Overige vogels op antieke tegels

Lijsterachtigen

Kwadraattegel met een beflijster. Eind 16e/begin 17e eeuw

Tegel met een lijsterachtige vogel, een zanglijster? Poten en snavel  in mangaankleur uitgevoerd. 17e eeuw