Herten op antieke tegels

Tegel met edelhert. Midden 17e eeuw. Het gaat hier om een blauwe tegel waarvan de kleuren recentelijk zijn aangebracht. Een nepper dus. 

Ruim 100 foto's van tegels met de afbeeldingen van  hert- en hoefachtigen zijn op deze pagina samengebracht. De meeste voorstellingen betreffen edelherten met een gewei. Drie tegels laten echter een vrouwelijk edelhert zien (uiteraard zonder gewei). Verder is ook nog een uitsplitsing gemaakt in damherten, reeën, elanden en gemzen hoewel het soms erg moeilijk te bepalen is waar het nu precies om gaat. Een onderscheid maken tussen een spitser (eenjarig mannelijk edelhert of edelhert met slecht ontwikkeld gewei), gems of ree was ook arbitrair realiseer ik me. 


Edelherten op antieke tegels, eind 16e/17e eeuw, polychroom(1A)


Edelherten op antieke tegels, eind 16e/17e eeuw, polychroom(1B)


Vroege cirkeltegel kabelrandmotief met liggend edelhert en 
jachthond met halsband. Omstreeks 1600.

Randtegel met een jager met speer en springend edelhert.
Omstreeks 1600.


Tegel met de afbeelding van een springend edelhert. Gouda de Swaen? Het initiaal op de achterkant van de tegel zou men kunnen lezen als IWS. Vermoedelijk het monogram van Willem Iansz Verswaen. Polychrome cirkel- en kwadraattegels worden gedateerd als omstreeks 1600 vervaardigd.  Als deze tegel gemaakt is door Verswaen moet dat gebeurd zijn tussen 1621-1640.


Cirkeltegel met vrouwelijk edelhert met halsband.
Ca. 1600.

Tegel met vrouwelijk edelhert. 
Midden 17e eeuw.

Tegel met vrouwelijk edelhert (of wellicht een ree). Midden 17e eeuw.

Tegel met vrouwelijk edelhert (of wellicht  een ree). Midden 17e eeuw.


Contact in bewondering


Edelherten op antieke tegels, 17e t/m 20 eeuw eeuw, blauw (1)


Edelherten op antieke tegels, 17e t/m 20 eeuw eeuw, blauw (2)


Tegeltableau met hert en hinden. 2e helft 19e eeuw. Westraven Utrecht


Twee tegels met de afbeelding van een edelhert bij een voerbak. De linkertegel met volutenhoek en de rechtertegel met 
ossenkophoekvulling. Op de rechtertegel staat het spiegelbeeld van het hert ook mooi afgebeeld. Midden 17e eeuw.


Hoge Veluwe. Hier hebben twee mannelijke edelhert ruzie met elkaar om de vrouwen. Uiteindelijk joeg het linkerhert de ander weg.      

Hoge Veluwe. Een mannelijk edelhert jagend achter een hinde.


Elanden en/of damherten op antieke tegels

Kwadraattegel met damhert (of eland wellicht?) . Omstreeks 1600.

Cirkeltegel met eland zonder gewei.
Omstreeks 1600.

Kwadraattegel met "damhert". 
Omstreeks 1600.


Cirkeltegel met een eland?
Omstreeks 1600.

Balustertegel met eland. 
1e helft 17e eeuw.

Balustertegel met eland. 
1e helft 17e eeuw.


Tegel met eland. 
1e helft 17e eeuw.

Tegel met een eland zonder gewei. Midden 17e eeuw.Damhertbok met hinde laat zijn bronstgeluid horen.

Kwadraattegel met damhert. Omstreeks 1925.Dit mannelijke damhert (donkere fase) staande op een duintop liet af en toe zijn burlend geluid horen.

Kwadraattegel met damhert. Makkum ca. 1970.


Ree, gems of eenjarige spitser edelhert op antieke tegels

Kwadraattegel met een ree, gems of 
misschien wel een eenjarige spitser edelhert.
Omstreeks 1600.

Wan Li tegel met ree, gems of misschien 
wel een eenjarige spitser edelhert.
Midden 17e eeuw.

Tegel met een springend ree.
1e helft 17e eeuw. 
Rotterdam

Kwadraattegel met een ree, gems of 
misschien wel een eenjarige spitser edelhert.
Omstreeks 1600.

Tegel met springende ree, gems of 
misschien wel een eenjarige spitser edelhert.
Midden 17e eeuw.

Tegel met een ree, gems of 
misschien wel een eenjarige spitser edelhert.
1e helft 17e eeuw.