Vissers op antieke tegels


Tegel met een visser die een vis aan de haak heeft geslagen.
Midden 17e eeuw. Coll: Tegel Museum Otterlo.

 

 

 

Nogal wat voorstellingen op wandtegels uit voorgaande eeuwen hebben betrekking op vissende mensen. Dat is op zich niet zo vreemd. Het vissen met een hengel dan wel met fuiken was in de 17e en 18e eeuw vooral bedoeld voor de voedselproductie. De tegenwoordige sportvisser laat al zijn gevangen vis weer netjes vrij, maar in vroegere tijden vormde gevangen vis een belangrijk onderdeel van de dagelijkse maaltijd. Dus vissoorten  als baars, voorn, zeelt en brasem en paling, die je met de hengel kon vangen vormden gewoon een belangrijk onderdeel van het hoofdvoedsel uit die tijd.


Vissers op tegels, 17e eeuw


Vissen met de totebel    

 Een totebel is een soort van kruisnet dat men een tijdje in het water laat zakken in de hoop dat er vissen boven komen zwemmen. Het net wordt vervolgens heel snel opgehaald. Van de vissen die er boven het net komen zwemmen kan een deel niet ontsnappen en deze zitten gevangen onder in het net. Ik kan me nog goed herinneren dat een broodvisser uit mijn geboorteplaats Haastrecht een totebel gebruikte om er snoekvisjes mee te vangen. Die visjes werden dan weer aan sportvissers verkocht. Het net wat op de tegel staat afgebeeld is betrekkelijk klein. Er werden ook veel grotere netten gebruikt. Soms viste men met een totebel vanuit een bootje en liet men het net via een lier zakken. Na een aantal minuten werd het dan weer omhoog getakeld. 

 

Twee tegels van een man met een zgn. totebel. 1e helft 17e eeuw.

Vier tegels met vissers met een totebel. 18e/19e eeuw.


Vissen met de aalsteker of alger

Tegels van een vissersman met een aalsteker. 17e eeuw


Vissers op tegels, 18e/19e/20e eeuw (A)


Tegel met (brood)vissers die aan het schakelvissen zijn. Schakelen gebeurt met een lang opstaand net met drijfdobbers  aan de bovenkant. 
Het net wordt uitgezet en de netruimte wordt handmatig voortgetrokken en verkleind.  Op die manier wordt een flink stuk water afgevist.
Begin 18e eeuw.


Viertje handgeschilderde tegels met Chinese vissertjes. Tichelaar Makkum Friesland. Ca. 1970-1980.

Tegel met een vissende man. Tichelaar Makkum Friesland.
Ca. 1970-1980.

Tegel met een vissende man. Tichelaar Friesland. Ca. 1950


Goudse kleipijpen

Kleipijp. Trechterpijp. Hielmerk: Visser pijprokend. Gouda. Ca. 1690 - 1720. Pijpenmaker:  Jan Jansz Rosenboom 
Vindplaats: Gouda Raam

Kleipijp. Trechterpijp. Hielmerk: Visser pijprokend. Gouda. Ca. 1720 - 1731. Pijpenmaker:  Anthonie van der Vin
Vindplaats:  Amsterdam Oostenburg ( VOC Werf)


Kleipijp. Rondbodem. Hielmerk: Visser. Gouda. Ca. 1750.
Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal.