Vloertegels 12e t/m 19e eeuw

Tot omstreeks 1500 werden er in de Nederlanden (en vooral Frankrijk) naast onversierde plavuizen vloertegels tegels vervaardigd met een houten stempel waarin een decoratie was geperst. In het reliëf werd een laagje witte pijpaarde aangebracht en vervolgens werd deze laag afgedekt met een laagje looderts (ringeloortechniek). De witte pap van pijpaarde hechtte zich tijdens het bakken aan de tegel.

 

De vloertegel rechts met een middeleeuwse tekst erop dateert uit het eind van de 15e/ begin 16e eeuw. In het midden van de tegel is een wapen afgebeeld. De tekst die in een kwadraat staat luidt 'ALLE DINC HEEFT SIJNEN TIJT'. Bijna zou je geloven, dat die tekst erop is gezet om mensen aan te sporen om te onthaasten, waar op dit moment  in onze 24 uurs economie Maatschappij ook op wordt aangedrongen.

De vloertegel werd op de geluidswal aangetroffen, welke  langs de A-12 ligt, die grenst aan de Goudse woonwijk Bloemendaal. De wal is speciaal aangelegd om de geluidshinder veroorzaakt door de Rijksweg Utrecht-Den Haag/Rotterdam te verminderen. De afgebeelde vloertegel werd gevonden in een hoop stortgrond  die uit de Goudse binnenstad afkomstig was, en onder een oud afgebroken pand vandaan kwam. Meerdere vloertegels van dit type zijn in de Goudse binnenstad aangetroffen, sommige zaten zelfs nog in situatie, ingelegd als onderdeel van een vloerbetegeling.

vloertegel1-alledincheeftsijnentyt.jpg
vloertegel3-16e-15.jpg

Vloertegel. Datering: eind 15e/begin 16e eeuw
Tegelmaat: 14 x 14,3 cm. Dikte 2 cm.

Uit precies dezelfde tijd is nog eenzelfde soort vloertegel bekend waar op vier tegels tesamen de middeleeuwse tekst 'DIE TIJT IS CORT - DIE DOOT IS SNEL - WACHT U VAN SONDEN - SO DOE DI WEL staat.  Die tekst lijkt dan weer precies tegenover gesteld te zijn t.o.v de alledincheeftsijnentijt vloertegel want nu lijkt het erop dat er aangedrongen wordt om wel haast te maken omdat de tijd maar zo kort is.

Deze vloertegel is gevonden bij de afbraak van een pand in de Tuinstraat in Gouda. Zat nog in situatie als onderdeel van een plavuizen vloer op maar liefst drie meter onder maaiveld. Het uitgraven in handkracht heeft heel wat zweetdruppels gekost.

 

 

Deze vloertegel is aangetroffen bij het uitbaggeren van een sloot. De vloertegel is w.s. in het verleden samen met ander stadsafval in het buitengebied van de stad Gouda gestort. Datering:  16e eeuw. Waarschijnlijk vervaardigd in de Zuidelijke Nederlanden of Frankrijk


Vloertegel met een maat van 12 x 12 cm, 
met een dikte van 2 cm.
Bodemvondst polder Stein in Reeuwijk. 

vloertegel7_005-13.jpg
vloertegel2-16e-20.jpg

 

 

 

Dit fragment van een vloertegel werd omstreeks 1960 aangetroffen bij het (eerst) uitbaggeren en vervolgens dichtgooien van de toen nog bestaande stadsgracht, de  Raam in de binnenstad van Gouda. Ben er helaas nog niet achter wat de precieze betekenis is van de voorstelling. Door de aanwezigheid van een boom achter de hond zou de voorstelling wel eens symbolisch kunnen zijn. De tegel is waarschijnlijk in de Zuidelijke Nederlanden vervaardigd in de 6e eeuw.

vloertegel6-16e-15.jpg
vloertegel5-16e-15.jpg
vloertegel4-randt13x13vierpas1600kllangegroenendaal-30.jpg

 

 

Hoewel er in historische panden in de stad Gouda in de loop der jaren behoorlijke aantallen vroeg 16e eeuwse vloertegels in diverse typen en maten zijn aangetroffen, in het bijzonder in de periode van de grote stadsvernieuwing omstreeks 1975, is er geen historische informatie aanwezig, die bewijst dat dit type tegels in Gouda vervaardigd zou kunnen zijn. Daarom nemen we voorlopig maar aan, dat de vloertegels  zijn ingevoerd vanuit de Zuidelijke Nederlanden

Een 3-tal tegels gevonden in de bodem onder een inmiddels afgebroken pand aan de Lange Groenendaal te Gouda Boven twee vroeg 16e eeuwse vloertegels met ringeloortechniek en onder een handgeschilderd exemplaar wat min of meer hetzelfde motief heeft als de vloertegels, maar dateert uit het eind van de 16e eeuw.

Vloertegels 12 t/m 16e eeuw

tegel_vloertegel_16e_50.jpg
tegel_vloertegel_16e_50.jpg
tegel_vloertegel_5juli2012_maat_10x10cm_50.jpg
tegel_vloertegel_5juli2012_maat_10x10cm_50.jpg
tegel_vloertegel_slib_14mrt2011_60.jpg
tegel_vloertegel_slib_14mrt2011_60.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_6_ENGLVLOERTEGEL_1200_50_crop1.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_6_ENGLVLOERTEGEL_1200_50_crop1.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_6_ENGLVLOERTEGEL_1200_75_crop2.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_6_ENGLVLOERTEGEL_1200_75_crop2.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_7__1550__VLOERTEG_ZUID_NED_55_crop1.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_7__1550__VLOERTEG_ZUID_NED_55_crop1.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_7__1550__VLOERTEG_ZUID_NED_57_crop2.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_7__1550__VLOERTEG_ZUID_NED_57_crop2.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_7__1550__VLOERTEG_ZUID_NED_57_crop3.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_7__1550__VLOERTEG_ZUID_NED_57_crop3.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_7__1550__VLOERTEG_ZUID_NED_57_crop4.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_7__1550__VLOERTEG_ZUID_NED_57_crop4.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_8__VLOERTEG_1555_55_crop1.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_8__VLOERTEG_1555_55_crop1.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_8__VLOERTEG_1555_55_crop2.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_8__VLOERTEG_1555_55_crop2.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_8__VLOERTEG_1555_55_crop3.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_8__VLOERTEG_1555_55_crop3.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_8__VLOERTEG_1555_55_crop4.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_8__VLOERTEG_1555_55_crop4.jpg
vloertegel-jaar1556-kleuraanpassing.jpg
vloertegel-jaar1556-kleuraanpassing.jpg


Vloertegels 17e/19e eeuw

vloertegel_ORN_SLIB_4_75_crop.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_4_75_crop.jpg
vloertegel18e-leeuw.jpg
vloertegel18e-leeuw.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_2__ANTWERPEN__65_crop.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_2__ANTWERPEN__65_crop.jpg
vloertegel-belgie-19e_40-1.jpg
vloertegel-belgie-19e_40-1.jpg
tegel_vloertegel_17e_4dec2011_50.jpg
tegel_vloertegel_17e_4dec2011_50.jpg
tegel_vlvloeroertegels_18e_vlaanderen_wervikem_27juni2013_35_crop.jpg
tegel_vlvloeroertegels_18e_vlaanderen_wervikem_27juni2013_35_crop.jpg
tegels_vloertegels_17e_eeuw_17mrt2012_65.jpg
tegels_vloertegels_17e_eeuw_17mrt2012_65.jpg
tegel_vloertegels_60.jpg
tegel_vloertegels_60.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_1_50_crop.jpg
vloertegel_ORN_SLIB_1_50_crop.jpg
vloertegel_vloertegel_18e_eeuw_12juni2013_35_crop.jpg
vloertegel_vloertegel_18e_eeuw_12juni2013_35_crop.jpg
tegel_vloertegel_8nov2011_40-1.png
tegel_vloertegel_8nov2011_40-1.png
tegel_vloertegels_16febr2012_65-1.jpg
tegel_vloertegels_16febr2012_65-1.jpg
tegel_vloertegels1_65-1.jpg
tegel_vloertegels1_65-1.jpg
tegel_vloertegels_villery_boch_60-1.jpg
tegel_vloertegels_villery_boch_60-1.jpg