijpen kunnen zeggen wie de maker is geweest.

Afbeelding van Koning Willem III en zijn vrouw Sofie, prinses van Württemberg. Deze kleipijp met korte steel is zowel met kijkglaasje 
als zonder gemaakt. De maker van deze pijp is niet bekend. Bodemvondst Boskoop


Afbeelding van een leeuw met zijn poot op een wereldbol, in dit geval een kijkglaasje. De pijp symboliseert de zege van Oranje uit de 
tijd van de slag bij Waterloo. Vermoedelijke maker P. van der Want. Bodemvondst Achterwillens Gouda


Afbeelding van Koning Willem III die de eed aflegt. Erboven het jaartal 1849. Aan de andere kant een W met kroon erboven en de 
tekst JUBELJAAR. Op de steel de tekst GEHULDIGD 12 MEI en aan de andere zijde 12 MEI 1874. De maker van deze pijp was 
B. van der Maas te Gouda. Bodemvondst Drapiersteeg Gouda


Afbeelding van koning Willem III en zijn latere vrouw Koningin Emma. Op een stuk steel staat aan de ene kant de tekst: 
Z.M.KONING WILLEM III. Aan de andere kant H.M. KONINGIN EMMA. Deze pijp dateert van 1879 en dat staat ook aangegeven op 
de kop. In dat jaar trouwt de al wat oudere Willem III met de veel jongere Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. De pijp is gemaakt 
door Arie van der Kleyn. Bodemvondst binnenstad Gouda omgeving Raam.


Linkerfoto's: Hoornpijp met de afbeelding van Koning Willem III in een ovaal. Boven het borstbeeld staat de tekst Z. M. WILLEM III. 
Eronder 12 MEI 1874 en FEESTPIJP. Aan de andere kant de eedaflegging in de Nieuwe kerk te Amsterdam met de tekst 12 mei 1849 
en INHULDIGING.  De maker van deze pijp is niet bekend. Bodemvondst: Achterwillens Gouda.

Rechterfoto's: Hoornpijp met aan de ene kant de afbeelding van Koning Willem III en aan de andere zijde zijn vrouw Sofie, prinses van Württemberg. 
Op het kleine stukje steel is de tekst nog te zien met de namen SOPHIA en WILLEM. De maker van deze pijp is niet bekend.
Bodemvondst: Achterwillens Gouda