Kieviten op tegels

kievit__collaert_gravure_FM9aug10_028_25_crop.jpg

Deze keer aandacht voor de kievit op antieke tegels. In tegenstelling tot de grutto, welke zich pas massaal in Nederland ging vestigen aan het begin van de landbouwkundige revolutie (begin van de 20e eeuw), mogen we aannemen dat de kievit in de 17e eeuw een vrij algemeen voorkomende (broed)vogel was in de Nederlanden. Door voldoende aanwezigheid van akkers, moerassige graslanden en heideterreinen waren de biotoopomstandigheden geschikt. Misschien was de soort toen nog niet zo algemeen als tot voor kort het geval was. Maar inmiddels neemt de kievitenstand in Nederland (net als die van de grutto) in sneltreinvaart af. 

Gravure van een kievit. Adriaen Collaert eind 16e eeuw.

 

tegel_vogel_kievit_randtegel_6dec2013_40_crop-2.jpg

         Randtegel met kievit. 17e eeuw

Tegels met kievit 17e eeuw

tegel_vogel_kievit_3mrt2012.jpg
tegel_vogel_kievit_3mrt2012.jpg
KIEVITFREEK14.jpg
KIEVITFREEK14.jpg
KIEVITFREEK10.jpg
KIEVITFREEK10.jpg
KIEVITFREEK875crop.jpg
KIEVITFREEK875crop.jpg
KIEVITFREEK16crop.jpg
KIEVITFREEK16crop.jpg
kievitfreek145crop.jpg
kievitfreek145crop.jpg
KIEVITFREEK7.jpg
KIEVITFREEK7.jpg
KIEVITFREEK13crop.jpg
KIEVITFREEK13crop.jpg
KIEVITFREEK1240crop.jpg
KIEVITFREEK1240crop.jpg
KIEVITFREEK15crop.jpg
KIEVITFREEK15crop.jpg
tegelvogelkievitossenkop75.jpg
tegelvogelkievitossenkop75.jpg
kievit-frleliekleur-17e-verkocht_crop.jpg
kievit-frleliekleur-17e-verkocht_crop.jpg
kievit-ossenkop1650kleur_75.jpg
kievit-ossenkop1650kleur_75.jpg
tegel_vogel_kievit_8sept2016_crop1-1.jpg
tegel_vogel_kievit_8sept2016_crop1-1.jpg
tegel_vogel_kievit_6_50.jpg
tegel_vogel_kievit_6_50.jpg
tegel_vogel_kievit_0000000b_crop.jpg
tegel_vogel_kievit_0000000b_crop.jpg
tegel_vogel_kievit_8sept2016_crop2.jpg
tegel_vogel_kievit_8sept2016_crop2.jpg
tegel_vogel_kievit_TM01_01222_1_X_20_crop.jpg
tegel_vogel_kievit_TM01_01222_1_X_20_crop.jpg
tegel_vogel_kievit_14dec2012_crop.jpg
tegel_vogel_kievit_14dec2012_crop.jpg
tegel_vogel_kievit_29juni2014_crop.jpg
tegel_vogel_kievit_29juni2014_crop.jpg

 

 

De meeste afbeeldingen van kieviten op tegels lijken in belangrijke mate te zijn ontleend aan een gravure van Adriaen Collaert uit het laatste kwart van de 16e eeuw. Het valt op dat flink wat afbeeldingen op de tegels sterk lijken op de voorstelling van de gravure. Met name de kuif en de houding van de poten komen nogal overeen. Toch zitten er onder de kievittegels diverse twijfelaars waarvan we ons kunnen afvragen of de voorstellingen wel echt om een kievit gaat. Een van de tegels heeft een voorstelling die wel kievitachtig is, maar de snavel van de vogel lijkt eerder op die van een roofvogel. Een andere tegel doet ook kievitachtig aan maar het achterlijf verraadt dat het eerder om een pauw zal gaan.

 

 

Tegels met kievit 18e eeuw

KIEVIT_freek_4_-1.jpg
KIEVIT_freek_4_-1.jpg
kievit-18e-25sept06-ebay_crop-1.jpg
kievit-18e-25sept06-ebay_crop-1.jpg
kievit-spinnenkopjes-marktplaats.jpg
kievit-spinnenkopjes-marktplaats.jpg

Fotoalbum kievit

kievit_man_op_slik__groene_jonker_FM5mei2011_086_crop_35_tekst1.jpg
kievit_man_op_slik__groene_jonker_FM5mei2011_086_crop_35_tekst1.jpg
kievit_vrouw_FM17mrt09_039_15_tekst.jpg
kievit_vrouw_FM17mrt09_039_15_tekst.jpg
kieviten_haastrecht_hooge_boezem_molen_3sept2016_DSC05471_35_crop_tekst.jpg
kieviten_haastrecht_hooge_boezem_molen_3sept2016_DSC05471_35_crop_tekst.jpg
kievit_man_op_slik__groene_jonker_FM5mei2011_155_crop_45_tekst1-1.jpg
kievit_man_op_slik__groene_jonker_FM5mei2011_155_crop_45_tekst1-1.jpg
kievitkuikenhoogeboezem13mei2017IMG_014430crop.jpg
kievitkuikenhoogeboezem13mei2017IMG_014430crop.jpg
kievitmetkuikensonderzich13mei201720crop.jpg
kievitmetkuikensonderzich13mei201720crop.jpg
kievitopnestopbouwland15mei2017IMG_028925crop.jpg
kievitopnestopbouwland15mei2017IMG_028925crop.jpg
kievittegenlichthoogeboezem17mei2017IMG_044615.jpg
kievittegenlichthoogeboezem17mei2017IMG_044615.jpg
kievitenindewintersneeuwenplas8dec2012022.jpg
kievitenindewintersneeuwenplas8dec2012022.jpg
kieviten_haastrecht_hooge_boezem_molen_3sept2016_DSC05471_35_crop_tekst-1.jpg

Toch waren kieviten in vroegere tijden wellicht niet overal algemeen, zeker niet in West-Nederland, getuige het volgende. Tot net voor de 2e wereldoorlog broedden er bijna geen kieviten in de Krimpenerwaard (20.000 hektare). Dit gebied bestond toen nog grotendeels uit een uitgestrekt areaal aan blauwgraslanden (dit concludeert Professor Herman Klomp in zijn proefschrift omstreeks 1940). Wellicht kan deze constatering ook doorgetrokken worden voor andere poldergebieden in West-Nederland die grotendeels of ten dele bestonden uit niet bemest blauwgrasland. Vanaf de jaren 1950-60 nam de kievit toe als broedvogel op het vroegere schrale grasland dat door steeds meer bemesting alsmaar voedselrijker werd.

 

tegel_vogel_kievit_nepper_2febr2015_45_crop-1.jpg

 

 

 

Tegel met een kievit afgebeeld.
Goed geschilderde replica maar deze bedoeld  als nepper.
Werd te koop aangeboden als antieke tegel.
1e helft 20e eeuw.
Modern tegeltableau met kieviten en kuikens.
Friese tegelfabriek de Albarello.

KIEVIT_freek_3_MET_JONG_TABL_ALBARELLO.jpg