Katten/poezen op antieke tegels


De eerste tekenen van het samenleven tussen katten en mensen zijn gevonden rondom het jaar 3000 voor Christus in het Oude Egypte. Studies wijzen uit dat de Afrikaanse Wilde Kat de voorouder is van de gedomesticeerde huiskat. Nog steeds leeft deze wilde katachtige als huisdier bij bepaalde Afrikaanse stammen. Genetisch gezien is het wetenschappers niet gelukt om de Afrikaanse Wilde Kat te onderscheidden van de huiskat. Het wilde dier kwam waarschijnlijk naar de Egyptische mensen toe, waar zich graanschuren bevonden. In deze schuren krioelde het namelijk van de muizen en ratten. De Egyptenaren waren waarschijnlijk blij, dat ze op die manier van het ongedierte afkwamen.

 

De kat was een blijkbaar een dankbaar onderwerp om op tegels te schilderen gezien het aantal tegels wat we U kunnen presenteren. Zowel vanuit de vroegste periode als ook exemplaren van recente datum.

Tussen de afgebeelde tegels van katten zitten een paar exemplaren waarbij je zou kunnen twijfelen of het om een kat gaat dan wel om een leeuw.


Katten/poezen op antieke tegels, eind 16e/17e eeuw (1)


Katten/poezen op antieke tegels, eind 16e/17e eeuw (2)


De oude Grieken waren zo enthousiast over de katten die bij de Egyptenaren leefden, dat ze een paar katten stalen voor ‘eigen gebruik’ in Griekenland. Rond 900 voor Christus zijn de eerste bewijzen te vinden van de gedomesticeerde kat in Europa. Uiteindelijk verkochten de Egyptenaren gedomesticeerde katten aan allerlei volkeren. Op deze wijze was de kat rond het jaar 500 voor Christus ook gewoon geworden in China. Romeinse keizers kregen katten als cadeau. Langzamerhand gingen ook lieden van gewone afkomst katten houden. In Europa en Azië vermengde de huiskat zich met inheemse wilde katten, waardoor er allerlei kattenrassen ontstonden zoals we die vandaag de dag kennen.

Alle moderne huiskatten hebben hun prinselijke leventje aan de wilde Egyptische kat te danken. Zo’n 4000 jaar geleden veroverde dit dier de harten van de mens en werden ze voor het eerst als huisdier gehouden. De Egyptenaren waren in het bezit van enorme graanvoorraden, netjes opgeslagen in schuren. Dit graan diende om de vele tienduizenden werkkrachten te voeden verantwoordelijk voor het bouwen van de piramides en tempels. De bewakers van de graanschuren hadden regelmatig last van muizenplagen. De vraatzucht van dit ongedierte zorgde voor grote verliezen, tot ze merkten dat de wilde Egyptische katten wel erg goede jagers waren… Ze begonnen deze katten te fokken tot ze een kattensoort hadden die klein en dapper was. Daarnaast was het ook belangrijk dat de katten een aangenaam karakter hadden tegenover mensen. Ze zetten de katten in als wapen tegen de muizen en de graanvoorraden waren gered! Bovendien ontstond zo de eerste gedomesticeerde kat: de Egptische Mau. Dit kattenras bestaat tegenwoordig nog steeds. De kat, die naast zijn gezelligheid als huisdier ook een belangrijke functie had om huizen vrij te houden van ratten en muizen.        


Katten/poezen op antieke tegels, 18e t/m 20e eeuw


Tegeltableaus met katten

Tegeltableau met kat. Bolsward.
2e helft 18e eeuw

Tegeltableau met kat. Bolsward.
2e helft 18e eeuw

Tegeltableau met kat.
1860-1900


Tegeltableau met kat.
2e helft 18e eeuw

Tegeltableau met kat.
Eind 19e eeuw?

Tegeltableau met kat.
2e helft 18e eeuw


Drie tegeltableaus met een kat. 18e eeuw


Drie tegeltableaus met een kat. 1750-1800.


Drie tegeltableaus met een kat. 1750-1800.


Drie tegeltableaus met een kat. 1750-1800. Coll. Edwin van Drecht


Drie tegeltableaus met een kat. 1750-1800. Coll. Edwin van Drecht      


Linker tegeltableau met een kat is van 1750-1800. Rechtertableau is van ca. 1840.
Coll. Edwin van Drecht


Tegeltableau met poezen. 1e helft 20e eeuw


  Twee blauwe tegeltableaux met katten vervaardigd ca. 1970, het gaat om replica dan wel om valse/recente exemplaren.