Muzikanten op antieke tegels


De Nederlandse muziek in de Gouden eeuw (die goeddeels samenvalt met de 17e eeuw) is onder te verdelen in sacrale muziek, wereldlijke muziek en overige muziek. Menselijke personen die muziek maken met instrumenten komen ook al in de 17e eeuw voor op antieke tegels.


Cellospeler

Tegel met een cellospeler. 17e eeuw

Tegel met een cellospeler. Makkum. 20 eeuw


Dirigent

Tegel met een dirigent. Ca. 1890

Tegel met een dirigent. Makkum 20e eeuw


Doedelzakspelers

Tegels met doedelzakspelers. 17e eeuw


Tegels met doedelzakspelers. 17e eeuw


Engeland. Rond 1800-1850

Engeland. Minton. Rond 1850


Tegels met doedelzakspelers. 17e eeuw


Tegels met doedelzakspelers. 17e eeuw


Draailierspeler


Fagot

Tegel met een fagotspeler.
Makkum. Ca. 1970.

Tegel met een fagotspeler. Ca. 1890


FluitspelerTegel met een fluitspeler. Makkum.
20e eeuw

Tegel met een fluitspeler. Westraven Utrecht.
Begin 20e eeuw


Foekepotten


Harp

Tegel met een harp.
18e/19e eeuw

Tegel met harpspelende engel.
Harlingen 20e eeuw


Tegel met een zeewezen, een harp bespelend. Ca. 1600


Klarinet

Tegel met klarinettist. Ca. 1890


Luit

Tegel (deel pilaster) met een luitspeelster. 2e helft 18e eeuw

Gerard ter Borch, Luitspeelster en soldaat, ca. 1658. New York, The Metropolitan Museum of Art

Gedurende de hele Renaissance (15e en 16e eeuw) werd de luit om zijn verfijnde en betoverende klank als het meest volmaakte muziekinstrument beschouwd.

Tegel met een luitspeler. 17e eeuw


Trompettist

Tegel met een trompettist. Makkum, 20e eeuw


Vioolspelers

Tegels met vioolspelers. 17e/18e eeuw

Tegels met vioolspelers. 17e/18e eeuw

Vioolspeler, 17e eeuw

Vioolspeler, 17e eeuw

Vioolspeler Makkum ca. 1970

Vioolspeler Friesland.
2e helft 20e eeuw


Tegel met een vioolspelende engel. 17e eeuw

Tegel met een vioolspelende engel. 17e eeuw

Tegel met een vioolspelend zeewezen. 17e eeuw

Tegel met een vioolspeler. Hoekvulling wingerdblad.
17e eeuw


Muziekinstrumenten op kleipijp

Kleipijp (DsPR1FM011) met aan twee kanten muziekinstrumenten. Eind 19e eeuw.
Fabriek: P. Goedewaagen & Zoon. 
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens