DIEREN & SPREEKWOORDEN IN HUN RELATIE TOT ANTIEKE TEGELS

Nederlandse Spreekwoorden, Gezegdes & Citaten over Dieren Ondersteund en geïllustreerd met afbeeldingen van dieren op antieke tegels.

Er zijn veel uitdrukkingen in de Nederlandse taal die gebaseerd zijn op het gedrag van en dier. Die afbeeldingen liepen synchroon met het wisselende taalgebruik tot vandaag de dag, die samen het totaal plaatje van het Hollandse gebeuren vormden. Al in 1599 schilderde Pieter Bruegel de Oude een groot olieverfschilderij over Nederlandse spreekwoorden.(Museum Boijmans) Het bijzondere is dat het schilderij ten minste 125 Nederlandstalige spreekwoorden en gezegdes toont zoals die destijds gangbaar waren in het Nederlands. Een flink aantal uit die tijd wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt, want wie spaart die heeft wat voor later…


schilderij.jpg

Pieter Bruegel de Oude. Olieverf 1559. Met ca.125 Nederlandstalige Spreekwoorden en Gezegden.


tegelmetbok.jpg

Een oude bok lust nog wel een groen blaadje.   
(inderdaad)         


Door Frits zijn spreekwoorden i.c.m. een korte verklaring in een geel balkje onder de tegels geplaatst die in aanmerking kwamen om te gebruiken met soms een toontje humor. Een aantal komt heel aardig uit, een aantal is wat neutraler en enkele slaan als een tang op een varken…
Maar ook deze zijn toch maar geplaatst, want mooie tegels kijken en bestuderen met enige tekst en uitleg is de website eigen en willen wij graag in gepassioneerde creativiteit met u delen. Al was het maar omdat sommige spreekwoorden net zo oud zijn als veel tegels.

tegelmethondindepot.jpg

DE HOND IN DE POT VINDEN
(Hij is te laat voor het eten, alles is al op)

 

Dierspreekwoorden      A t/m D

-----AAL-----

11ZOGLADALSEENAAL-2.jpg
1AAL51.jpg
1AAL61.jpg

Wat het -addertje onder het gras- betreft, dat was in de 16e t/m 19e eeuw een verborgen symbool voor een verzoek van sexuele handelingen, het aanbieden aan een vrouw van een paling of aal. Ja, ja, de vis wordt duur betaald...


-----AAP-----

21APENSLIMZIJN-3.jpg
237WILJEEENAAPDANKRIJGJEEENAAP-1.jpg
236EENKLAPVANEENLAMMEAAPKRIJGEN.jpg

22AAPWATHEBJEMOOIEJONGEN-3.jpg
23IEMANDVOORAAPZETTEN-2.jpg
24ALSAPENHOGERKLIMMENWILLENZIETMENJUISTHUNBLOTEBILLEN-2.jpg

25APEKOOL-2.jpg
26APETROTSZIJN-2.jpg
27DAARKOMTDEAAPUITDEMOUW-2.jpg

28DEAAPNIETOPJESCHOUDERLATENSPRINGEN-2.jpg
29APENBROODETEN-2.jpg
0A230DEZEAAPISDEWEGKWIJT.jpg

211EENBROODJEAAPVERHAAL.jpg
212HIJWERKTZICHHETAPENZUUR.jpg
213IEMANDVOORAAPZETTEN.jpg

214NIEUWSCHIERIGALSEENAAP.jpg
215AAPJESKIJKEN.jpg
216ALDRAAGTDEAAPEENGOUDENRINGHETISENBLIJFTEENLELJKDING.jpg

217INDEAAPGELOGEERDZIJN.jpg
218OPAPEGAPENLIGGEN.jpg
219VOORAAPSTAAN.jpg

220WATEENKWAAIEAAP.jpg
221BRUTALEAAP.jpg
222ZOGULZIGALSEENAAP.jpg

223HIJZIETERAPETIJTELIJKUIT.jpg
224DEAAPVLOOIEN.jpg
225ZOZATALSEENAAP.jpg

226ZOLENIGALSEENAAP.jpg
227NA-APENVALSETEGEL.jpg
228HIJISALSEENGEDRESSEERDEAAP.jpg

229HIJHEEFTDORSTALSEENAAP.jpg
231HIJHEEFTDEAAPINDEMOUW.jpg
232HIJLACHTZICHEENAAP.jpg

234DEAAPAANSPREKEN.jpg
235HIJHEEFTDEAAPBINNEN.jpg
239ZELFSAPENGLURENINEENSPIEGEL.jpg

238VERMOEIDALSEENAAP.jpg

-----BEER-----

31KETTINGBEER.jpg
32GALBEREN.jpg
33EENONGELIKTEBEER.jpg

34VECHTENMETDEBEER-1.jpg
35HIJSPEELTBEREGOED.jpg
36HIJISBERESTERK.jpg

37HIJSNUFFELTALSEENBEER.jpg
38BRUINTJEDEBEER.jpg
39DEBEERISLOS.jpg

310BEREHONGERHEBBEN.jpg
311DANSENALSEENBEER.jpg
312LIEVELINGSBEER.jpg

313MAKKEBEER.jpg
314ZOSTERKALSEENBEER.jpg
315HETISBEREKOUD.jpg

316WATEENGRIJZEBEER.jpg
317DEHUIDVANDEBEERNIETVERKOPENVOORDATHIJGESCHOTENIS.jpg
318EENKALEBEER.jpg

319BERETROTSZIJN.jpg
320KNUFFELBEER.jpg
321EENBEERVANEENVENT.jpg

322HIJISEENGEDRESSEERDEBEER.jpg
323DANSENMETDEBEER.jpg
324HIJSPEELTBEREGOED.jpg

325HIJEETALSEENBEER.jpg
326MANKEBEER.jpg
327DEBEERISLOS.jpg

328HIJZIETBERENOPDEWEG.jpg
329OUWEBEER.jpg
330BRULLENALSEENBEER.jpg

331EENSCHELEBEER.jpg
332DANSENMETDEBEER.jpg
333HIJDOETHETBEREGOED.jpg

352HIJISEENBRAVEBEER.jpg
353HIJISNOGBEREJONG.jpg
354HIJISBEREZIELIG.jpg

355HIJISALSEENTEDDYBEER.jpg
356HIJISBEREGEZOND.jpg
358WATEENBLOTEBEER.jpg

359HETISBEREGEZELLIG.jpg
360HETISEENBROMBEER.jpg
361HIJISZOKOUDALSEENIJSBEER.jpg

362HIJISEENLIEVEBRAVEBEER.jpg
363VECHTENMETDEBEER.jpg
364BEREMOEZIJN.jpg

365BEREVERLIEFDZIJN-1.jpg

-----BOK-----

0A41.jpg
0A42.jpg
0A43.jpg

0A44.jpg
0a44a.jpg
0A45.jpg

0A46.jpg
0A48.jpg
0A49.jpg

0A47.jpg

0A410.jpg
0A411.jpg
0A411A.jpg

0A411B.jpg
0A412.jpg
0A413.jpg

0A414.jpg
0A415.jpg
0A416.jpg

0A417.jpg
0A418.jpg
0A419.jpg

0A420.jpg
0A421.jpg

-----BOT-----

0A5BOT1.jpg
0A5BOT2.jpg
0A5BOT3.jpg

0A5BOT4.jpg

-----BIJ-----

0A7BIJ1.jpg
0A7BIJ2.jpg

-----BUFFEL-----

0A8BUFFEL1KOE.jpg
0A8BUFFEL2KOE.jpg

-----DRAAK-----

0A8DRAAK1-1.jpg
0A8DRAAK2-1.jpg
0A8DRAAK3-1.jpg

0A8DRAAK4-1.jpg

-----DUIF-----

0A9DUIF1GEBRADENDUIVEN-1.jpg
0A9DUIF2HIJISEENECHTESIERDUIF-1.jpg
0A9DUIF3HIJISEENECHTEDUIVENMELKER-1.jpg

0A9DUIF4HIJSISZOGRIJSALSEENDUIF-1.jpg
0A9DUIF5VREDESDUIF-1.jpg
0A9DUIF6ONDERIEMANDSDUIVENSCHIETEN-1.jpg

-----DUIZENDPOOT-----

0A101DUIZENDPOOTHIJISEEN.jpg
0A102DUIZENDPOOT.jpg


E t/m H zien: klik hier