Egels op antieke tegels

Egel in het schijnsel van een zaklantaarn. Foto: Freek Mayenburg

Egels komen algemeen voor in tal van landschappen, zolang er maar voldoende ruigtvegetaties zijn  en de bodem niet al te vochtig is. Ze zijn plaatselijk talrijk in loofbossen met ondergroei, vochtige weiden en grasvelden. Egels houden van randgebieden waar deze leefgebieden samenkomen. De egel komt ook voor in zandduinen, mits begroeid. Ook in de buurt van de mens komt hij voor, voornamelijk in tuinen en boomgaarden. Hij is algemener in halfstedelijke dan in landelijk gebieden. In versnipperd gebied gebruikt hij bermen en kleine paadjes als verbindingswegen. 

Egels zijn insecteneters en nachtdieren. Hij slaapt ongeveer 18 uur per dag. Wanneer de egel wakker is, gaat hij op zoek naar eten. Ook kan hij bezig zijn met het bouwen van een nest.

De egel houdt een winterslaap. Hij kan slecht tegen de kou; de stekelvacht isoleert niet, waardoor een egel niet lang blootgesteld kan worden aan temperaturen lager dan 12 °C.[3] Bovendien zal een egel weinig voedsel vinden, aangezien zijn belangrijkste prooidieren, insecten en andere ongewervelden, vanaf het najaar steeds schaarser worden.

 


Egels op tegels, 16e/17e eeuwReplicategel met egel

Tegel met een egel. Haarlems tegeltype. Tegelmaat 13x13 cm. Replicategel dan wel bedoeld om er een vervalsing van te maken.
Wel gemerkt aan de achterkant maar is een onbekend monogram. 20e eeuw.


Stekelvarken

Stekelvarken.
Het stekelvarken komt algemeen voor in noordelijk Afrika, voornamelijk
ten noorden van de evenaar


Tegel met een stekelvarken. Of zou de schilder toch een egel bedoeld hebben waarbij de stekels wat langer zijn uitgevallen?
2e helft 17e eeuw