Weidevogels op 17e eeuwse tegels

Weidevogels op antieke 17e eeuws tegels. Het is een vrijwel onbekend gebied. Als natuur- en tegelliefhebber is mijn aandacht al vele jaren gericht op het voorkomen van weidevogelsoorten op antieke tegels. 

De in het poldergebied broedende weidevogels rond mijn geboortedorp Haastrecht hebben mij al vanaf mijn jeugd gefascineerd.  Kievit, grutto, tureluur, scholekster, watersnip, slobeend, zomertaling. Ze kwamen in de 60er jaren nog zeer algemeen voor maar kregen het in de 80er en 90er jaren steeds moeilijker door het intensiveren van de landbouw.

Mijn enthousiasme voor  antieke tegels  kent niet alleen interesse voor Goudse tegels gemaakt door de SWAEN. In de ruim 50 jaar dat ik tegels verzamel  heb ik ook altijd aandacht gehad voor het bestaan van 17e eeuwse tegels met de voorstelling van weidevogelsoorten als kievit, grutto, tureluur e.a.


Kievit


Fotoalbum: Kievit op antieke tegels 17e eeuw


Grutto


Tegels met een weidevogel. Hier wordt vrijwel zeker een grutto mee bedoeld vanwege de rechte lange snavel.
Friesland. Midden 19e eeuw


Tureluur?

Tegel met de voorstelling van een vliegende vogel die wel iets van een vliegende tureluur heeft. Datering ca. 1650-1675.