Engeltjes op antieke tegels


…”daar Hoorden zij de Engelen Zingen…”

Wat zijn nu Precies Engelen?

Informatief als deze site is over zijn onderwerpen, moeten we misschien enige kennis over engelen zien te verkrijgen om u ook nu weer een nagenoeg zo compleet mogelijk beeld te kunnen aanbieden. Dat deed mij aan Frits Lobel, “Tegelvriend uit Amsterdam,”de vraag stellen; wat zijn nu precies engelen.  Frits staat mij regelmatig bij met de vele tegelafbeeldingen zodat ik wat meer tijd over hou om het veld in te gaan met de camera. 
En steevast is een tekst van zijn hand er een met altijd wel een toontje humor hier en daar. Zijn teksten over vogels of andere onderwerpen op tegels zijn altijd flink uitgediept, zoals bij de spechten, roofvogels, uilen, de ijsvogel, de vossen, olifanten, portretten op tegels, schepen, soldaten ridders en ruiters, Saracenen, de hop op tegels en de Eenhoorn. En de laatstgenoemde Eenhoorn blijft hij nota bene als ex grafisch mens hardnekkig met een Hoofdletter schrijven, maar dat vergeef ik hem, want ik meen te weten dat dat met kennis en respect te maken heeft. 
Maar ook is hij is de juiste man voor deze vraag over engelen als geestelijk raadsman, spiritueel psycholoog en zielkundige. Zijn bijzondere en volwassen antwoord waarin hij de zaken gewoon bij de naam noemt en daardoor geen tijd verspilt, wilde ik u niet onthouden. want die kans krijg je niet elke dag en we nemen dus gezamenlijk een kijkje in hogere sferen. Moet kunnen zo tegen het eind van deze decembermaand als u de kerstboom weer volhangt met ‘schitterende’ engeltjes met een bazuintje. Blaast u ook altijd even op het bazuintje van het kerstengeltje ‘voor hij de boom in kan…’ Wel gelardeerd -naast de bijzondere informatie- met mooie afbeeldingen van engelen op tegels en borden zoals u dat van ons gewend bent. Ik geef nu het geschreven woord aan Frits om in een ‘bevlogen’ poging van zijn kant uw kerstdagen in een engelachtige sfeer te brengen.


Pilastertegels met liggende engelen. 18e eeuw.


17e eeuwse tegels met engelen


Blote Billetjes & Vliegende Vleugels…

Engeltjes, cherubijntjes, cupido, allemaal benamingen die de mensen aan een grote groep ludieke figuurtjes op schilderijen, beeldhouwwerken en tegels gaven. Een parade van mollige blote billetjes en soms gekleed in geen, of in een half of heel gewaad, al dan niet staand, hangend in wolken, of met vliegende vleugels. Op vele Bijbeltegels komen ook mooi geschilderde engelen voor met een duidelijke missie of boodschap in bepaalde Bijbelse situaties. Voor de herkenbaarheid altijd gekleed in lange mantels en met vleugels. Op de tegels met enkel een engeltje afgebeeld zien we wel blote billetjes als een handelsmerk, op de Bijbelse tegels met een engel als hoofdmotief beslist niet, gelukkig maar, dat nam men erg serieus. Merkwaardig genoeg meenden de vroegere mensen - en nu nog - dat engeltjes alle voorkomende zaken die mensen doen, ook aan engelen konden worden toegeschreven en die werden dan ook uitgebeeld op tegels. Oorlogshandelingen, schieten met pijl en boog, golfspelen, vissen vangen, bokje rijden, tollen, vogels vangen met netten, bazuin blazend en veel meer De gedachte hierachter zou wel eens kunnen zijn dat men aan de bewoners van de hemel al deze menselijke zaken ook wilden toeschrijven om zo de latere gevreesde overgang iets meer herkenbaarder te maken, immers, je weet maar nooit… Eén ding valt op, de afgebeelde engeltjes op tegels zien er altijd mollig en goed gevoed uit, ik heb nog nooit een broodmagere engel gezien… Dat zit dus wel goed daarboven, dus geld meenemen voor een hemels patatje mèt op een gouden bordje, lekker, alsof er een engeltje over je… Maar is dat allemaal wel zo?                              


Twee bijbelse tegels.Twee engelen brengen een bezoek aan Abraham. Saraï luistert tussen de deuren. Haarlem 1650-1665.


Bevlogen Waarheid over Engelen…

Op de vraag “wat zijn nu precies engelen?” kan ik kort antwoord geven. Engelen zijn uitgereïncarneerde zielen van de Aarde die het hele rad van wedergeboorten hebben ingevuld. Zij mogen in de astrale wereld blijven om daar werkend aan hun verdere geestelijke en kosmische evolutie een ‘engelen’ taak te krijgen. Dat is een verdienste die die oude ziel heeft opgebouwd in vele levens. Enige verdere uitleg zal ik u geven om meer inzicht te krijgen in het verschijnsel engel. Wat is dan de gemiddelde zielenleeftijd van een engel? Dat is flink wat, als u het rad van wedergeboorte neemt dat voor een vlotte ziel (lees; mens en zijn ziel) invulbaar is, beslaat dat zo’n 250.000 jaar, voor een wat langzamere ziel kan dat zelfs tot 300.000 of 400.000 jaar of nog langer beslaan (er zijn zielen die er 23 levens over doen om alleen het woordje ‘ja’ of ‘nee’ aan of af te leren!) Dat is inclusief het verblijf in de hemel of astrale wereld waar men over het algemeen net zo lang verblijft als men in zijn laatste leven op aarde oud geworden is. Maar vele uitzonderingen zijn daar op mogelijk, stel dat uw laatste leven erg zwaar was op Aarde en u bent jong gestorven, dan wilt u wat langer boven blijven. Al met al, heeft een aspirant engel duizenden levens ingevuld op Aarde. De astrale wereld heeft zeven sferen en allen zullen doorlopen moeten worden om alle kennis op te doen in dienstbaarheid aan de Aarde. Dat om in een steeds hogere trilling te komen om veel later te kunnen opgaan in de trilling en ter versterking van de Godskracht. “Gaat heen Mijn kinderen en keer terug in Mij met wijsheid…” Men kan dan ook de vrije keus maken om op een andere planeet een nieuwe cyclus te beginnen, opnieuw weer van onderaf aan. Daarbij wil ik opmerken dat de mensheid van de planeet Aarde in ons dertiende zonnestelsel het laagst is geëvolueerd in Geestelijk, Goddelijk en Kosmisch bewustzijn. Maar dat is aan het veranderen, velen mensen zijn steeds meer bewust aan het worden, zelfs op weg naar het Bewust & Zijn!


17e eeuwse tegel met een engel.

17e eeuwse tegel met een engel met
pijl en boog.

17e eeuwse tegel met Bacchus als engel met 
bellen op het lichaam gebonden.


17e eeuwse tegel met engeltjes.

Vloertegel Antwerpen ca. 1630.
Maat 10,5 x 10,5 x 1.5cm

17e eeuwse tegel met engeltjes.


Eind 16e eeuwse randtegels met engeltjes en een bloemvaas.


Engelen Geduld…

De eerste sfeer is (ca 40 jaar) geleden afgestoten naar een lager (12e) zonnestelsel. In de tweede, derde (de breedste en grootste sfeer waar de meeste levens in plaatsvinden) tot begin 4e sfeer zijn levens op Aarde nodig. Zielen uit het beging van de vierde sfeer die nog eenmaal terug willen hebben meestal speciale missies op Aarde en kiezen daarvoor in overleg met hun geleidegeest die altijd een sfeer hoger is. Na het begin van de vierde sfeer tot het eind van de zevende sfeer kan men niet meer met die harde Aarde omgaan zonder de ziel te beschadigen en blijft men boven om daar taken in te vullen. De vierde, vijfde, zesde en zevende sfeer (allemaal verschillende steeds hogere trillingen op weg naar de trilling van de Godskracht, in het eind van de zevende sfeer) worden soms doorlopen in de korte tijd van honderden jaren of minder, maar kunnen ook enkele honderdduizenden jaren beslaan. In de vijfde, zesde of zevende sfeer doet pas het verschijnsel engelen zich voor in een bundeling van georganiseerde broederschappen, zoals bijvoorbeeld “Een Ring van Licht” of “de Witte Broederschap” en anderen. Als we dus de gemiddelde leeftijd van een gemiddelde engel bekijken, is dat zeg; 300.000 jaar op Aarde invullen in de eerste, tweede en derde sfeer. Gemiddeld nog eens 200.000 jaren in de hemel of astrale wereld van de vierde tot zevende sfeer. Zeg dat dus een gemiddelde ziel om een engel te worden het engelen geduld moet hebben om 500.000 jaar kennis, bewustzijn, liefde en zeer zeker kosmisch bewustzijn aan te leren voor hij die status bereikt heeft.

U allen die dit leest, of u het geloofd of niet, dat past dan bij uw huidige zielentrilling, zal eens dezelfde weg gaan om te kunnen komen tot… Een andere weg is er niet! Maar waarom zo lang wachten als u zich heden op Aarde ook al voor uw omgeving als een engel kunt gedragen? Dan hebt u het begrepen en zou u eenmaal boven gekomen zomaar eens een halve of hele sfeer kunnen overslaan…


Tegeltableau. Abraham wil Isaak offeren maar wordt tegengehouden door een engel. In de bosjes zit een ram verstrikt die dan gebruikt mag worden. Omstreeks 1700.


Ziel & Zaligheid & De Weg van de Engel…

Bewoners van de sferen hebben een actieradius van een halve sfeer naar beneden of een kwart sfeer naar boven om die sferen te bezoeken. Zielen komen in de astrale wereld aan bij ‘gelijkgestemden’ tevens op de plek die zij zich hebben eigen gemaakt, die de trilling van hun ziel is. Zij worden (indien nodig) na de (emotionele?) overgang dan korte of lange tijd tot zeer lange tijd, te slapen gelegd om tot rust te komen waarna hen verteld wordt dat zij zijn overgegaan. Zij krijgen dan de gelegenheid hun dierbaren uit hun aardse leven die hen zijn voorgegaan te ontmoeten, ongeacht in welke sfeer die zich ondertussen bevinden. En dat is een zaligheid. Maar, als u al tientallen, honderden of duizenden levens hebt gehad, zult u al die relaties ook allemaal terug zien, mits zij niet op dat moment weer op Aarde leven. De kindersfeer en de dierensfeer zitten midden in de vierde sfeer. Zij worden door gespecialiseerde intelligenties wiens taak dat is, liefdevol verzorgd en verder begeleid. Wil een ziel uit de vierde sfeer een bezoek brengen aan de vijfde sfeer, dan kan dat uitsluitend in overleg en onder begeleiding van de eigen hoger in trilling zijnde geleidegeest. Niet om verschil te creëren, maar een jongere ziel zou verbranden in de trilling van een hogere sfeer, een oudere ziel niet in een lagere sfeer en zij bezoeken die regelmatig om onderricht te geven. Overigens bevinden zich in de astrale wereld net zoveel zielen als mensen op Aarde. Dat kan één of tweehonderd schelen, maar het evenwicht van “zo boven, zo beneden” dient zorgvuldig bewaard te worden. Gaan er op Aarde grote groepen mensen over door ongelukken of natuurrampen, dan vinden er binnen de kortste keren elders op Aarde grote aantallen geboorten plaats. Een herkenbaar voorbeeld is dat er na de laatste wereldoorlog overal sprake was van een geboortegolf. Alle hier genoemde feiten moeten worden ingevuld om tot het engelenschap te kunnen komen. Het is de weg van de engel.


Engeltjes op antieke tegels, 17e eeuw (1)

engelen_E74_1565-75_80_crop.jpg
tegel_portret_1d_ENGEL_KOP_1600_crop-1.jpg
engelen_E24_20_crop.jpg
tegelengelhaarlem1570-1590.jpg
tegelengeldeeltableau17eeeuw0a3.jpg
engelen_E25_20_crop.jpg
engelen_E26_30_crop.jpg
engelen_E27_30_crop.jpg
engeltjes_E20.jpg
engeltjes_E21_crop.jpg
engeltjes_E22_55_crop.jpg
engeltjes_E23_55_crop.jpg
engelen_E19_75_crop.jpg
engelen_E28_80_crop.jpg
tegelengelpersonenschellebel328mrt2015crop1-1.jpg
tegelengelpersonenschellebel328mrt2015crop2-1.jpg
engelenXXE100_50_crop1.jpg
engelenXXE100_50_crop2.jpg
engelenXXE100_50_crop3.jpg
engelenXXE100_50_crop4.jpg
tegelengelen18eeeuw6okt201970crop.jpg
tegelpersonenschellebel128mrt2015-2.jpg
tegelengelpoorttegel18febr2016-1.jpg
Engelen90_50_crop.jpg
engelen_E29_15.jpg
engelen_E31_60_crop.jpg
engelen_E32_60_crop.jpg
engelen_E33_50.jpg
engelen_E34_40.jpg
engelen_E35_45.jpg
engelen_E36_30.jpg
engelen_E38_40.jpg
engelen_E39_45.jpg
engelen_E40_55.jpg
engelen_E43_50.jpg
engelen_E44_50.jpg
engelen_E46_50.jpg
engelen_E78_45.jpg
engelen_E79__50_crop.jpg
engelen_E80_40.jpg
engelen_E81_15_2.jpg
engelen_E82_15_1.jpg
engelen_E84_30.jpg
engelen_E85_40_crop.jpg
engelen_E86_40.jpg
engelen_E87_55.jpg
engelen_poeper_E42_50.jpg
tegelengel17e27okt201745crop.jpg

Engeltjes/putti's op antieke tegels, 17e eeuw (2)
Engeltjes/putti's op antieke tegels, 18e/19e eeuw

Op pilaster- en randtegels uit de 18e eeuw staan veelvuldig engeltjes afgebeeld. Er worden verschillende namen gebruikt voor het benoemen van de engeltjes. Een paar ervan zijn amors, cupido's, putto's en cherubijntjes. Een amor, ook wel cupido genoemd, is afkomstig uit de Romeinse mythologie als hulp van de God van de liefde. Meestal afgebeeld als een naakte jongeman met vleugeltjes en pijl en boog. Volgens de legende schiet hij pijlen in harten van mensen en goden om deze op die manier verliefd te doen raken.

Een putto (meervoud is putto's), is afkomstig uit de beeldhouw/schilderkunst. Het is een kinderfiguur, mollig, naakt en zonder vleugels.   Ze zijn vooral in de renaissance- en baroktijd toegepast. Het woord putto is van oorsprong Italiaans en werd gebruikt als scheldnaam voor een kleine jongen.  Hebben de mollige, naakte kinderfiguren kleine vleugeltjes dan worden ze cherubijntjes genoemd. Hiernaast is een aantal  tegels afgebeeld, waaronder diverse  met de voorstelling van cherubijntjes. 
Tegeltableau met een klok en putti's rondom. 19e eeuw

Tegeltableau met een klok en putti's rondom. 18e eeuw


Engelenkopjes op antieke tegels, 17e eeuw


Majolica wandborden 17e eeuw

Majolica wandbord met een putti. Diameter 17 cm.Haarlem. 1640-1660.

Majolica wandbord met een engel met met schild met een Medusahoofd. Diameter 20,8 cm. Haarlem. 1640-1660.

Majolica wandbord met een engel met vlag. 
Diameter 26,5 cm. 1625-1640.


Majolica wandbord met een engel met hoorn. Diameter 31,5 cm. Gedateerd 1638.

Majolica wandbord met een boogschietende engel. Diameter 33,3 cm. 1640-1660.

Majolica wandbord met een boogschietende engel. Diameter 27,4 cm. 1640-1660.