Soldaten op antieke tegels


 Trommels, Trompetten, Vlaggen, Fluiten & Hoornblazers

Ook deze keer hebben we weer een flink aantal tegels opgetrommeld die passen binnen dit thema.

In de Middeleeuwen werd de trommelslager, ook wel trommelaar en tamboer genaamd,  gebruikt om tijdens de marsen van de legers het tempo aan te geven. Vaak wordt gedacht dat de tamboer een jonge man was die nog niet geschikt was om te vechten, maar dat is niet waar: tamboers waren volwaardige soldaten met een zeer specifieke taak. Tijdens het gevecht gaf de tamboer middels een wisseling van slagen de bevelen van de krijgsheer door met zijn trommel. Naast voor het geven van signalen werd de trom gebruikt om marsen ordelijk te laten verlopen en te verlichten. Ook bij de geschutsexercitie speelde de tamboer een belangrijke rol. 

Vaak werden de trommelaars ondersteund door vaandeldragers, hoornblazers, trompetters en fluitspelers, welke laatste bedoeld waren om signalen over grotere afstand af te geven. 


Trommelaars op antieke tegels, eind 16e/17e eeuw(1)


Trommelaars op antieke tegels, eind 16e/17e eeuw(2)


Trommelaars op antieke tegels, eind 19e/20e eeuw