Eenhoorns op tegels

De Eenhoorn - Man en Paard


Stokpaardje............... op 17e eeuwse tegel.

 

Een veulen met pas beginnende Eenhoorn groei.

Frits Lobel beschrijft in deze pagina  de achtergronden van het wel of niet bestaan van Eenhoorns (Unicornis Fabulosus).  Dit doet hij om zijn mystieke voorkomen op onze tegels met Eenhoorns voor u zo goed als mogelijk te documenteren naar hedendaagse kennis. En zeer exclusief voor deze site, ook zijn voorzien van echte foto’s van echte Eenhoorns in verschillende omstandigheden. Zelfs een kudde en tevens een veulen met pas beginnende Eenhoorn groei. De Eenhoorn (bij mij altijd met een Hoofdletter), heeft bij mij altijd een flinke streep voor – en niet alleen midden op zijn kop - wat is terug te vinden op deze site met vele antieke tegels van de Eenhoorn. Maar denkt u nu niet dat ze voor het oprapen liggen, zeker niet, ze komen zeer sporadisch voor en zijn hier jaren lang voor u in archief gekregen en verzameld van vele tegelvrienden, om ze u zo compleet mogelijk te laten zien. Maar compleet is het nooit, het is steeds weer een (aangename) verrassing als er weer een afwijkend exemplaar opduikt, maar dat gaat ook op voor de andere onderwerpen op tegels. Als de Eenhoorn nog steeds als “fabeldier” wordt afgedaan uit gewoonte en niet door onderzoek, ga ik zelf een beetje steigeren want de Eenhoorn is mijn stokpaardje die ik hier speciaal voor u van stal haal. Naar ik hoop mag deze bijdrage u over de functie van de Eenhoorn op aarde laten nadenken die u in de tekst uitgelegd wordt. Ik verzoek u de informatie in de hogere kennis uit de astrale wereld uiterst serieus te nemen, de Eenhoorn waardig. En juist daarom begin ik als nuchter persoon in een vlaag van humor met een grap in zelfspot. Moet ook kunnen, - en vergeeft u mij - want de bijgaande tegel is door mij gemanipuleerd, ik kon het niet laten want het gaat over mijn stokpaardje vertelde ik u. De rest is in foto’s, tegels tekst & uitleg allemaal echt. Ik wens u een goede studie toe.

In maart 2001 schreef ik het eerste deel van mijn zevendelige serie “Tegels Tekst & Uitleg” genaamd; “De Eenhoorn Géén Fabel maar Dier!” Ik ontkom er echter ook hier niet aan u dan te vragen om bij het beschouwen van de navolgende informatie grensverleggend te gaan denken. Voor sommigen heel herkenbaar en normaal, voor anderen heel misschien nog even één of enkele tandjes hoger schakelen. Ik kan u verzekeren dat de informatie uit de astrale wereld absoluut écht is, want net als u, hebben mijn speciale bronnen die ik citeer uit de hoogste regionen en ikzelf, absoluut geen tijd voor fantaseren of onzin. Maar bedenkt u tijdens het bekijken en lezen van deze informatie met al of niet gefronste wenkbrauwen dat:              

“Verbazing en verwondering zijn het begin van begrip"


Eenhoorns op tegels in polychroom, eind 16e/17e eeuw(1)

tegelzoogdiereenhoornkwadraat160028aug2018JH18.jpg
EENHOORN_AANVULLING_2-1.jpg
tegelzoogdiereenhoornkwadraat16002dec2018crop.jpg
EenHoorN_klaar_2_30-1.jpg
EENhoorn_klaar_3_50-1.jpg
verkochtHE38tegelzoogdiereenhoornkwadraat1600gevuldkleinchipjeIMG_961620crop1.jpg
EenHoorN_klaar_7_55-1.jpg
EENhoorn_klaar_8_35-1.jpg
EENhoorn_klaar_10_30-1.jpg
EenHoorN_klaar_12_30-1.jpg
EenHoorN_klaar_16_crop-1.jpg
EenHoorN_klaar_100_60-1.jpg
EENhoorn_klaar_101_30-1.jpg
EenHoorN_klaar_102_40-1.jpg
EenHoorN_klaar_108_55_crop-1.jpg
eenHOORN_klaar_AANVULLING_50_crop-1.jpg
eenhoorn_klaar_EENHOORNS_1_50_crop-2.jpg
eenhoorn_klaar_FRITS_E19_60-2.jpg
eenhoorn_klaar_FRITS_E22_17-2.jpg
eenhoorn_klaar_FRITS_E23_17_crop-2.jpg
eenhoorn_klaar_FRITS_E24_17_crop-2.jpg
eenhoorn_klaar_fRITS_E25_TM01_17_crop-2.jpg
eenhoorn_klaar_HERPLAATSEN_2_GOEDE_OPNAME_55-2.jpg
0A3crop.jpg
eenhoorn_klaar_HERPLAATSING_3_GOEDE_OPNAME_60_crop-2.jpg
eenhoorn_kwadraat1-2.jpg
tegel_eenhoorn_kwadraat_15nov08_60-2.jpg
eenhoorn_klaar_EHN_4_60_crop-2.jpg
eenhoorn_klaar_EHN_5_55-2.jpg
eenhoorn_klaar_EHN_6__ZELDZAME_HOEK_60-2.jpg
eenhoorn_klaar_EHN_9_45-2.jpg
eenhoorn_klaar_EHN_18_30_crop-2.jpg
eenhoorn_klaar_EHN_20_MISSCHIEN_BETERE_OPNAME_DEZE_50-2.jpg
eenhoorn_klaar_EHN_22_60-2.jpg
eenhoorn_klaar_FRITS_E27_50-2.jpg
eenhoorn_klaar_HERPLAATSING_1_GOEDE_OPNAME_50-2.jpg
eenhoorn_klaar_HERPLAATSING_5_50-2.jpg
eenhoorn_klaar_wanli_30_crop-1.jpg
eenhoorn-cirkel-marktplaats-2.jpg
tegel_eenhoorn2_50-2.jpg
tegel_EENHOORN_RANDJE_NIEUW.jpg
eenhoorn_klaar_fRITS_E26_TM01_17_crop-1.jpg
eenhoorn_klaar_FRITS_E16_60-1.jpg
eenhoorn_klaar_FRITS_E17_47_crop-1.jpg
eenhoorn_klaar_E54_EVT_VERVANGEN__45_crop-1.jpg
tegelzoogdiereenhoorn17eeeuw4okt2022crop-2.jpg
tegelzoogdiereenhoorn23apr2017crop-1.jpg

Eenhoorns op tegels in polychroom, eind 16e/17e eeuw(2)


Bloemetjes en Bijtjes…

Het Groene Hart vertelt u over het leven op Aarde, dieren, planten, kortom alles wat leeft en bloeit. Zij laat u in foto’s de mens zien in zijn beleid en arbeid in het landschap en de natuur in al haar pracht met als ondertoon deze rijkdom verstandig te beheren en zelfs hier en daar te koesteren. Zij ondersteunt dit onder andere met de afbeeldingen op antieke tegels in tekst en uitleg die laten zien in bewijsvorm dat ook in vroegere eeuwen al kennis was van soorten leven die u nog kent. Maar ook van soorten leven die u waarschijnlijk niet (meer) kent, zoals de zeewezens en de Eenhoorn. Het Groene Hart gaat met de tijd mee en schuwt het niet om u niet alleen te vertellen over de vele bloemetjes en de bijtjes, maar durft ook een stapje verder te gaan in deze sterk veranderde tijden die vragen om grensverleggend denken over mens, dier en plant die uit ons blikveld zijn verdwenen. Enige tijd geleden was op de TV te zien dat er in de diepzeeën meer dan 7000 levensvormen zijn ontdekt die ons onbekend waren en die u voorheen dan misschien ook naar het rijk der fabelen zou hebben verwezen. Het is aan ons om daar gezamenlijk over na te denken en te bestuderen. Immers het valt onder onze gezamenlijke verantwoordelijkheid die kennis in stand te houden, te vermenigvuldigen en uit te dragen. Ook de mythe van de Eenhoorn, die uit zeer vele overleveringen tot ons komt, is bepaald’ geen fantasie, maar dat is wel degelijk in Goddelijke Ordening bepaald!   Want net als ‘toeval,’ bestaat ’fantasie’ ook niet en “komt ergens vandaan!”


Eenhoorns tussen de zonnebloemen


Eenhoorns op tegels in blauw, 17e eeuw(1)


Eenhoorns op tegels in blauw, 17e eeuw (2)


Eenhoorns op tegels in blauw, 17e eeuw (3)


Het Fabeltje over het “Fabeldier…”

Eenhoorns komen veelvuldig voor op allerlei zaken. In de rijkswapens van Engeland en Schotland komt u de Eenhoorn tegen. 

Twee kandelabertegels met een wapenschild waarop eenhoorns. 1e helft 17e eeuw.

 

Maar ook op vele wapenschilden, vlaggen, gevelstenen, wandtapijten, kerkramen, beeldengroepen en nog veel meer. Op internet komt zijn naam 47.100 keer voor van bedrijven en instellingen. Enkele vorsten, emirs en edellieden hebben een hoorn van de Eenhoorn gehad. De hoorn scheen geneeskrachtige eigenschappen te bezitten. Tot in 1789 werden de spijzen van de Franse koningen onderzocht met de hoorn van een Eenhoorn. Tot in 1793 hing er in de abdij van St. Denys een hoorn tentoongesteld. In 1559 boden rijke Venetianen 30.000 zechinen om een ontdekte hoorn in bezit te krijgen. In de verzameling van de keurvorst te Dresden bevond zich een hoorn met een geschatte waarde van 100.000 thaler. Ook enkele al dan niet geheime genootschappen, ordes en broederschappen hadden de hoorn van een Eenhoorn. Niet uitgesloten is dat de Tempeliers terugkwamen met tussen hun schatten de hoorn van één of meerdere Eenhoorns. Zij allen hadden de zeldzame echte hoorn van een Eenhoorn. Niet de enkele narwaltand die door Groenlandse walvisvaarders werden aangeboden als een echte hoorn van een Eenhoorn. Vele antieke etsen en zeldzame prenten in musea over de hele wereld laten als hoofdmotief de Eenhoorn zien. Al deze zaken spreken voor zich wat zijn bestaan betreft, want fantasie bestaat niet vertelde ik u al “en komt ergens vandaan…”        


Echtpaar eenhoorns spelend in de zee. Goed is te zien dat de hengst rechts een iets langere hoorn heeft dan de merrie links.


Kwadraattegel met liggende eenhoorn die een gedraaide hoorn heeft. Datering ca. 1600 


De Vergeethoek…

Echter een van generatie op generatie ingeslopen slechte gewoonte die daar recht tegenover staat, is het ontkennen van levensvormen die uit ons directe gezichtsveld zijn verdwenen. Ontkennen van levensvormen, om dat u ze niet dagelijks in de Kalverstraat tegenkomt, is het ontkennen van het doordachte werk van de grote ontwerper en doet af aan Hem, aan uzelf en aan uw directe omgeving, uw kinderen en vergis u niet! We bedenken dan namen als ‘fabeldier’ waardoor we het in een grote kast in de vergeethoek in een laatje kunnen opbergen zonder dat we er dan verder over na hoeven te denken. Klaar! Maar is dat wel zo? Als rasechte Eenhoorn- en tegelvriend denk ik daar anders over en onderzoek met vele collega’s de afbeeldingen op tegels. Ook zij beschrijven alles wat op tegels staat afgebeeld, zelfs de zijkanten en de achterkanten. Een nobel streven, wat al veel kennis heeft opgeleverd, maar soms een beetje blijft steken in het formaat 13 x 13 cm als het de mystieke groep ‘fabeldieren’ en ‘zeewezens’ betreft. Deze keer gaan wij in ons denken naar tableauformaat omdat het onderwerp dat vereist. De studie van de soms verborgen boodschappen die tegelafbeeldingen kunnen bevatten, is een bijdrage aan de vooruitgang die de mythevorming doet vervagen en ons leert ‘helder te zien.’ En ‘helderzien’ is niets anders dan alles accepteren en niets afwijzen.


De Eenhoorn in Galop…

Mensen die graag tegels met Eenhoorns verzamelen, wil ik uit mijn kennis als spiritueel psycholoog en zielkundige toch wel bijzondere mensen noemen. Ze hebben iets extra’s is mij opgevallen, ze hebben voor mij duidelijk de kenmerken en kennis van oudere, tot heel oude zielen. Hun liefde voor de afbeeldingen van een Eenhoorn gaat vaak erg diep. Niet iedereen heeft dat, anderen soms in meer of mindere puur stoffelijke mate omdat die tegels ‘het goed doen.’ Ik wil u daar de volgende eenvoudige verklaring voor geven, want voor mij is het weer een oud paard van stal halen. Bijna zeker hebben zij in vorige levens contact gehad met een echte Eenhoorn, op grote afstand, of van dichterbij. Dat heeft dan een onuitwisbare indruk achtergelaten op de trilling van hun ziel, wat nog steeds doortrilt naar dit leven en zij willen dan tegels met Eenhoorns om zich heen hebben. Zo werkt dat wel in het rad van wedergeboorten! Liefhebbers van tegels met een Eenhoorn grijpen dus onbewust terug naar het verre verleden en reageren op een signaal uit hun ziel. Dat is wat wij nu ook gaan doen, maar dan heel bewust met hedendaagse kennis onder de volgende stelling zoals u ziet…

Niet alles wat u ziet is waar…Niet alles wat waar is ziet u.”


17e eeuwse tegels (Wan Li type) met de voorstelling van eenhoorns. De eenhoorns zijn uit een spons in spiegelbeeld geschilderd. 
De grondjes onder de eenhoorns vertonen toch wel wat verschillen. De vraag is dan ook of het zou kunnen dat men 
de grondjes schilderde zonder de hulp van een spons en vrijelijk uit de hand.


Andere toepassingen met eenhoorns 

                       Den Bosch

                         Zaltbommel

                                                                                                              Den Bosch

                                                        Tapijt Frankrijk

                                                   Wapen Schotland


"Jonge maagd" bij boom met eenhoorn. Onderdeel van schilderij van Giorgione (Venetië 1510).


Twee apothekerstegels met eenhoorns. Met twee gaatjes aan de bovenkant. Ze werden 
met touwtjes om de hals van een fles gehangen. Engeland Liverpool midden 18e eeuw.


Prent van een (vrouwelijke) wildeman een eenhoorn berijdend.

                                                                                            Eenhoorn bij een waterval


De Eenhoorn in de Ark…

Aardig is het te zien dat op onze Bijbeltegels met Adam en Eva tussen de dieren een enkele keer ook de Eenhoorn staat afgebeeld, zo van: ‘hij hoort er ook bij!’ De associatie om dat bij Adam en Eva te schilderen geeft aan dat; “In den beginne was er…” óók de Eenhoorn! Ondanks dat de meeste Bijbeltegels ergens in de 18e eeuw zijn gemaakt is dat opvallend vanzelfsprekend gebleven. Ook zijn er tegels te zien waar de ark van de goede Noach, u weet wel, “die de bui al zag hangen,” volloopt en later weer leegloopt, met tevens een paartje Eenhoorns op de loopplank. In de Statenbijbel wordt de Eenhoorn meerdere keren genoemd. Later werd hij uit nieuwere Bijbelvertalingen geschrapt tot op de dag van vandaag. Aan het eind van de 15e eeuw verbood de kerk plotseling de afbeeldingen van Eenhoorns in haar gebouwen. De kerk had het voor het zeggen, denkelijk is dat het begin geweest van het doodzwijgen van het bestaan van de Eenhoorn omdat men zijn hoge afstemming had ontdekt, die niet strookte met “de leer van de kerken.” Met als gevolg een sterkere mythevorming. Wel werd hij nog getekend en beschreven in de middeleeuwse dierenencyclopedie “Het Bestiarium”, ooit een veel geraadpleegd boek. Al met al te veel feiten over zijn bestaan die zijn fictie beslist doen verbleken. Sommigen hadden wel de kennis en weigerden daar afstand van te doen, zo verhaalde William Shakespeare ons, blijkbaar na een waarneming te hebben gedaan al of niet in zijn eigen land met dit edele dier; “Now I will believe that there are Unicorns.”

Bijbeltegel met Adam en Eva (en eenhoorn) in het paradijs. 18e eeuw.


Bijbelse tegels met een eenhoorn. Links de voorstelling van een vrouw en rechts van een man. 18e eeuw


Jonge Maagd…

Vele verdichtsels en verhalen zijn rond de Eenhoorn geschreven. Zo zou om hem te vinden hij gelokt moeten worden door een jonge maagd aan een boom vast te binden waarop hij dan zou afkomen, (met een oude lukt dat niet). Verborgen jagers zouden hem dan kunnen verschalken. Mocht u hierdoor op het idee komen om ook een Eenhoorn en een jonge maagd te gaan vangen in uw achtertuin, of tijdens een uitstapje met de kinderen in de bossen bij de “Bedriegertjes”? Ach, laat maar, bespaart u de moeite, want vandaag de dag zijn beiden niet meer te vinden…

Na deze algemene en lichtelijk getinte spirituele aanloop komen wij nu tot de kern van het verhaal en blijven wij nog steeds man en paard noemen. Eigenlijk al een overbodige vraag, want ik onderschat u niet: Bestaat de Eenhoorn? Om die vraag met zekerheid te kunnen beantwoorden verspillen wij nu verder geen tijd aan aardse kortzichtigheid, verboden en hypotheses. Ik nodig u uit mij voetstaps te volgen in het waarheidsspoor van de Eenhoorn. Rechtstreeks gekoppeld aan informatie uit de hoogste regionen, daar waar ze geen ‘vergeethoek’ hebben, de Eenhoorn waardig. Te paard dus!


Narwal en de eenhoorn

 

Het fabeldier eenhoorn wordt in de cryptozoölogie beschreven als een soort wild paard.  Met op zijn voorhoofd een spiraalvormige hoorn, gedraaid en uitlopend in een punt. Met gespleten hoeven, een staart als van een leeuw en een geitensik. Al 400 jaar voor Christus aan het hof van de Perzische koning werd de eenhoorn al beschreven door de historicus Ctesias. In de Middeleeuwen werd een eenhoorn aangeduid als een sterk en woest beest maar tegelijkertijd geassocieerd met kuisheid en maagdelijkheid. Een eenhoorn kon alleen in bedwang gehouden worden door een maagd.       

 

 

Narwal met hoorn
Slimme lieden verkochten vroeger de slagtand van de narwal voor 
veel geld als zijnde de hoorn van een eenhoorn.


Tegel met eenhoorn. Begin 20e eeuw.


De eenhoorn op Goudse kleipijpen

Kleipijpen met fraai uitgevoerde afbeeldingen van  een eenhoorn en leeuw aan weerszijden van een schild waarop diverse wapens.
In een lint aan de voet van de pijp de tekst: JE MAINTIENDRAI. 
Midden 18e eeuw. Bodemvondsten Gouda en omgeving.


Kleipijp (part verz) met dubbele Eenhoorns met de tekst DE DUBBELE EENHOORN OPGERICHT 1817.
Tabaksfabriek De Dubbele Eenhoorn van de Gebroeders Philips te Maastricht. 1880-1900.
Goudse productie.