Bijbels: Jona(s) in de walvis op antieke tegels


Jona in de Walvis

Pieter Lastman (1583-1635) 1621


De mooie antieke tegels met Jona, die eerst overboord gegooid werd van een schip op zee en vervolgens door een walvis is opgeslokt en later weer op het land is uitgespuwd, hebben een mythische uitstraling en zetten vraagtekens bij het verhaal. Kan een walvis die baleinen heeft en plankton zeeft in zijn bek zomaar een heel mens doorslikken..? Als dit op fantasie berust, kunnen we stellen dat fantasie altijd “ergens vandaan komt.” We gaan dus om dit goed te documenteren naar hedendaagse kennis op onderzoek uit.


18e eeuw


Jona’s roeping & vlucht

We lezen in de Bijbel bij Jona 1: 1-17 het volgende: “Het woord des Heren kwam tot Jona, den zoon van Amittai: Maak u op, ga naar Ninevé, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchtten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. Maar de Here wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen.”             De bemanning besloot na onderzoek Jona overboord te gooien en de storm stilde.

“ En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis drie dagen en drie nachten. En Jona bad tot den Here, zijn God, uit het ingewand van den vis. Hij zeide: Ik riep uit mijn nood tot den Here en hij antwoordde mij, uit den schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. En een waterstroom ontving mij, al uw brandingen en uw golven gingen over mij, met zeewier was mijn hoofd omwonden…”

Jona maakte zich op en ging prediken in Ninevé. Jona werd dus gestuurd ‘per vis’ omdat hij zijn opdracht in eerste instantie niet wilde uitvoeren wil het merkwaardige verhaal ons doen geloven. Overigens wordt in de Bijbel niet gesproken over specifiek een walvis met baleinen, maar over een “ grote vis.” Wel vaker is er sprake van buitenzintuiglijk functioneren in de Bijbel en komen merkwaardige teleportaties voor beschreven in de woorden van die tijd. Zou er een link kunnen zijn naar de hedendaagse spirituele kennis in de woorden van deze tijd over een mens in een vis? Ook dat gaan we bekijken in onze studie, boter bij de vis. Schakelt u een tandje (baleintje) hoger.


Jona(s) in de walvis op antieke tegels, 18e eeuwEngeland, Londen. Ca. 1730-1760.

Engeland, Londen. Ca. 1730-1760.

Engeland, Londen. Ca. 1730-1760.


De waarachtige & werkelijke waarheid!

Al heel lang vragen mensen zich af; waarom werpen walvissen zich periodiek op het strand? Vele pogingen worden gedaan om ze terug te slepen in de zee, maar het lijkt wel of ze niet echt willen. De werkelijke oorzaak is alleen bekend bij ingewijden in de hogere spirituele kennis. Echter zal het altijd verborgen blijven voor die mensen die dat afwijzen of nog niet kunnen of willen volgen. Maar schakelt u dan even een baleintje hoger vertelde ik u, want ik ga het u -in alle respect- toch vertellen want ik mag geen kennis voor mij houden. Nog steeds gaat het hier over de afbeeldingen op onze antieke tegels over een mens in een vis, zij het ludiek geschilderd.

Er is aan mij (als geestelijk raadsman, spiritueel psycholoog en zielkundige) regelmatig gevraagd: “ Is het ook mogelijk dat de ziel van een mens kan plaatsnemen in een dier?” Nee, dat is niet mogelijk! De ziel van een mens evolueert zelfstandig, maar de ziel van een (groot of klein) dier ook in het Rad van Wedergeboorten. Zou die mogelijkheid er niet zijn, dan stond de evolutie op Aarde stil - en daar moet ik niet aan denken als ik vandaag de dag om mij heen kijk! Maar er is echter in zekere zin één uitzondering! Dat is namelijk als mensen het totale Rad van Wedergeboorten geheel en al hebben ingevuld en in hun allerlaatste leven zitten.

Daarna mag men kiezen om op te gaan in de buikholte van onze God, of een cyclus te beginnen op een andere planeet. Maar voor dat het zo ver is, krijgt de ziel in de astrale wereld de keus om nog één maal afscheid te nemen van de trilling van de Aarde. En daar komt ludiek gezien Jona om de hoek kijken. Men mag dan met een zeer grote groep andere zielen van gelijk niveau plaats nemen in een…walvis! (een ziel neemt geen ruimte in). Deze walvis kent als hoge evolutievorm zijn opdracht en gaat over de zeeën op en neer. Die zielen ondergaan dan voor het laatst de trilling van de planeet Aarde om afscheid te nemen. Daarna is het de taak van de walvis om zich op het strand te werpen. De vele zielen gaan terug naar de astrale wereld en maken daar verder hun keus. De walvis op het strand sterft, maar de ziel van de walvis gaat terug naar zijn planeet van afkomst in het Universum want zijn karma is ingevuld.

Op onze tegels kruipt door de tegelschilders weergegeven en door de Bijbel voorgehouden een stoffelijke mens uit een grote vis, Jona. U zult nu begrijpen dat dat bijna mogelijk is, zeker, maar dan wel in de vorm van meerdere zielen. Dit is de overdracht vanuit mijn kennis over de achtergrond van het gebeuren met Jona, welke ik u niet mocht onthouden. 


Twee tegels met Jonas in de walvis. 19e eeuw

Gevelsteen met Jona in de walvis. Anno 1622. Op boerderij in Hensbroek. Oostdijk 2.