Beroepen: Sjouwers op antieke tegels

Het Zakkendragershuisje in Gouda is het enige overgebleven muurhuis wat tegen de St Janskerk aan is gebouwd. Het zakkendragershuisje was het gildehuis van het zakkendragersgilde. Het huis werd voor het eerst als gildehuis vermeld in een aanvulling op de gildenbrief van 1620. In het zakkendragershuisje werden de gildevergaderingen gehouden. De turfdragers dienden zich hier te melden indien zij opgeroepen werden voor het lossen van een vracht. Verschenen zij niet binnen een halfuur na oproep bij het zakkendragershuisje dan was het volgende gildelid aan de beurt.

Oorspronkelijk hebben er zo'n dertig muurhuisjes bij de Sint-Janskerk gestaan. Deze huisjes waren vanaf het einde van de16e eeuw tegen de kerk aan gebouwd en werden voor verschillende doeleinden gebruikt. Er waren pakhuisjes, knekelhuisjes, een brandspuithuisje, loodsjes, huisjes voor kerkbedienden en accijnshuisjes. Sommige huisjes werden verhuurd als woonhuis. Ook de stadsbeeldhouwer Gregorius Cool had hier zijn werkplaats.

Bron: Wikipedia

Het kraamvrouwenportaal en twee 
zakkendragershuisjes bij de Sint-Janskerk 
in 1861, door Cornelis Springer
.


Sjouwers(werklieden) op antieke tegels, 17e eeuw