Toekans op antieke tegels

Aan de lijst van de vele vogelsoorten welke op antieke tegels staan afgebeeld kan weer een  niet Nederlandse soort worden toegevoegd, n.l. de toekan. Tot nu toe ben ik nog maar een enkel exemplaar ervan tegengekomen.

Toekans behoren tot de orde van de spechtvogels die voorkomen in Midden- en Zuid-Amerika. Er zijn bijna 40 verschillende soorten. Weinig vogels zijn zo karakteristiek en opzienbarend als de toekan met hun gigantische snavel. Met deze snavel verorberen ze vooral vruchten.

 


Tegel met een toekan in kleur en als hoekvulling grote ossenkoppen.
Geschilderd naar de gravure van Collaert. 1e helft 17e eeuw

Gravure met de voorstelling van een toekan. Adriaen Collaert. Ca. 1600 

Tegel met een toekan. 17e eeuw


Tegels met een toekan. 20e eeuw


Twee soorten toekans.