Kalkoenen op antieke tegels

Oorsprong van de kalkoen

Kalkoenen zijn oorspronkelijk afkomstig uit Midden- en Noord-Amerika. De Azteken en Maya's  fokten ze al en in het begin van de 16e eeuw werden kalkoenen door Spaanse ontdekkingreizigers  naar Europa mee gebracht. Er was aanvankelijk een verwarring met het parelhoen uit Afrika; deze vogelsoort werd door de Portugezen al in de 15e eeuw op hun reizen naar en uit Oost-Indië verhandeld. De twee voor Europa nieuwe vogelsoorten  werden met elkaar verward, omdat Indië ook op West-Indië (Amerika) kon slaan. In de 17e eeuw werden kalkoenen gekruist met Amerikaanse wilde exemplaren. Wilde kalkoenen waren omstreeks 1900 in Amerika bijna verdwenen door intensieve jacht. De wilde populatie is nu weer fors toegenomen door strenge beschermingsmaatregelen van de Amerikaanse regering. Kalkoenen worden nu ook veel gekweekt.

 

 


Gravure van omstreeks 1600 van Adriaen Collaert met een kalkoen. 
Foto rechts: Tegel met een kalkoen zoals op de gravure. Datering: 1e helft 17e eeuw.


Fotoalbum: kalkoenen op antieke tegels, 17e eeuw


Fotoalbum: kalkoenen op antieke tegels, 18e t/m 20e eeuw


Gevelsteen met kalkoen. Boven de kalkoen de tekst D: CALKOEN.
Bloemgracht 134 te Amsterdam.