Mensen: Gehandicapten


Poorttegel met man met krukken. 17e eeuw

Tegel met man met krukken. 17e eeuwBedelaar

Tegel met een bedelaar. 17e eeuw

Mitella

Tegel met een man met zijn arm in een mitella. 17e eeuw