Beroep: Timmerlieden, schrijnwerkers, houtzagers  
(en houthakkers)


Stalen bijl van een timmerman. Met merkje.
17e eeuw

Op 28 oktober van het jaar 1467 op Simon en Judendag kregen timmerlieden, schrijnwerkers en houtzagers een vergunning om samen een gilde te vormen, dat St. Joseph tot schutspatroon had. Onder de timmerlieden werden oorspronkelijk zowel huis- als scheepstimmerlieden verstaan. In de loop der 17e eeuw schijnen de houtzagers en de scheepmakers zich evenwel van het gilde te hebben afgescheiden. In de lijsten der hoofdlieden, die met 1667 aanvangen, komen tenminste alleen vertegenwoordigers van de huistimmerlieden, schrijnwerkers, stoeldraaiers en blokmakers voor. Voor elk van deze groepen was een afzonderlijke meesterproef voorgeschreven. De huistimmerlieden en schrijnwerkers mochten binnenshuis en in hun winkels alle aanbestede houtwerken maken, behalve fineerwerk, dat aan de schrijnwerkers was voorbehouden. Later ontstond over het algemene karakter van deze bepaling verschil van mening met het houtkramersgilde, dat volgens zijn gildebrief uitsluitend gerechtigd was tot het maken en verkopen van draaiwerk, stoven en lijsten. Zij hadden tevens het recht om allerhande soorten van doodkisten en witwerk te maken en te verkopen, het laatste zonder gehouden te zijn de witwerkersproef te doen. Aan de andere kant was het de witwerkers niet geoorloofd timmermans- of schrijnwerk te vervaardigen.


Fotoalbum: Timmerman/houthakker op tegels, 17e eeuw

tegelberoeptimmerman17eeeuw6juli2020IMG_697740crop2.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw5sept201965crop.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw6juli2020IMG_697640crop1.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw6juli2020IMG_697640crop2.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw6juli2020IMG_697640crop3.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw6juli2020IMG_697640crop5.jpg
tegelberoeptimmerman165015sept201745crop-1.jpg
tegelberoeptimmermanmetkroontje165024juli2016crop-1.jpg
tegelberoeptimmerman165014jan2018crop-1.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw6juli2020IMG_697640crop4.jpg
tegelberoeptimmerman17e22aug2018crop-1.jpg
tegelberoeptimmerman165015sept2018crop.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw6juli2020IMG_697640crop6.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw6juli2020IMG_697740crop1.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw6juli2020IMG_697840crop1.jpg
tegelberoeptimmermanhoutsjouwen17eeeuw6juli2020IMG_697840crop2.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw6juli2020IMG_697840crop3.jpg
tegelberoeptimmerman165011juli2016crop1-1.jpg
tegelberoeptimmerman165011juli2016crop2-1.jpg
tegelberoeptimmermanhouthakker16502sept201870crop.jpg
tegelberoeptimmermanmethakbijl20jan2013crop.jpg
tegelberoeptimmermanhouthakker17eeeuw11juli202050crop.jpg
tegelberoeptimmermanhouthakker17eeeuw24sept202070crop.jpg
tegelberoephouthakker17eeeuw12nov2021cropJPG-1.jpg
tegelberoeptimmermanhouthakker17eeeuw25sept202060crop.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw22dec2021JPG-1.jpg
stippenkaartruigeweidegertvdhoeven16apr2018img_673217-1-aangepast-1.jpg
tegelberoephouthakker17eeeuw11apr2022jpg-1.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw13okt2022jpg-1.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw6juni2022jpg-1.jpg
tegelberoeptimmerman17eeeuw8sept2023jpg-1.jpg

Kuiper

Tegel met een kuiper. 17e eeuw

Tegel van een man bij vaten, een kuiper. 17e eeuw

Tegel van een kuiper. 17e eeuw
De haak aan de achterzijde van de dissel is om de banden van het vat te lossen ,op te trekken. Kuipers zijn ook houtbewerkers en in die eeuwen ontzettend belangrijk. Alles ging toen nog in vaten van hout.


Glaszetter

Tegel van of een timmerman ofwel een glaszetter. 17e eeuw


Fotoalbum: Timmerman/houthakker op tegels, 20e eeuw


Goudse kleipijpen

Kleipijp. Ovoidepijp.  Hielmerk: Dissel gekroond. Gouda.
Ca. 1722 - 1736

 Pijpenmaker: IJsack Ouwerton. Vindplaats: Rotterdam

                                   Dissel

Kleipijp. Ovoidepijp.  Hielmerk: Bijl gekroond. Gouda. Ca.  1740 - 1763.
 Pijpenmaker:  Jan Puijt Vindplaats: Gouda/omgeving

Bijl