Slakken op antieke tegels

slakoptegel2-slakmethuisje-ossenkop17ekleur-40-1.jpg

 

 

Op veel 17e en 18e eeuwse wandtegels staan afbeeldingen die met de natuur te maken te hebben. Voorstellingen met vogels, bloemen, zoogdieren, insecten, jacht, bijna  te veel om op te noemen. In die tijd waren veel mensen analfabeet en konden niet lezen en schrijven. Er waren wel plaatjesboeken zoals we die nu hebben, maar die werden nog maar spaarzaam uitgebracht, en alleen de beter gesitueerden konden zich de luxe permitteren om dat soort boeken te kopen. De voorstellingen van flora en fauna die op 17e eeuwse tegels voorkomt, is  in de meeste gevallen ontleend aan afbeeldingen afkomstig van 16e/17e gravures. Ik noem maar even als voorbeeld de prachtige 17e eeuwse Adriaen Collaert tegels met vogels in kleur. 

Ook het kleine kreeg de aandacht op tegels zoals onderstaande serie met het weekdier de SLAK.

                           Tegel met een slak met huisje 17e eeuw

Slakken op tegels, eind 16e/17e eeuw

slak_kwadraat_24juli2011.jpg
slak_kwadraat_24juli2011.jpg
SLAK_4_11mrt2011_40.jpg
SLAK_4_11mrt2011_40.jpg
slak_kwadraat_23juli2011.jpg
slak_kwadraat_23juli2011.jpg
slak_kwadraat_25juli2011.jpg
slak_kwadraat_25juli2011.jpg
slak_kwadraat_26juli2011.jpg
slak_kwadraat_26juli2011.jpg
SLAK_NIEUW_FREEK_25juli2011_30_crop.jpg
SLAK_NIEUW_FREEK_25juli2011_30_crop.jpg
SLAK_8_OP_ZELDZAAM_FRAGMENT_11mrt2011_30.jpg
SLAK_8_OP_ZELDZAAM_FRAGMENT_11mrt2011_30.jpg
tegelweekdierslak27nov201750.jpg
tegelweekdierslak27nov201750.jpg
slak_30juli2011_60.jpg
slak_30juli2011_60.jpg
slak_24juli2011.jpg
slak_24juli2011.jpg
slak_23juli2011.jpg
slak_23juli2011.jpg
SLAK_JAN.jpg
SLAK_JAN.jpg
SLAK_3__11mrt2011_55.jpg
SLAK_3__11mrt2011_55.jpg
slakoptegel2-slakmethuisje-ossenkop17ekleur-40.jpg
slakoptegel2-slakmethuisje-ossenkop17ekleur-40.jpg
SLAK_11_75.jpg
SLAK_11_75.jpg
SLAK_FREEK_NAZENDEN_5aug2011.jpg
SLAK_FREEK_NAZENDEN_5aug2011.jpg
SLAK_NIEUW_BLAUW_30_crop.jpg
SLAK_NIEUW_BLAUW_30_crop.jpg
slakoptegel1-metslakkenhuis-17e-50.jpg
slakoptegel1-metslakkenhuis-17e-50.jpg
tegelweekdierslak127nov201750.jpg
tegelweekdierslak127nov201750.jpg
slak_deel_tableau_crop.jpg
slak_deel_tableau_crop.jpg

 

 

 

Toch kon ook de gewone man een blik werpen op inheemse dier- en plantsoorten en nieuw ontdekte exotische dieren en wel via de voorstellingen ervan op tegels. Veel huizen werden in de 17e eeuw betegeld. Houten vloerplinten werden vervangen door tegelranden en van veel haardschouwen werd de achterwand betegeld. Op die manier kreeg men via de aangebrachte tegels toch een beeld van de bestaande- en de nieuw ontdekte dierenwereld. 

tegelweekdierslak27nov201750-1.jpg

                                                                                                                                                                                      Kwadraattegel met een slak, omstreeks 1600.