Bijbels: Jacobs droomladder op antieke tegels

Schilderij Frans Francken II (1581-1642)      

Bijbelse tegels met de voorstelling van Jacobs droomladder. 18e eeuw

“… Jacob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde dien onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht waarvan de top tot aan den hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder. En zie, de Here stond bovenaan de ladder en zeide: Het land, waarop gij ligt, zal ik aan u en uw nageslacht geven…” Genesis 28:13 “Uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël…” Genesis 32:28.

Statige Stijgende & Dalende Engelen…

Tot zover de tekst over de ladder en over de naamsverandering in de Bijbel, die door de tegelschilders is neergepenseeld in blauw en paars en later in kleuren, waardoor wederom een opmerkelijke creatieve afbeelding ontstond in het oeuvre van Bijbeltegels. Een uitbeelding van een beschreven droom. Direct te herkennen, dat wel, een ladder naar de hemel, met God boven aan de ladder. Wachtend op Zijn zoon Jacob, met een verheven boodschap aangaande zijn nageslacht over het land waarop Jacob ligt te dromen. Omfloerst met statige stijgende en dalende engelen. God blijft echter ook op deze tegels buiten beeld, de calvinistische Reformatie hield zich streng aan de Mozaïsche wet dat God niet afgebeeld mag worden en men viel terug op symbolen met de aanduiding van de Drie-eenheid van God. Zeldzaam is het dan ook als God wel is afgebeeld, wat zeer weinig voorkomt op de tegels. Zoals bij de paarse 18e eeuwse tegel met God afgebeeld als persoon met een nimbus boven het hoofd, bezig met de Schepping van Eva. Een zichtbaar overblijfsel uit de middeleeuwse katholieke traditie die langer God als een uitgebeeld persoon gestalte bleef geven.         

         Jacob zegent Ezau. Porceleyne Fles 1890 

Jacob ontsteelt Ezau de vaderlijke zegen. Utrecht 1890-1920

Jacob was er een van een tweeling, de andere helft was zijn broer Ezau, die als eerste ter wereld kwam. Jacob hield bij zijn geboorte de hiel van Ezau vast en dat was de reden waarom hij Jacob werd genoemd, wat “hij volgde” betekent en ook het woord ‘hiel’ bevat. Alhoewel Ezau als eerstgeborene was voorbestemd om vader Isaak op te volgen, had “God” van tevoren reeds meegedeeld dat Jacob de opvolger moest zijn. Later bedroog Jacob zijn slechtziende vader Isaak, door zich met hulp van zijn moeder Rebekka, met geitenvellen te vermommen en zich uit te geven voor Ezau, om zo de zegen te ontvangen die aan de eerstgeborene toekwam.      

Tegel Makkum. 1770-1810. 

Tegel Utrecht 1800-1830.

                              Tegel Rotterdam 1725-1760

 

Dromen Zijn Géén Bedrog..!

Vaker wordt in de Bijbel gewag gemaakt van het uitleggen van dromen, waardoor de geschiedenis soms een flinke wending neemt. Jozef, als dromenuitlegger bij de Farao en andere meldingen. Dromen uitleggen is dus algemeen goed en heeft een paranormaal kantje. Dat geeft mij de impuls en plicht om hier de droom van Jacob en de ladder nader te beschouwen naar mijn hedendaagse kennis als geestelijk raadsman, spiritueel psycholoog en zielkundige. Dit ondersteund door een 30 jarige opleiding met mediamieke contacten met informatie uit de astrale wereld en de kosmos. De kern van de beschrijving van Jacobs droom via een “aanwezige ladder,” is wel degelijk uitgekomen en het land Israël is te vinden op de kaart. Uiteraard in de woorden en denkpatronen van die tijd, waarbij de naam van God –ook toen al- te pas en te onpas werd gebruikt, zonder God echt te kennen. De beschreven situatie is ten ene male onmogelijk. Dat vraagt natuurlijk om nadere uitleg en die zal ik proberen u te geven, maar daarvoor moeten wij gezamenlijk in denken minstens…

Een Treetje Hoger…

Een treetje hoger, dan de onderste sport op de Jakobsladder, waar het onvolledige verhaal is blijven steken. De analyse is in alle respect als volgt: we mogen zeer zeker aannemen dat de voorspellende droom van Jacob geheel in kleur(en) plaatsvond. En dat nu is een “uittreding” door de ziel tijdens de slaap van het stoflichaam op Aarde, waarbij de ziel in de astrale wereld verbonden blijft met een “gouden of zilveren koord.” Dromen in zwart/wit zijn dagverwerkingen. Jacob heeft contact gehad met zijn eigen geleidegeest, of misschien wel in dit belangrijke geval als uitzondering, met een veel hogere intelligentie van het collectief van “De Witte Broederschap” in de hemel of astrale wereld. Dat verklaart ook het waarnemen van engelen uit de 7e sfeer, die ook van de Witte Broederschap zijn en daarin thuis horen. De ladder is natuurlijk onzin, maar in het denken van Jacob in die tijd van de Bijbelschrijvers in emotie, de enige verklaring om bij God te komen, net als de torenbouw van Babel dat ook suggereert. Dat God boven aan die ladder stond is uitgesloten, dat moet; - nou, vooruit,- het hoofd van de Witte broederschap; Zr. Wira, geweest zijn gezien de engelachtige sfeer die beschreven is. Onze God van de Aarde, is een dermate hoge kracht in trilling dat als Hij dat zo zou doen, zoals beschreven in de Bijbel, dat alles en iedereen - ziel en stoflichaam- ogenblikkelijk zou verbranden vanwege die zéér hoge trilling. En dát staat God niet toe!

                            Tegel Rotterdam 1725-1760                                                                                                              Tegel 1720-1750                                                  

Bovendien is het zo dat een ziel van de Aarde –hier dan Jacob-, maar een actieradius heeft om te mogen schouwen tijdens zijn dromen en uittredingen van een halve sfeer in trilling naar boven en een hele sfeer naar onderen. Dromen en uittredingen gebeuren altijd in direct contact onder leiding van de eigen geleidegeest, die altijd verantwoordelijk is voor u. Voor het verhaal van Jacob, wil ik echter een grote uitzondering maken als door mij beschreven en wil ik uit mijn kennis nog een stapje verder gaan. Niet uitgesloten is dat Jacob, als ziel zelf afkomstig is uit de Witte Broederschap, - uit die hoogste zevende sfeer, wat ook zeer uitzonderlijk is, want dan vul je geen levens op Aarde meer in, maar het komt wel voor, - om dan nog een richtingbepalend belangrijk leven van “Jacob” op - en voor - de Aarde te gaan invullen.            

Jacobs droomladder op antieke  tegels, 18e eeuw

Gevelsteen met de tekst JACOBS DROOM.

Gevelsteen met de tekst IN DE JACOBSLADDER.  Deventer. 

 

Dit is de andere kant van de ladder met het verhaal over Jacobs droom en daar zult u het mee moeten doen. Het doet niets af aan de boeiende ludieke voorstellingen op onze antieke tegels. In een korte toelichting in de hogere kennis over dit onderwerp, heb ik dit met u willen delen.    Overigens zijn dromen in kleur een uittreding, dromen in zwart wit zijn een dagverwerking.

Citaten uit de zevendelige serie: Tegels, Tekst & Uitleg: deel 5; Goden & Engelen - Hemels Goed op Aardse Zaken. Januari 2006 Frits Lobel. Amsterdam.
Bewerkt Oktober 2016.