Schepen op tegels, roeiboten, jol, praam


Tegel met een man in een roeiboot. Ik vermoed dat het om 
een visser gaat met achterop de boot een palingkorf.
Datering: 17e eeuw.

Tegel met twee personen in een roeiboot met rookwolken. 
17e eeuw. Wat de voorstelling betreft zou hier uitgebeeld 
kunnen zijn: Maria Magdalena (de vrouw van Jezus) vlucht 
met haar kind Sarah van Jezus Christus samen met Andreas 
over de Middellandse zee naar Zuid Frankrijk. Dit is ook 
beschreven in de Da Vinci Code. 


Tegels met een roeiende man.De roeibootjes hebben veel weg van het type Zaanse jol. 17e eeuw.


Fotoalbum: roeiboten en pramen op tegels, 17e t/m 20e eeuw

tegel_schepen_roeiboot_met_mannen-1.jpg
tegelschepenbootmet3personenossenkop1650-1.jpg
tegelvervoer17e18juli201760crop.jpg
tegelvervoerroeiboot17eeeuw22juni2019crop.jpg
tegelvervoerroeiboot17eeeuw24nov2021cropjpg-1.jpg
tegelschepenparlevinker17eeeuw22juli2022jpg-1.jpg
tegelvervoerzaansejol17eeeuw30apr202170crop-1.jpg
tegelvervoerroeiboot17eeeuw11aug2019crop.jpg
tegelvervoerroeiboot17eeeuw10sept2019crop1.jpg
tegelvervoermaninroeibootzaansejol17eeeuw23okt2021jpg-1.jpg
tegelvervoermaninroeiboot17eeeuw17febr2023-1.jpg
tegelschepenroeiboot17eeeuw9juni202055crop.jpg
tegel_vervoer_roeiboot_klaar_V_BO_23_TM01_20_crop-1.jpg
tegelvervoerboermetkoeinschouw170020aug2013.jpg
tegelvervoerbootmetdier170030apr202170crop-1.jpg
tegelboervervoervee170014nov2017crop.jpg
tegelvervoermanneninboot170012nov2021cropjpg-1.jpg
tegel_schepen_BOOTJE20MET20VIERKANT20VOORWERP_35-1.jpg
tegelboervervoervee18503nov201745crop.jpg
tegel_vervoer_schepen_koe_in_boot_klaar_75.jpg
tegel_schepen_visser_in_roeiboot-2.jpg
J11tegelvisser18501aug2020IMG_729925crop-1.jpg
vervoer_tegel_schepen_2jan2014_47_crop.jpg
tegelvervoermanmetpraam17008mei202160crop.jpg
tegelvervoerbootje18eeeuw23dec2022-2.jpg
tegelvervoerroeibootinlandschap177012nov201865crop.jpg
tegelvervoer18eeeuw25nov2017crop.jpg
tegelvervoerkoeinboot180015dec201960crop.jpg
tegelvervoerroeiboottableau19eeeuw5jan201950.jpg
tegelschepen188019sept201865crop.jpg
tegelschepenroeiboot1900westraven00130crop.jpg
tegelberoepvisserdienetophaaltwestraven190010febr2018crop.jpg
beroep-broodvisser-1910.jpg
tegelvervoer18eeeuwtableau26juli202070crop-1.jpg
tegelvervoeraakmetkoolporceleynefles13juli201960crop.jpg

Tegel met een roeier. 20e eeuw


Serie tegels met kleine zeilscheepjes die w.s. ook gebruikt konden worden om te roeien. Rotterdam. Eind 16e eeuw/begin 17e eeuw.


Goudse kleipijpen

Zijmerkpijpjes met een man in een roeiboot. 18e eeuw. Gouda. Pijpenmaker: Jan Ijserman 


Kleipijp. Trechterpijp. Hielmerk: Man in roeiboot. Gouda. Ca. 1718 - 1725.
Pijpenmaker: Klaas Cornelisz. de Rooster