Libellen op antieke tegels

Naast vogels en bloemen staan op 17e t/m 20e eeuwse  tegels tal van insectensoorten afgebeeld. Afbeeldingen van libellen en vlinders zijn het algemeenst. Ze zijn zowel in blauw als in kleur geschilderd. 

De laatste jaren zie ik in natuurlijke gebieden weer volop libellen rondvliegen. Ze zijn nu weer algemener  in Nederland dan 20 jaar geleden het geval was, toen ze als gevolg van verdroging en watervervuiling sterk onder druk stonden. Het  is verheugend te zien dat het met deze insectengroep nu weer wat  beter  gaat in Nederland. Vooral de speciale maatregelen die men genomen heeft zoals het aanleggen van natuurontwikkelingsgebieden hebben bijgedragen aan het verbeteren van het het leefmilieu. Met een forse toename van libellen als resultaat.

De hiernaast geplaatste fraaie 17e eeuwse kwadraattegel met de afbeelding van een vliegend insect is opvallend, en wel omdat de vleugels en voelsprieten niet specifiek van een libel zijn maar er eerder op duiden dat het hier een dag- of nachtvlinder betreft.

Omdat er maar weinig gravures/houtsneden uit de 16e/17e eeuw bekend zijn blijft het in veel gevallen moeilijk en kan niet met zekerheid gezegd worden welk insect er nu precies op een tegel staat afgebeeld.

Z1VERVANGEN.jpg

Libellen op tegels, 17e eeuw

Z2plaatsen.jpg
Z2plaatsen.jpg
Z1VERVANGEN-1.jpg
Z1VERVANGEN-1.jpg
INSECT_OP_BLOEM_JAN.jpg
INSECT_OP_BLOEM_JAN.jpg
insecten-libelopbloem-wanli-kleur-1625.jpg
insecten-libelopbloem-wanli-kleur-1625.jpg
insecten-libelopleliederd1-wanlicirkelachtigkl1625.jpg
insecten-libelopleliederd1-wanlicirkelachtigkl1625.jpg
libelopkorenbloem1-ossenkop-kleur-1650-75.jpg
libelopkorenbloem1-ossenkop-kleur-1650-75.jpg
libelopkorenbloem8-insecten-libel-ossenkop-17e.jpg
libelopkorenbloem8-insecten-libel-ossenkop-17e.jpg
libelopkorenbloem9-libel-18aug06.jpg
libelopkorenbloem9-libel-18aug06.jpg
libeloppeer-ossenkop-30.jpg
libeloppeer-ossenkop-30.jpg
tegel_libel_cirkel_kleur.jpg
tegel_libel_cirkel_kleur.jpg
tegel_libelle_op_vrucht_JH_20090926_50.jpg
tegel_libelle_op_vrucht_JH_20090926_50.jpg
Tegels_libel_043_crop_40.jpg
Tegels_libel_043_crop_40.jpg
tegel_insect_libel_groteossenkop.jpg
tegel_insect_libel_groteossenkop.jpg
Q16PLAATSEN-2.jpg
Q16PLAATSEN-2.jpg
Q19PLAATSEN.jpg
Q19PLAATSEN.jpg
libelopkorenbloem2-gewoneoeverlibel.jpg
libelopkorenbloem4-gewoneoeverlibel.jpg

Oeverlibel. Boven mannetje, onder vrouwtje

Libellen zijn belangrijke graadmeters voor waterrijke biotopen omdat hun aan- of afwezigheid informatie verschaft over de waterkwaliteit, de vegetatie en de mate waarin een gebied verdroogd is.

 

 

Als een libel zijn laatste vervelling achter de rug heeft en boven de wateroppervlakte uitkomt moet het dier zijn vleugels en lichaam laten drogen voordat hij weg kan vliegen. Op deze 17e eeuwse tegel  is dat stadium afgebeeld, hetgeen maar weer eens bewijst dat de tegelschilders  met veel  gevoel voor precisie te werk gingen bij het overtrekken van het lijnenwerk vanaf de tegelspons. Jammer genoeg is de originele gravure met de voorstelling van de ontluikende libel niet bekend.

libelopkorenbloem3-576215-50.jpg

Libellen op tegels, 17e eeuw Gouda de SWAEN

goudse_tegel_stolwijk_koolwijkseweg33_003_30_crop-1.jpg
goudse_tegel_stolwijk_koolwijkseweg33_003_30_crop-1.jpg
tegel_gouds_libel_375_002_30_crop_40.jpg
tegel_gouds_libel_375_002_30_crop_40.jpg
fotoboektegelsgouds127-ibeldriestipgoudsbinnenstad-jpg.jpg
fotoboektegelsgouds127-ibeldriestipgoudsbinnenstad-jpg.jpg
fotoboektegelsgouds56-12504-may-gds-frleliebl.jpg
fotoboektegelsgouds56-12504-may-gds-frleliebl.jpg
fotoboektegelsgouds57-448-libelgoudsfrlelie.jpg
fotoboektegelsgouds57-448-libelgoudsfrlelie.jpg
fotoboektegelsgouds58--libelgoudsfrlelie.jpg
fotoboektegelsgouds58--libelgoudsfrlelie.jpg
fotoboektegelsgouds59-802-libelgoudsfrlelie.jpg
fotoboektegelsgouds59-802-libelgoudsfrlelie.jpg
tegel_insect_libel_gouds_AINS98_60_crop.jpg
tegel_insect_libel_gouds_AINS98_60_crop.jpg
tegel_insect_libel_gouds_AINS126_55_crop.jpg
tegel_insect_libel_gouds_AINS126_55_crop.jpg
tegel_insect_libel_gouds_AINS142_60.jpg
tegel_insect_libel_gouds_AINS142_60.jpg
tegel_libel_frleliebl_HB_35.jpg
tegel_libel_frleliebl_HB_35.jpg
Q5PLAATSEN.jpg
Q5PLAATSEN.jpg
Q4PLAATSEN.jpg
Q4PLAATSEN.jpg
Q21PLAATSENOFVERVANGEN.jpg
Q21PLAATSENOFVERVANGEN.jpg

Libellen op tegels, 18e t/m 20 eeuw

insecten-libelvliegendlandschap-blauwspinnenkop1850_60.jpg
insecten-libelvliegendlandschap-blauwspinnenkop1850_60.jpg
insecten-libelvliegendlandschap-paarsspinnenkop1850_75.jpg
insecten-libelvliegendlandschap-paarsspinnenkop1850_75.jpg
libel_tableaudeel_18e_30.jpg
libel_tableaudeel_18e_30.jpg
libel1-18aug06.jpg
libel1-18aug06.jpg
libelopkorenbloem5-insecten-libelachtigebovengrondje-geenhoek.jpg
libelopkorenbloem5-insecten-libelachtigebovengrondje-geenhoek.jpg
libelopkorenbloem6-insecten-libelvliegendbovenblaadje.jpg
libelopkorenbloem6-insecten-libelvliegendbovenblaadje.jpg
libelopkorenbloem7-insecten-libelvliegend.jpg
libelopkorenbloem7-insecten-libelvliegend.jpg
libel-paars-25febr07.jpg
libel-paars-25febr07.jpg
libelvliegend-16nov06.jpg
libelvliegend-16nov06.jpg
tegel_LIBEL_NAZENDING_FRITS_30_lichter.jpg
tegel_LIBEL_NAZENDING_FRITS_30_lichter.jpg
insect_haft_gebroken_1700_002_20_crop_75-1.jpg
insect-haft-geenhoek-1700blauw.jpg

De afbeelding van een insect op deze tegels van ca. 1700 geeft minder problemen. Het betreft de afbeelding van een haft, ook bekend staand als eendagsvlieg, zittend op een stilleven van fruit.