Beroepen: Metselaars  (en steenhouwers) op antieke tegels

Wandbord Goedewaagen met metselaar. 2e helft 20e eeuw.


Een beperkt aantal tegels met metselaars kan ik U tonen. Tussen de vele duizenden foto's van tegels die we in het archief hebben zitten is er maar een beperkt aantal 17e eeuwse tegels met de voorstelling van een metselaar. Wel bijzonder is het exemplaar van een 17e eeuwse metselaar met een troffel in de hand waarboven een kroontje is geschilderd. Het zou hier kunnen gaan om een metselaar die geslaagd is voor zijn meesterproef dan wel meestergezel is. 


Maar meer aannemelijk is dat het hier gaat om een gildeteken zoals meerdere beroepen dat ook hadden. Overeenkomsten zijn er ook met de Vrijmetselaren - Broeder-Bouwers- en ook op de tegels is te zien dat sommige metselaars  voorschoten en maatstokken dragen.


Metselaars op antieke tegels, 17e eeuw


Troffel uit de 17e eeuw. Is uit een stuk gesmeed.


Tegel met metselaar die een troffel vasthoudt met een kroontje er boven. 17e eeuw 

Tegel met metselaar die een schietlood en winkelhaak vasthoudt. 17e eeuw 


Tegels met metselaars met troffel en maatstok. 17e eeuw 


Metselaars op antieke tegels, 19e t/m 20e eeuw


Kleipijpen 17e/18e eeuw

Zeldzaam kleipijpje met als zijmerk voorstelling van een truweel(troffel) en het bijmerk met  Gouds stadswapen. 
1740 - 1760. Gouda. Pijpenmaker: Roelof Glasbeek.

Kleipijp.  Trechter vroeg model. Hielmerk: Truweel (troffel). Gouda.  1670-1690.
Pijpenmaker: Teunis Fransz of Heijndirck Potvliegh

Kleipijp (lade5FM016). Trechter. Troffel. Gouda.
1708-1730
Pijpenmaker: Willem Pietersz. Steenvoeder


Kleipijp . Ovoidepijp. Hielmerk: Truweel (Troffel).
Gouda. Ca. 1755. Pijpenmaker:  Jan van Beek


Steenhouwers

Een steenhouwer is een handwerksman die natuursteen met hamer en beitel bewerkt uit natuursteen in een steenhouwerij. Ook werkzaam om voorwerpen te restaureren die gemaakt zijn van natuursteen. De benaming steenhouwer wordt abusievelijk ook wel voor beeldhouwers gebruikt. Beeldhouwen behoort echter tot de beeldende kunst; steenhouwen is een ambacht.

Drie tegels met de voorstellingen van steenhouwers. 17e eeuw.