Bloemen op antieke tegels

BLOEMEN OP TEGELS

Vele antieke tegels met bloemen zijn ons bekend. Prachtige exemplaren uit de zestiende tot het einde van de zeventiende eeuw uitgevoerd in hoofdzakelijk kleuren en heel soms een vroeg exemplaar in alleen blauw. Deze tegels zijn gedurende de periode van 1610 tot 1680 in massa geproduceerd. Het merendeel ontstond tussen 1630 en 1670 maar tussentijds lieten ook rond het begin van de tweede helft van de zeventiende eeuw de fraaie enkel in blauw gepenseelde exemplaren zich steeds meer vertegenwoordigen.

Voorbeelden van planten en bloemen werden door de keramisten gebruikt uit de Nederlandse in zwart-wit uitgevoerde gravures uit de florilegia uit de jaren negentig van de zestiende eeuw die tevens als plantenboek voor tuinliefhebbers diende. Er werd veel onderzoek gedaan naar planten en bloemen door het beroemde humanistische driemanschap; Rembertus Dodonaeus, Carolus Clusius, en mijn verre voorvader Matthias de L’Obel (Lobel), of Lobelius, in de laat zestiende eeuw. Lobelius eerste werk, de tweedelige Plantarum seu stirpium historia, verscheen in 1576 bij Plantijn in Antwerpen. Als lijfarts van het prinselijk paar aan het hof in Delft droeg hij zijn werken op aan de prinses van Oranje. Ook in Engeland kreeg hij de aanstelling als botanicus en lijfarts van Jacobus 1. Vele illustraties uit zijn boeken en album onder de titel Plantarum seu Stirpium Icones, zijn overgenomen en op de antieke tegels met bloemen terecht gekomen.

Maar bloemrijk als wij zijn als Nederlanders, zijn er vele tegels met bloemen –net als bij de tegels met vogels die samen gebruikt werden op de wand- in ‘creatieve fantasie’ gedaan en niet meer als soort juist te determineren. Echter doen ook deze uitvoeringen niets af aan de decoratieve vormgeving in het vlak 13 x 13 cm, het betoverende kleurgebruik en de artistieke penseelvoering. En ach… dan vergeven wij het hun dat op enkele tegels met een tulp met zijtakjes en blaadjes (!) ook nog eens twee vergeetmenietjesachtigen hangen… Naast het feit dat sommige tulpen zijn geschilderd met een bolletje tussen steel en tulp, een soort ‘vruchtbeginsel’ dat de tulp in werkelijkheid niet heeft maar wel decoratief staat. De determinatie van de soorten is gedaan naar de geschilderde bloem. De bijbehorende bladvorm is soms goed, maar nog vaker geheel onjuist.


tegel_bloem_en_man_klaar_ZAAIER_1_60_crop.jpg

Tegel met een man bij een bloem. 17e eeuw

Aardbei

tegel_aardbei_driestip_gouds_40.jpg
tegel_aardbei_driestip_gouds_40.jpg
tegel_aardbei_fr_lelie_75.jpg
tegel_aardbei_fr_lelie_75.jpg
tegel_bloem_aardbei_12apr2012_117_15_crop.jpg
tegel_bloem_aardbei_12apr2012_117_15_crop.jpg
tegel_bloem_aardbei_fr_lelie_gekl_dwarsstreep.jpg
tegel_bloem_aardbei_fr_lelie_gekl_dwarsstreep.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar_aardbeiplant_1625gorkum_50.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar_aardbeiplant_1625gorkum_50.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar_B27_60_crop.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar_B27_60_crop.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar_XBL_1_50_crop.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar_XBL_1_50_crop.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar_XBL_9.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar_XBL_9.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar-binnenstad.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar-binnenstad.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar-lopikerstraat.jpg
tegel_bloem_aardbei_klaar-lopikerstraat.jpg
tegel_bloem_aardbei_of_framboos_klaar_XBL__45_crop.jpg
tegel_bloem_aardbei_of_framboos_klaar_XBL__45_crop.jpg

Zoals eerder gezegd zijn bloemen veelvuldig afgebeeld op 17e eeuwse tegels. Ella B. Schaap heeft veel aandacht besteed aan het determineren ervan in haar fraaie boek "Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw". Ze geeft soms met stellige zekerheid aan om welke bloemsoort het gaat, hetgeen ze dan doet met begeleiding van een gravure ter ondersteuning van haar conclusies. Maar soms was ze ook gedwongen bloemsoorten te benoemen vanuit haar vrije gevoel. En dan loop je het risico je al snel op glad ijs te begeven want soms prutsten de tegelschilders maar wat aan en dan wordt het moeilijk om een eerlijk oordeel te geven om welke bloemsoort het nu precies gaat. Als veldornitholoog en botanicus heb ik in mijn werkzame leven bij Staatsbosbeheer veel te maken gehad met vogels en vegetatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mijn interesse voor antieke tegels vooral ligt bij tegels met afbeeldingen van geschilderde flora en fauna.

In deze vertelling komen bijna 200 bloemtegels aan bod die voor zover als dat mogelijk was op soort zijn gebracht. Globaal kan worden gesteld dat het grootste deel van de voorstellingen van bloemen op 17e eeuwse tegels bolgewassen betreft. Het kan toeval zijn maar bolgewassen stonden met name in de 1e helft van de 17e eeuw enorm in de belangstelling. Denk maar eens aan de tulpenmanie waar een aantal mensen rijk van is geworden maar ook velen aan de bedelstaf heeft gebracht. Tulpen, kievitsbloemen, keizerskronen, turkse lelies, irissen, narcissen en rozen komen veel voor als voorstelling. Bloemsoorten die al vroeg in de 16e eeuw in de Nederlanden zijn geïmporteerd uit vreemde landen. Voor de inheemse wilde flora had men in de 17e eeuw maar weinig aandacht. Waarschijnlijker is echter dat men er in die tijd nog maar weinig van afwist. Met als conclusie: op 17e eeuwse tegels staan maar weinig wilde planten afgebeeld. Maar het kan natuurlijk zijn dat het grote aantal tegels wat nu in de categorie bloemen onbepaald is afgebeeld op termijn wel kan worden gedetermineerd door de vondst van nieuwe gravures e.a.


tegelBLOEMENGROET_NAAR_FREEK_donkerder_40_crop-1.jpg

Tegel met een man die een bloem boven zijn hoofd draagt, een tulp. In zijn andere hand houdt de man mogelijkerwijze 
een bloembol vast. Dat zou een tulpenbol kunnen zijn. 1e helft 17e eeuw.


Akelei

tegel_bloem_akelei_klaar_B46_60_crop.jpg
tegel_bloem_akelei_klaar_B46_60_crop.jpg
tegel_bloem_akelei_klaar_driestipbinnenstadgda-30.jpg
tegel_bloem_akelei_klaar_driestipbinnenstadgda-30.jpg
tegel_bloem_akelei_klaar_frleliebl_HB_40.jpg
tegel_bloem_akelei_klaar_frleliebl_HB_40.jpg
tegel_bloem_akelei_klaar_frleliehoek-40.jpg
tegel_bloem_akelei_klaar_frleliehoek-40.jpg
tegel_bloem_akelei_klaar_insect_op_akelei_017_15_crop.jpg
tegel_bloem_akelei_klaar_insect_op_akelei_017_15_crop.jpg
tegelbloemakelei16253nov2017.jpg
tegelbloemakelei16253nov2017.jpg
K62A-35tegelbloemakelei17eIMG_510520crop.jpg
K62A-35tegelbloemakelei17eIMG_510520crop.jpg

Anemoon

tegel_bloem_anemoon_klaar_wanli-kleur-1650_50.jpg

Twee uiterst zeldzame bloemtegels

tegel_bloem_klaar_B217_25_crop.jpg

Twee tegels met een uiterst zeldzaam kwadraatmotief waarin bloemen zijn geplaatst. Ik heb niet eerder dit soort tegels afgebeeld gezien in publicaties, op tegelbeurzen of in de antiekwereld. 1e helft 17e eeuw.
Op de linkertegel een afbeelding van een onbepaalde bloem omgeven door eikeltjes. Op de rechtertegel staat een (wilde) kievitsbloem geschilderd.

tegel-bloem_kievitsbloemkwadraat-kleur_55.jpg

Anjerachtige

tegel_bloem_anje_klaar_B189_50_crop.jpg
tegel_bloem_anje_klaar_B189_50_crop.jpg
tegel_bloem_anjer_klaar_B12_65_crop.jpg
tegel_bloem_anjer_klaar_B12_65_crop.jpg
tegel_bloem_anjer_klaar_Gouds_11juli2012_40.jpg
tegel_bloem_anjer_klaar_Gouds_11juli2012_40.jpg
tegel_bloem_anjer_tableaux_mangaan_30.jpg
tegel_bloem_anjer_tableaux_mangaan_30.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B10_55_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B10_55_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B16_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B16_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B22_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B22_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B34_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B34_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B215_20_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B215_20_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B220_20_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B220_20_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_franseleliekleurdwarsstreep-1625-gorkum_50.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_franseleliekleurdwarsstreep-1625-gorkum_50.jpg

Bloemen onbepaald dus (nog) niet op naam gebracht

tegel_bloem_bladeren_klaar_PLANT_OP_TEGEL_50.jpg
tegel_bloem_bladeren_klaar_PLANT_OP_TEGEL_50.jpg
tegel_bloem_onbekend_kwadraat-bloem-14febr07_70.jpg
tegel_bloem_onbekend_kwadraat-bloem-14febr07_70.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B44_62_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B44_62_crop.jpg
tegel_bloem_en_vogels_klaar_XBL_12_55_crop1.jpg
tegel_bloem_en_vogels_klaar_XBL_12_55_crop1.jpg
tegel_bloem_obekend_klaar__20jan2012_40.jpg
tegel_bloem_obekend_klaar__20jan2012_40.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar__in_kleur_24febr2012.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar__in_kleur_24febr2012.jpg
tegel_bloem_onbekend__klaar_wanli-kleur_35.jpg
tegel_bloem_onbekend__klaar_wanli-kleur_35.jpg
tegel_bloem_onbekend_4apr2011_65_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_4apr2011_65_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_11mrt2011_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_11mrt2011_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_14mrt2011_10_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_14mrt2011_10_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_Gouds_nieuw3_50.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_Gouds_nieuw3_50.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_19okt2012_60.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_19okt2012_60.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B9_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B9_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B11_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B11_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B26_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B26_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B23_65_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B23_65_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B28_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B28_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B32_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B32_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B35_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B35_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B37_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B37_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B47_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B47_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B49_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B49_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B51_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B51_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B52_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B52_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B53_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B53_60_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B218_22_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B218_22_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_haastrecht-franselelie-kleur-1640_50.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_haastrecht-franselelie-kleur-1640_50.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar9dec2012.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar9dec2012.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaarhaastrecht.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaarhaastrecht.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar10dec2012.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar10dec2012.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaarkleur_70.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaarkleur_70.jpg

Bolderik

tegel_bloem__bolderik_gda_klaar_50.jpg
tegel_bloem__bolderik_gda_klaar_50.jpg
tegel_bloem_bolderik__klaar_bolderikachtig-ossenkop-kleur1625_60.jpg
tegel_bloem_bolderik__klaar_bolderikachtig-ossenkop-kleur1625_60.jpg
tegel_bloem_bolderik__klaar_bolderikenvlinder-wanli-kleur-17everkleind_60.jpg
tegel_bloem_bolderik__klaar_bolderikenvlinder-wanli-kleur-17everkleind_60.jpg
tegel_bloem_bolderik_klaar_B55_60_crop.jpg
tegel_bloem_bolderik_klaar_B55_60_crop.jpg
tegel_bloem_bolderik_klaar_kleur___70_crop.jpg
tegel_bloem_bolderik_klaar_kleur___70_crop.jpg
tegel_bloem_bolderik_klaar_ossenkop-1675-kleur_65.jpg
tegel_bloem_bolderik_klaar_ossenkop-1675-kleur_65.jpg

Eikel

tegel_bloem_eikel_9nov2011_70.jpg
tegel_bloem_eikel_9nov2011_70.jpg
tegel_bloem_eikel_klaar_B1.jpg
tegel_bloem_eikel_klaar_B1.jpg
tegel_bloem_eikel_klaar_B42_60_crop.jpg
tegel_bloem_eikel_klaar_B42_60_crop.jpg
tegel_bloem_eikel_klaar_B116_60.jpg
tegel_bloem_eikel_klaar_B116_60.jpg
tegel_bloem_eikel_klaar_B209_65.jpg
tegel_bloem_eikel_klaar_B209_65.jpg
tegel_bloem_eikels_klaar_B17_65_crop.jpg
tegel_bloem_eikels_klaar_B17_65_crop.jpg

Goudsbloem

tegel_bloem_goudsbloem_klaar_B24_60_crop.jpg
tegel_bloem_goudsbloem_klaar_B60_60_crop.jpg
tegel_bloem_goudsbloem_klaar_B74_50_crop.jpg

Granaatappel

tegel_bloem_granaatappel_klaar_B93_11X11CM_70_klaar.jpg
tegel_bloem_granaatappel_klaar_B204.jpg
tegel_bloem_granaatappel_XBL_34_55_crop.jpg
tegel_bloem_granaatappel_klaar_XBL_36_35.jpg

Hondstand

tegel_bloem_hondstand_klaar_20jan2012_50.jpg
tegel_bloem_hondstand_klaar_B151.jpg

Irisachtige

tegel_bloem_iris__klaar_cirkel-iris-17e_30.jpg
tegel_bloem_iris__klaar_cirkel-iris-17e_30.jpg
tegel_bloem_iris_klaar_10mrt2011_55_crop.jpg
tegel_bloem_iris_klaar_10mrt2011_55_crop.jpg
tegel_bloem_iris_klaar_B33_60_crop.jpg
tegel_bloem_iris_klaar_B33_60_crop.jpg
tegel_bloem_iris_klaar_-blauw-28jan08.jpg
tegel_bloem_iris_klaar_-blauw-28jan08.jpg
tegel_bloem_iris_klaar_bloemtegel_kleur_30.jpg
tegel_bloem_iris_klaar_bloemtegel_kleur_30.jpg
tegel_bloem_iris_ossenkop_55.jpg
tegel_bloem_iris_ossenkop_55.jpg
tegel_bloem_irisachtige_klaar_B148_55_crop.jpg
tegel_bloem_irisachtige_klaar_B148_55_crop.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B125_70.jpg
tegel_bloem_onbekend_klaar_B125_70.jpg

Keizerskroon

keizerskroon_KK1_HOEK_NIET_AFGEMAAKT__TM01_15_crop.jpg
keizerskroon_KK1_HOEK_NIET_AFGEMAAKT__TM01_15_crop.jpg
tegelbloemkeizerskroon25okt201730.jpg
tegelbloemkeizerskroon25okt201730.jpg
tegel_bloem_keizerskroon-ossenkop-17e_35.jpg
tegel_bloem_keizerskroon-ossenkop-17e_35.jpg
keizerskroon_KK8_15_crop.jpg
keizerskroon_KK8_15_crop.jpg
tegelbloemkeizerskroonDESWAEN14sept201730.jpg
tegelbloemkeizerskroonDESWAEN14sept201730.jpg
keizerskroon_KK6__TMO1_15_crop.jpg
keizerskroon_KK6__TMO1_15_crop.jpg
keizerskroon_KK2_25_crop.jpg
keizerskroon_KK2_25_crop.jpg
keizerskroon_KK7_15_crop.jpg
keizerskroon_KK7_15_crop.jpg
keizerskroon_KK9__TMO1_15_crop.jpg
keizerskroon_KK9__TMO1_15_crop.jpg
keizerskroon_KK10_TM01_08045-2_1_X_15_crop.jpg
keizerskroon_KK10_TM01_08045-2_1_X_15_crop.jpg
keizerskroon_KK13_TMO1_15_crop.jpg
keizerskroon_KK13_TMO1_15_crop.jpg
keizerskroon_KK14_TMO1_15_crop.jpg
keizerskroon_KK14_TMO1_15_crop.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_XBL_16_45_crop.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_XBL_16_45_crop.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_XBL_15_50_crop.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_XBL_15_50_crop.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_B196_55.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_B196_55.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_B13_65_crop.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_B13_65_crop.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_24juli2012_55.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_24juli2012_55.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_11mrt2011_65_crop.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_11mrt2011_65_crop.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_11mrt2011_2_65_crop.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_11mrt2011_2_65_crop.jpg
keizerskroon6-frlelie-16juni07-65.jpg
keizerskroon6-frlelie-16juni07-65.jpg
keizerskroon5-ossenkop-kleur-1675-60.jpg
keizerskroon5-ossenkop-kleur-1675-60.jpg
keizerskroon4-afwhoek-17juni07-.jpg
keizerskroon4-afwhoek-17juni07-.jpg
keizerskroon3-24aug06-70.jpg
keizerskroon3-24aug06-70.jpg
keizerskroon2-kleursoortwanlileersum2002-60.jpg
keizerskroon2-kleursoortwanlileersum2002-60.jpg
keizerskroon_KK17_30_crop.jpg
keizerskroon_KK17_30_crop.jpg
keizerskroon_KK3_50_crop1.jpg
keizerskroon_KK3_50_crop1.jpg
keizerskroon_KK3_55_crop2.jpg
keizerskroon_KK3_55_crop2.jpg
keizerskroon_KK11_15_crop.jpg
keizerskroon_KK11_15_crop.jpg
keizerskroon_KK12__TMO1_15_crop.jpg
keizerskroon_KK12__TMO1_15_crop.jpg
keizerskroon7-bloemvreemdehoek-16aug06.jpg
keizerskroon7-bloemvreemdehoek-16aug06.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_8dec2012_60.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_8dec2012_60.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_13apr2012_60.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_13apr2012_60.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_ossenkop-blauw-1650_60.jpg
tegel_bloem_keizerskroon_klaar_ossenkop-blauw-1650_60.jpg
tegelbloemkeizerskroon28juli201760crop.jpg
tegelbloemkeizerskroon28juli201760crop.jpg
tegelbloemkeizerskroon5juli201750.jpg
tegelbloemkeizerskroon5juli201750.jpg
tegelbloemkeizwerskroon16502nov2017crop.jpg
tegelbloemkeizwerskroon16502nov2017crop.jpg

Kievitsbloem

fotoboektegelskievitsbloem49-kwadraat1-kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloem49-kwadraat1-kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloem54-postzegelkwadraat-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloem54-postzegelkwadraat-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen6-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen6-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen16-uitgebloeid-frlelie-1625-geengouds-kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen16-uitgebloeid-frlelie-1625-geengouds-kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen23-ovaalfrlelie1625kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen23-ovaalfrlelie1625kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen24-postzkwadrfrlelie1625kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen24-postzkwadrfrlelie1625kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen25-ossenkop1675kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen25-ossenkop1675kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen33-leliesoortspits1625kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen33-leliesoortspits1625kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen34-frlelie1625kleurbruineband.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen34-frlelie1625kleurbruineband.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen35-franseleliekleurdwarsstreep1625gorkum.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen35-franseleliekleurdwarsstreep1625gorkum.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen44-ossenkop-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen44-ossenkop-kleur-1650.jpg
kievitsbloem_17e.jpg
kievitsbloem_17e.jpg
kievitsbloem1-1.jpg
kievitsbloem1-1.jpg
kievitsbloem1-25nov06.jpg
kievitsbloem1-25nov06.jpg
kievitsbloem1-ossenkopzwaar-1mrt07.jpg
kievitsbloem1-ossenkopzwaar-1mrt07.jpg
kievitsbloem4-ossenkopzwaar-1mrt07.jpg
kievitsbloem4-ossenkopzwaar-1mrt07.jpg
kievitsbloem1wanli1625kleur-75.jpg
kievitsbloem1wanli1625kleur-75.jpg
kievitsbloem-3juni2006-50.jpg
kievitsbloem-3juni2006-50.jpg
kievitsbloem-21febr07.jpg
kievitsbloem-21febr07.jpg
kievitsbloem-cirkel-wanli-marktplaats.jpg
kievitsbloem-cirkel-wanli-marktplaats.jpg
kievitsbloem-ebay.jpg
kievitsbloem-ebay.jpg
kievitsbloem-frlelielkleur1.jpg
kievitsbloem-frlelielkleur1.jpg
kievitsbloem-ossenkop-24dec07.jpg
kievitsbloem-ossenkop-24dec07.jpg
kievitsbloem-wanli-17nov06-75.jpg
kievitsbloem-wanli-17nov06-75.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen18-ossenkopblauw1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen18-ossenkopblauw1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen21-ovaalfrlelie1625blauw.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen21-ovaalfrlelie1625blauw.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen22-ovaalfrlelie1625blauw1.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen22-ovaalfrlelie1625blauw1.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen41-ossenkop-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen41-ossenkop-kleur-1650.jpg
kievitsbloem3ossenkop-blauw-17e-40.jpg
kievitsbloem3ossenkop-blauw-17e-40.jpg
kievitsbloemachtig-geenhoek-10apr07-60.jpg
kievitsbloemachtig-geenhoek-10apr07-60.jpg
fotoboektegelskievitsbloem48-ossenkop-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloem48-ossenkop-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen7-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen7-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen8-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen8-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen10-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen10-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen14-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen14-kievitsbloem_17e.jpg
kievitsbloem1-wanli-20mrt07.jpg
kievitsbloem1-wanli-20mrt07.jpg
kievitsbloem3-ossenkopzwaar-1mrt07.jpg
kievitsbloem3-ossenkopzwaar-1mrt07.jpg
kievitsbloem-cirkel-ID-13febr08-40.jpg
kievitsbloem-cirkel-ID-13febr08-40.jpg
kievitsbloemenvergeetmenietje_30-1.jpg
kievitsbloemenvergeetmenietje_30-1.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen27-grootossenkopkleur1625.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen27-grootossenkopkleur1625.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen39-ossenkop-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen39-ossenkop-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen43--ossenkop-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen43--ossenkop-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen40-ossenkop-kleur-1650.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen40-ossenkop-kleur-1650.jpg
kievitsbloem20dubbel20freek_16_.jpg
kievitsbloem20dubbel20freek_16_.jpg
kievitsbloem_077_30_crop_40.jpg
kievitsbloem_077_30_crop_40.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_15okt2011_40.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_15okt2011_40.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_50_4okt2012.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_50_4okt2012.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_freek_2_60.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_freek_2_60.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_freek_4__50_crop.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_freek_4__50_crop.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_freek_6_55.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_freek_6_55.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_freek_7_55.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_freek_7_55.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_frlelie_65_4okt2012.jpg
kievitsbloem_dubbel_klaar_frlelie_65_4okt2012.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen4-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen4-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen11-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen11-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen12-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen12-kievitsbloem_17e.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen29-ossenkop1650kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen29-ossenkop1650kleur.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen37-frlelieblstreep.jpg
fotoboektegelskievitsbloemen37-frlelieblstreep.jpg
HB1-kievitsbloem-wingerdbladhoek-17e.jpg
HB1-kievitsbloem-wingerdbladhoek-17e.jpg
kievitsbloem2-2.jpg
kievitsbloem2-2.jpg
kievitsbloem-ebay-2.jpg
kievitsbloem-ebay-2.jpg
kievitsbloem3ossenkop-blauw-17e-40-1.jpg
kievitsbloem3ossenkop-blauw-17e-40-1.jpg

Klokjesachtige

tegel_bloem_klokje_11mrt2011_60_crop.jpg
tegel_bloem_klokje_klaar_2mrt2012_45.jpg
tegel_bloem_klokje_klaar_gentiaan-haastrecht.jpg
tegel_bloem_klokjesachtige_klaar_B210_25_crop.jpg

Korenbloem

tegel_bloem_korenbloem_klaar_libelopkorenbloem-ossenkop-kleur-1650_50.jpg

Lelietje der dalen

tegel_bloem_en_vogels_klaar_XBL_13_55_crop1.jpg
tegel_bloem_lelie_der_dalen__klaar_vlinderopbloem-wanli-kleur-1625_60.jpg
tegel_bloem_lelietje_der_dalen_klaar_libelopleliederd1-wanlicirkelachtigkl1625_60.jpg

tegel_bloem_lelietje_der_dalen_klaar-lagegouwe-60.jpg
tegel_bloem_lelietje_der_dalen_klaar_B19_65_crop.jpg

Lisdodde

tegel_bloem_lisdodde_en_vogels_klaar_XBL_24_55_crop.jpg

Margrietachtige

tegel_bloem_margriet_klaar_leliehoek_gouda__20080704_15.jpg
tegel_bloem_margriet_klaar-haastrecht.jpg
tegel_bloem_margriet_klaar_blauwossenkop-1700-60.jpg

Moerbei?

tegel_bloem_moerbei_klaar_AA1_BLOEM_40_crop.jpg
tegel_bloem_moerbei_klaar_XBL_2_AARDBEI_APARTE_HOEK__50_crop.jpg

 

 

 

 

Literatuur:
Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw
door: Ella B. Schaap
bladz: 112


Narcis

tegel_bloemen_trompetnarcis_gouds_11juli2012_60-1.jpg
tegel_bloemen_trompetnarcis_gouds_11juli2012_60-1.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_goudse-16aug06.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_goudse-16aug06.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_blauw-17e_75.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_blauw-17e_75.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B138.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B138.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B7_60_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B7_60_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_4mrt07_40.jpg
tegel_bloem_narcis_4mrt07_40.jpg
tegel_bloem_narcis_9apr2012_60.jpg
tegel_bloem_narcis_9apr2012_60.jpg
tegel_bloem_narcis_11mrt2011_60_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_11mrt2011_60_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_5mrt07_40.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_5mrt07_40.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B15_60_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B15_60_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B21_65_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B21_65_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B118_60.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B118_60.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B140_55.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B140_55.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B224_20_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_B224_20_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_-westhaven.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_-westhaven.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_XBL_25_60_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar_XBL_25_60_crop.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar-handel.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar-handel.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar-westhaven.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar-westhaven.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar-westhaven_2.jpg
tegel_bloem_narcis_klaar-westhaven_2.jpg
tegel-bloem-narcis-ossenkop-blauw-1650_65.jpg
tegel-bloem-narcis-ossenkop-blauw-1650_65.jpg

Papaver

tegel_bloem_papaver_klaar_XBL_8_60.jpg

Pioenroosachtig

tegel_bloem_pioenroos_klaar_B45_50_crop.jpg
tegel_bloem_pioenroos_klaar_XBL_4_60.jpg

Ridderspoor

Onbekende bloemvoorstellingen van  Goudse tegels  gemaakt bij de 17e eeuwse Plateel- en tegelfabriek De Swaen worden de laatste jaren in Gouda nog maar weinig ontdekt.  Daarom is het  leuk om weer eens  bloemtegel aan te treffen met de voorstelling van een plantensoort die ik nog niet kende. Het gaat om een vroeg 17e eeuwse Goudse  tegel waarvan de bloem goed is te herkennen ondanks dat het originele voorbeeld van de prent of de gravures, waarnaar de voorstelling geschilderd moet zijn, onbekend is gebleven. In dit geval kan het niet anders of het moet gaan om (wilde) ridderspoor.

ridderspoor1-frlelieblauw-gouds-HB-50-1.jpg

17e eeuwse tegel in Gouda bij de SWAEN vervaardigd met de voorstelling van een bloem: (wilde) ridderspoor

ridderspoor2-kleurenplaat_001-50-1.jpg

Een kleurenplaat van wilde ridderspoor. Op de afbeelding is het een tot twee centimeter lange spoor aan de bloem 
kenmerkend voor deze plantensoort.

ridderspoor3_wilde-1.jpg

Close up bloemen ridderspoor

Wilde ridderspoor (Consolida regalis, syn. Delphinium consolida L.) behoort tot de ranonkelfamilie (Ranunculaceae) en is een eenjarige plant. Ze groeien in een beetje voedselrijke, kalkhoudende, vochtige, zandige klei. Vroeger stond de plant nogal eens tussen wintergranen. Van nature hoort wilde ridderspoor thuis in West-Azië en Europa. In Nederland komt de wilde ridderspoor slechts  voor in Zuid-Limburg. De soort wordt vaak verward met verwilderde riddersporen, maar is daarvan te onderscheiden door de kale kokervrucht.Wilde ridderspoor staat op de Nederlandse Rode lijst van planten. Maar we mogen aannemen dat de soort in de 17e eeuw nog algemener was dan nu het geval is. Heel specifiek aan de bloem is een 12 tot 25 mm lang spoor.De zaden van ridderspoor zijn behoorlijk giftig.

tegelbloemridderspoor16253nov2017.jpg

Roos

tegel_bloem_roos_klaar_12juli2012_75.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_12juli2012_75.jpg
tegel_bloem_roos__klaar_verkocht_65.jpg
tegel_bloem_roos__klaar_verkocht_65.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_19juli2012_65.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_19juli2012_65.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_B14_60_crop.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_B14_60_crop.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_b243_40.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_b243_40.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_b274_75.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_b274_75.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_XBL_5.jpg
tegel_bloem_roos_klaar_XBL_5.jpg
tegel_bloem_roos_klaar-hogegouwe.jpg
tegel_bloem_roos_klaar-hogegouwe.jpg

Tabak

tegel_bloem_tabaksplant_16mei2011.jpg
tegel_bloem_tabaksplant_klaar_B2_60_crop.jpg
tegel_bloem_tabak_klaar__ZOWAAR_EEN_PLANT_crop_50.jpg

Tulp

ds-1A_vogelsbloemen_034_25_crop_55-1.jpg
ds-1A_vogelsbloemen_034_25_crop_55-1.jpg
ds-1A_vogelsbloemen_038_25_crop_55-1.jpg
ds-1A_vogelsbloemen_038_25_crop_55-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_004_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_004_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_006_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_006_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_011_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_011_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_023_30_crop_45-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_023_30_crop_45-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_030_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_030_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_031_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_031_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_038_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_038_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_040_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_040_15_crop-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_049_30_crop_45-1.jpg
ds-1B_vogelsbloemen_049_30_crop_45-1.jpg
tulp1.jpg
tulp1.jpg
tulp_6aug2011_50.jpg
tulp_6aug2011_50.jpg
tulp_9febr2012_a2_50.jpg
tulp_9febr2012_a2_50.jpg
tulp_9febr2012_a4_55.jpg
tulp_9febr2012_a4_55.jpg
tulp_9febr2012_a10.jpg
tulp_9febr2012_a10.jpg
tulp_9febr2012_a14_75.jpg
tulp_9febr2012_a14_75.jpg
tulp_9febr2012_a18_50_crop.jpg
tulp_9febr2012_a18_50_crop.jpg
tulp_9febr2012_a19_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a19_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a20_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a20_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a21_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a21_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a25_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a25_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a26_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a26_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a34_55.jpg
tulp_9febr2012_a34_55.jpg
tulp_9febr2012_a35_55.jpg
tulp_9febr2012_a35_55.jpg
tulp_9febr2012_a40_40_crop.jpg
tulp_9febr2012_a40_40_crop.jpg
tulp_9febr2012_a43_55.jpg
tulp_9febr2012_a43_55.jpg
tulp_9febr2012_a44_15.jpg
tulp_9febr2012_a44_15.jpg
tulp_9febr2012_a51_20_crop.jpg
tulp_9febr2012_a51_20_crop.jpg
tulp_9febr2012_a53_50.jpg
tulp_9febr2012_a53_50.jpg
tulp_9febr2012_a54_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a54_55_crop.jpg
tulp_9febr2012_a68_55.jpg
tulp_9febr2012_a68_55.jpg
tulp_9febr2012_a74_55.jpg
tulp_9febr2012_a74_55.jpg
tulp_9febr2012_a76_30.jpg
tulp_9febr2012_a76_30.jpg
tulp_9febr2012_a96_25_crop.jpg
tulp_9febr2012_a96_25_crop.jpg
tulp_9febr2012_a101_J-holtkamp.jpg
tulp_9febr2012_a101_J-holtkamp.jpg
tulp_9febr2012_a103.jpg
tulp_9febr2012_a103.jpg
tulp_9febr2012_a128_50_crop.jpg
tulp_9febr2012_a128_50_crop.jpg
tulp_9febr2012_a133_55.jpg
tulp_9febr2012_a133_55.jpg
tulp_9febr2012_a137_j-holtkamp.jpg
tulp_9febr2012_a137_j-holtkamp.jpg
tulp_9febr2012_a140__JAN_H.jpg
tulp_9febr2012_a140__JAN_H.jpg
tulp_9febr2012_a145_55.jpg
tulp_9febr2012_a145_55.jpg
tulp_9febr2012_a149_55.jpg
tulp_9febr2012_a149_55.jpg
tulp_17e_5febr2012_55.jpg
tulp_17e_5febr2012_55.jpg
tulp_30juli2011_30.jpg
tulp_30juli2011_30.jpg
tulp_9febr2012_a28_55_crop-1.jpg
tulp_9febr2012_a28_55_crop-1.jpg
tulp_9febr2012_a31_55_crop-1.jpg
tulp_9febr2012_a31_55_crop-1.jpg
tulp_9febr2012_a32_55_crop-1.jpg
tulp_9febr2012_a32_55_crop-1.jpg
tulp_9febr2012_a46_30-1.jpg
tulp_9febr2012_a46_30-1.jpg
tulp_9febr2012_a78_30-1.jpg
tulp_9febr2012_a78_30-1.jpg
tulp_9febr2012_a83_65-1.jpg
tulp_9febr2012_a83_65-1.jpg
tulp_a142_60_crop-3.jpg
tulp_a142_60_crop-3.jpg
tulp-blauw-5mrt07_40-1.jpg
tulp-blauw-5mrt07_40-1.jpg
tulp_9febr2012_a149_55-1.jpg
tulp_9febr2012_a149_55-1.jpg
tulp_17e_5febr2012_55-1.jpg
tulp_17e_5febr2012_55-1.jpg
tulp_30juli2011_30-1.jpg
tulp_30juli2011_30-1.jpg
tulp_a88_55_crop-1.jpg
tulp_a88_55_crop-1.jpg
tulp_a135_55_crop-1.jpg
tulp_a135_55_crop-1.jpg
tulp_a115_55_crop-1.jpg
tulp_a115_55_crop-1.jpg
TULP_ACHTERK_STERTULPTEGEL_15_crop-1.jpg
TULP_ACHTERK_STERTULPTEGEL_15_crop-1.jpg
tulp_baluster_5febr2011_45_crop-1.jpg
tulp_baluster_5febr2011_45_crop-1.jpg
tulp_bloem_met_insect_65-1.jpg
tulp_bloem_met_insect_65-1.jpg
tulp_bloem_wan_li_65-1.jpg
tulp_bloem_wan_li_65-1.jpg
tulp_postzegelkwadraat_11juni2011_75-1.jpg
tulp_postzegelkwadraat_11juni2011_75-1.jpg
tulp_wingerdblad_21jan2012-1.jpg
tulp_wingerdblad_21jan2012-1.jpg
tulp1-16aug06-1.jpg
tulp1-16aug06-1.jpg
tulp2-16aug06-1.jpg
tulp2-16aug06-1.jpg
tulp-14okt06_65-1.jpg
tulp-14okt06_65-1.jpg
tulp16aug06-1.jpg
tulp16aug06-1.jpg
tulp-antiekzaak_5febr2012-1.jpg
tulp-antiekzaak_5febr2012-1.jpg
tulp-cirkel-65-1.jpg
tulp-cirkel-65-1.jpg
tulpenmanie3-tegeltulpbolleossenkop17ekleur--1.jpg
tulpenmanie3-tegeltulpbolleossenkop17ekleur--1.jpg
tulp-frlelie-6jan07_50-1.jpg
tulp-frlelie-6jan07_50-1.jpg
tulp-frleliekleur-14febr07_65-1.jpg
tulp-frleliekleur-14febr07_65-1.jpg
tulp-gekleurd-email-31jan08_20_crop-1.jpg
tulp-gekleurd-email-31jan08_20_crop-1.jpg
tulpincirkel-3sept06_65_crop-1.jpg
tulpincirkel-3sept06_65_crop-1.jpg
tulp-kleur-groteossenkop-marktplaats_65-1.jpg
tulp-kleur-groteossenkop-marktplaats_65-1.jpg
tulp-wingerdblad-marktplaats_65-1.jpg
tulp-wingerdblad-marktplaats_65-1.jpg

Turkse lelie

tegel_bloem_turkse_lelie_klaar_B200_55.jpg
tegel_bloem_turkse_lelie_klaar_B200_55.jpg
turkselelie-8apr07-50.jpg
turkselelie-8apr07-50.jpg
turkselelie1650kleurbeschadigd-75.jpg
turkselelie1650kleurbeschadigd-75.jpg
tegel_turkse_lelie_klaar_21jan2012.jpg
tegel_turkse_lelie_klaar_21jan2012.jpg
turkselelie_met_leliehoek-35.jpg
turkselelie_met_leliehoek-35.jpg
turkselelie-16mrt07-75.jpg
turkselelie-16mrt07-75.jpg
turkseleliebalusterkandelaber1625kleur1-75.jpg
turkseleliebalusterkandelaber1625kleur1-75.jpg
turkseleliebalusterkandelaber1625kleur-75.jpg
turkseleliebalusterkandelaber1625kleur-75.jpg
turkseleliefrleliezwaarkleurdelft2002-75.jpg
turkseleliefrleliezwaarkleurdelft2002-75.jpg
turkseleliecirkel1625kleurossenkop-75.jpg
turkseleliecirkel1625kleurossenkop-75.jpg
turkseleliepostzegelkwadraat1650blauw-75.jpg
turkseleliepostzegelkwadraat1650blauw-75.jpg
turkselelieossenkop1650blauw-75.jpg
turkselelieossenkop1650blauw-75.jpg
turkse_lelie_2-30.jpg
turkse_lelie_2-30.jpg
kenmerkengouds13--40-1.jpg
kenmerkengouds13--40-1.jpg

Vergeetmenietje

tegel_bloem_vergeetmenietje_9dec2012.jpg
tegel_bloem_vergeetmenietje_9dec2012.jpg
tegel_bloem_vergeetmenietje_klaarbourglelie-17e-30.jpg
tegel_bloem_vergeetmenietje_klaarbourglelie-17e-30.jpg
tegel_bloem_vergeetmenietjes_klaar_B193_50_crop.jpg
tegel_bloem_vergeetmenietjes_klaar_B193_50_crop.jpg
tegel_bloem_vergeetmenietje_en_kievitsbloem_30.jpg
tegel_bloem_vergeetmenietje_en_kievitsbloem_30.jpg
tegel_bloem_viooltjes_klaar_B4_60_crop.jpg
tegel_bloem_viooltjes_klaar_B4_60_crop.jpg
tegel_bloem_viooltjes_klaar_B20_60_crop.jpg
tegel_bloem_viooltjes_klaar_B20_60_crop.jpg
tegel_bloem_vergeetmenietjeB87_60.jpg
tegel_bloem_vergeetmenietjeB87_60.jpg

Zomerklokje

tegel_bloem_goudse_bloem_zomerklokje_klaar_50.jpg
tegel-bloem_zomerklokje_klaar_8-driestip-kleur-1640_45.jpg