Schepen op tegels, roeiboten, jol, praam


Tegel met een man in een roeiboot. Ik vermoed dat het om 
een visser gaat met achterop de boot een palingkorf.
Datering: 17e eeuw.

Tegel met twee personen in een roeiboot met rookwolken. 
17e eeuw. Wat de voorstelling betreft zou hier uitgebeeld 
kunnen zijn: Maria Magdalena (de vrouw van Jezus) vlucht 
met haar kind Sarah van Jezus Christus samen met Andreas 
over de Middellandse zee naar Zuid Frankrijk. Dit is ook 
beschreven in de Da Vinci Code. 


Tegels met een roeiende man.De roeibootjes hebben veel weg van het type Zaanse jol. 17e eeuw.


Fotoalbum: roeiboten en pramen op tegels, 17e t/m 20e eeuw


Tegel met een roeier. 20e eeuw


Serie tegels met kleine zeilscheepjes die w.s. ook gebruikt konden worden om te roeien. Rotterdam. Eind 16e eeuw/begin 17e eeuw.


Goudse kleipijpen

Zijmerkpijpjes met een man in een roeiboot. 18e eeuw. Gouda. Pijpenmaker: Jan Ijserman 


Kleipijp. Trechterpijp. Hielmerk: Man in roeiboot. Gouda. Ca. 1718 - 1725.
Pijpenmaker: Klaas Cornelisz. de Rooster