Soldaten op antieke tegels


Hoornblazers,Trompetten en Fluiten

Of alle tegels met hoornblazers ook daadwerkelijk soldaten betreffen lijkt onwaarschijnlijk. Hoornblazers werden ook bij jachtpartijen gebruikt om via het blazen op een jachthoorn aan drijvers en jagers signalen af te geven over het verloop van de jacht. Zie ook de tegel met hoornblazende figuur met hertenkop die er op duidt dat het hier om jacht moet gaan.


Randtegel met een hoornblazer. 17e eeuw

Zeldzame tegel van een hoornblazer met hertenhoofd. 17e eeuw


Tegels, Trommels & Trompetten – Hoornblazers, Hooivorken & Hellebaardiers.

Tegels met soldaten in blauw uitgevoerd komen het meeste voor, in paars al wat minder en nog minder de gekleurde soldaten in een kwadraat, een cirkel, of in een koord gevat. Dat u hier een flink aantal gekleurde soldaten op tegels aantreft, wil beslist niet zeggen dat die soort voor het oprapen ligt. Integendeel, vele gekleurde soldaten op tegels zijn al bij verzamelaars ingekwartierd. Er zijn ook gekleurde soldaten in blauwe omlijstingen met alle soorten hoekornamenten. We treffen de soldaten in allerlei handelingen aan, gevechten op zee, exercerend, schietend, zwaardvechtend, speer werpend, boog en kruisboog hanterend, op trommels slaand, trompettend, hoorn blazend, vaandel zwaaiend, fluitspelend, met een knots slaand en soms een hooivork hanterend. En dat laatste lijkt mij best een pijnlijke zaak, die niet met één pleistertje is te verhelpen… Rapalje, hollend met een vervaarlijk opgeheven hooivork, zijn volgens mij soldaten, want zo schep je geen hooi, stilstaand en een normale schepbeweging makend, zouden boeren kunnen zijn die ook op gekleurde cirkeltegels voorkomen. Officieren mooi te paard, of niet te paard, maar het voetvolk vormde de grote meerderheid, ook op onze antieke tegels met soldaten. In legers had men fluiten, trommels, trompetten en hoornblazers om de vijand te imponeren en om de zege te verkondigen. Maar werden ook gebruikt om strategische signalen af te geven van aanvallen of terugtrekken. De legermuzikanten stonden in hoog aanzien bij de machthebbers, omdat ze bij een zege er flink op los toeterden…Postiljon

Tegel met een postiljon met hoorn. 17e eeuw

Postiljon te paard met hoorn


Het postvervoer tussen de steden vond aanvankelijk door bodelopen plaats. Vanaf ongeveer halverwege de zeventiende eeuw werd het vervoer te paard gebruikelijker. Dit hield onder meer verband met de vrede van Münster, die in 1648 gesloten werd en die het einde van de tachtigjarige oorlog betekende. Door deze vrede kregen veel van te paard strijdende soldaten en/of cavaleristen een nieuwe baan als postvervoerder of postiljon.

De postiljon

Een postiljon (een paardrijder die post vervoerde) reisde door de steden, waar hij te herkennen was aan zijn hoorn. Deze gekrulde posthoorn wordt tegenwoordig nog op vele brievenbussen afgebeeld. De postiljon gebruikte hij om aan te geven dat hij in een stad aankwam of er juist vertrok.


Balustertegel met een postiljon met hoorn. 17e eeuw

Cirkeltegel met een postiljon met hoorn. 17e eeuw


Kleipijp (Ds21FM06) hoornpijp met aan de ene kant een postkoets met paarden en aan de andere kant een ruiter te paard, postiljon. Op de steel de tekst POSTILJON en KOETSWAGEN. Omstreeks 1880.
Pijpenmaker niet bekend. Vindplaats: Gouda wijk Bloemendaal.