Slakken op antieke tegels

                           Tegel met een slak met huisje 17e eeuw

 

 

Op veel 17e en 18e eeuwse wandtegels staan afbeeldingen die met de natuur te maken te hebben. Voorstellingen met vogels, bloemen, zoogdieren, insecten, jacht, bijna  te veel om op te noemen. In die tijd waren veel mensen analfabeet en konden niet lezen en schrijven. Er waren wel plaatjesboeken zoals we die nu hebben, maar die werden nog maar spaarzaam uitgebracht, en alleen de beter gesitueerden konden zich de luxe permitteren om dat soort boeken te kopen. De voorstellingen van flora en fauna die op 17e eeuwse tegels voorkomt, is  in de meeste gevallen ontleend aan afbeeldingen afkomstig van 16e/17e gravures. Ik noem maar even als voorbeeld de prachtige 17e eeuwse Adriaen Collaert tegels met vogels in kleur. 

Ook het kleine kreeg de aandacht op tegels zoals onderstaande serie met het weekdier de SLAK.


Slakken op tegels, eind 16e/17e/18e eeuw


 

 

 

Toch kon ook de gewone man een blik werpen op inheemse dier- en plantsoorten en nieuw ontdekte exotische dieren en wel via de voorstellingen ervan op tegels. Veel huizen werden in de 17e eeuw betegeld. Houten vloerplinten werden vervangen door tegelranden en van veel haardschouwen werd de achterwand betegeld. Op die manier kreeg men via de aangebrachte tegels toch een beeld van de bestaande- en de nieuw ontdekte dierenwereld. 

     Kwadraattegel met een slak, ca. 1600