Chinezen op antieke tegels

Chinezen op antieke tegels

Bijgaand treft u vele verschillende afbeeldingen met Chinese personen op antieke tegels. Dat wil niet zeggen dat deze soorten maar te kust en te keur voorkomen. Ze zijn sporadisch te vinden in het decoratieve totaaldecor van de Nederlandse tegels en zijn zeker gezocht door verzamelaars. Het hoekornamentje ontbreekt vaak wat een fraai open karakter van de paarse en blauwe Chinese decoratie laat zien. Tegels met wel een hoekornamentje zoals een spinnetje en soms een ossenkop of iets anders doen het qua decoratie ook erg goed. Vaak zijn de afbeeldingen niet extreem groot in uitvoering op een enkele na. Er zijn mij echter geen wanden of schouwen bekend met uitsluitend een Chinese decoratie, ze zijn los geplaatst zomaar tussen andere onderwerpen in waarin ze vaak niet echt pasten en zeker opvielen. Want de import van het Wan-li porselein inspireerde Hollandse porseleinbakkers om vanaf 1620 hun producten te vernieuwen. In navolging van Chinese decoraties werden schotels, kommen en kannen, uitbundig versierd. Zo ontstond ook soms een opmerkelijke mix op de tegelwanden van overgenomen Boeddhistische symbolen en Chinese mystiek naast Bijbelse taferelen en Hollandse landschappen met zelfs hier en daar een herdertje. De Hollandse tegelwand liet opnieuw een allochtoon tintje zien naast de enkele zeldzame tegels met Romeinse en Moorse krijgers die we al eerder kenden uit rond het begin 1700.

tegel_chinezen_CH100_FRITS_COLL_3_crop.jpg

Tegel met Chinese vrouw in kleur uitgevoerd. 18e eeuw.tegel_chiezen_gravure_2314_001_1280x828_40.jpg

17e eeuwse gravure met oud Chinees foltertuig dat werd gebruikt om te straffen.De houten halskraag stond bekend als de straf van de Kea of Cangue. Coll: Edwin van Drecht

tegel_chinezen_DSCN3991_25.jpg

Tegel met Chinees in een foltertuig.
Omstreeks 1700.

Militaire officieren en andere mensen die een misdaad hadden begaan in China werden aan lichamelijke straffen onderworpen. De straf (bekendstaand als Kea of Cangue) bestond uit een zwaar houten raam wat gesloten kon worden. Het woog tot wel 50 kg en had een opening voor het hoofd en (soms ook)voor de handen.

De schuldige werd met deze kraag tentoongesteld aan het publiek met een opschrift over zijn misdaad. Tot wel een maand lang moest de persoon de kraag dragen. Hij kreeg dan wel te eten en te drinken.


tegel_chinezen_HOUTEN_HALSKRAAG_1_40.jpg

Chinese persoon met halskraag en opschrift over zijn vergrijp.

tegel_chinezen_HOUTEN_HALSKRAAG_2_75.jpg

Chinese persoon met halskraag en opschrift over zijn vergrijp.

tegel_chinezen_HOUTEN_HALSKRAAG_3_60_crop.jpg

Chinese personen met halskraag.

Chinoiserie

In West Europa maakte men dus vanaf het eind van de 15e eeuw kennis met het naar Europa getransporteerde Chinees porselein uit de Ming-dynastie waarop later het Delfts blauw is gebaseerd. Italiaanse en later ook Portugese en Spaanse handelaren verkochten dit ‘witte goud’ aanvankelijk sporadisch in Holland. Het was zo duur dat alleen de allerrijksten het konden betalen. In 1602 werd de scheepslading van het Portugese schip de St. Jago buitgemaakt door twee Zeeuwse VOC-schepen. De buit, die voor een groot deel bestond Chinees porselein, werd vervolgens voor een kapitaal bedrag geveild in Middelburg. Hierdoor werd het Chinees porselein bekend en bemind onder een breder publiek. De VOC zou het voortaan zelf op grotere schaal uit China gaan importeren. Dit exotische aardewerk werd al gauw zo populair dat de Hollandse productie van aardewerk in gevaar dreigde te komen. Om hun bedrijven te redden bootste men het Oosterse porselein na en was het “Delfts blauw” geboren. Voor de decoratie keek men o.a. naar illustraties of prenten uit reisboeken en handboeken met modellen voor grafiek. In de gouden 17e eeuw kwamen al spoedig scheepsladingen vol porselein, lakwerk, ivoor en zijde met de scheepvaart mee terug naar West-Europa. Daarmee groeide de fascinatie voor China, of Cathai, zoals het land toen nog genoemd werd. Al gauw werden de Chinese kunst en decoratietechnieken in vorm en kleur door de Europeanen gekopieerd. In de tweede helft van de 17e eeuw raakte Europa naast de tulpenmanie, ook in de ban van alles wat Chinees was. De rijken richtten kamers in voor hun verzamelingen Chinees porselein en verkleedden zich op feestjes zelfs in Chinese stijl. Deze chinoiserie, die in de 18e en vroeg 19e eeuw op haar hoogtepunt is, betreft vooral de toegepaste kunsten.

tegel_chinezen_CH91_FRITS_5_70_crop.jpg
tegel_chinezen_CH92_FRITS_6_70_crop.jpg
tegel_chinezen_CH93_FRITS_7_70_crop.jpg
tegel_chinezen_CH94_FRITS_8_70_crop.jpg

Vier tegels met Chinese vrouwelijke personen in kleur uitgevoerd. 18e eeuwChinezen op antieke tegels

De tegels in het fotoalbum dateren allemaal van rond 1700.  Op een na, het eerste exemplaar. 

tegel_chinezen_CH128_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH128_TM01_18_crop.jpg
tegel_CHINEES_30_crop.jpg
tegel_CHINEES_30_crop.jpg
tegel_CHINEES_30_crop1.jpg
tegel_CHINEES_30_crop1.jpg
tegel_chinees_personen_chinees_18mei2013_50_crop.jpg
tegel_chinees_personen_chinees_18mei2013_50_crop.jpg
tegel_chineesjes_7febr2014_30_crop.jpg
tegel_chineesjes_7febr2014_30_crop.jpg
tegel_chineesjes_7febr2014_30_crop1.jpg
tegel_chineesjes_7febr2014_30_crop1.jpg
tegel_chinezen_30dec2013_50_crop.jpg
tegel_chinezen_30dec2013_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH51_55_crop.jpg
tegel_chinezen_CH51_55_crop.jpg
tegel_chinezen_CH52_55_crop.jpg
tegel_chinezen_CH52_55_crop.jpg
tegel_chinezen_CH57_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH57_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH58_47_crop.jpg
tegel_chinezen_CH58_47_crop.jpg
tegel_chinezen_CH61_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH61_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH62_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH62_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH63_76_crop.jpg
tegel_chinezen_CH63_76_crop.jpg
tegel_chinezen_CH64_76_crop.jpg
tegel_chinezen_CH64_76_crop.jpg
tegel_chinezen_CH70_30_crop.jpg
tegel_chinezen_CH70_30_crop.jpg
tegel_chinezen_CH71_35_crop.jpg
tegel_chinezen_CH71_35_crop.jpg
tegel_chinezen_CH72_35.jpg
tegel_chinezen_CH72_35.jpg
tegel_chinezen_CH73_35_crop.jpg
tegel_chinezen_CH73_35_crop.jpg
tegel_chinezen_CH74_35.jpg
tegel_chinezen_CH74_35.jpg
tegel_chinezen_CH75_35.jpg
tegel_chinezen_CH75_35.jpg
tegel_chinezen_CH76_45_crop.jpg
tegel_chinezen_CH76_45_crop.jpg
tegel_chinezen_CH77_35.jpg
tegel_chinezen_CH77_35.jpg
tegel_chinezen_CH78_25_crop.jpg
tegel_chinezen_CH78_25_crop.jpg
tegel_chinezen_CH79_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH79_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH79_52_crop.jpg
tegel_chinezen_CH79_52_crop.jpg
tegel_chinezen_CH84_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH84_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH104_40.jpg
tegel_chinezen_CH104_40.jpg
tegel_chinezen_CH105_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH105_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH106_53_crop.jpg
tegel_chinezen_CH106_53_crop.jpg
tegel_chinezen_CH110_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH110_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH111_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH111_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH112_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH112_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH119_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH119_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH120_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH120_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH122_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH122_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH123_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH123_TM01_18_crop.jpg
tegelchinees18e1aug201745crop.jpg
tegelchinees18e1aug201745crop.jpg

tegel_chinezen_CH125_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH125_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH127_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH127_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH130_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH130_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH131_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH131_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH133_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH133_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH135_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH135_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH136_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH136_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH139_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH139_18_crop.jpg
tegel_chinezen_DSCN3991_25-1.jpg
tegel_chinezen_DSCN3991_25-1.jpg
tegel_chinezen_TMO_CH134_18_crop.jpg
tegel_chinezen_TMO_CH134_18_crop.jpg
tegel_chinezen_TMO_CH140_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_TMO_CH140_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_TMO_CH141_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_TMO_CH141_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen1_30dec2013_45_crop.jpg
tegel_chinezen1_30dec2013_45_crop.jpg
tegel_chinezen2_30dec2013_50_crop.jpg
tegel_chinezen2_30dec2013_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH66_60_crop.jpg
tegel_chinezen_CH66_60_crop.jpg
tegel_chinezen_CH89_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH89_50_crop.jpg

Van Ming tot Ping-Ping

In musea, op veilingen en particuliere verzamelingen zijn Chinese tegels later gevoelsmatig in een vierpas of meer, weer bij elkaar geplaatst als dat kon. Ook komen er meerdere aantallen voor met de mooie “Chinezen tuinen” die wij een andere keer zullen behandelen. Tevens komen er soms grotere tableaus voor met een complete Chinese vertelling in de 18e eeuw gemaakt. Deze hebben prachtige heldere kleuren en vormgeving met mystiek gepenseelde voorstellingen van rituelen en draken. Het zijn vaak wat duurdere tegels of tableaus, je hebt er wel enige ‘Ping-Ping’ voor nodig…

Maar hoe dan ook, de belangstelling voor alles wat Chinees is, was in de Nederlanden gewekt. En meer dan dat, met grote “Delfts blauwe” gevolgen welke is gebaseerd op het in het einde van de 15e eeuw naar Europa gebrachte Chinees porselein uit de Ming-dynastie. De Hollandse afbeeldingen op porselein, aardewerk en tegels, zijn vaak nuchter en tijdsgebonden in hun opzet; koetjes en kalfjes, bloemetjes en bijtjes. De Bijbeltegels worden als groep vaak al te gemakkelijk allemaal als “historisch” aangemerkt. Maar het bijzondere van de Chinese decoraties op o.a. tegels is dat zij vergeleken met de Europese die een -‘vooruitgang’ belangrijk vonden,- de Chinezen afbeeldingen veel meer traditioneel georiënteerd waren. We zien tegels met afbeeldingen van lijfstraffen, tempelrituelen, jonken op het water, klederdrachten, het keizerlijk hof, de lange vlecht van de mandarijn, krijgslieden, de Samoerai, voorstellingen uit de opera met rituele dans en zelfs bouwwerken in pagode stijl. De meesten als personen weergegeven dus. Dieren als centraal decor en andere typisch Hollandse voorstellingen zien we niet op de naar Chinese voorbeelden geschilderde tegels. Wel soms een vogel of vis als vrij groot hoekornament. Het valt mij op dat het de toch wel ludiek te noemen Hollandse tegelschilders is gelukt, -dat zij de discipline hebben kunnen opbrengen,- om de Chinese voorstellingen op de tegel met rust te laten en geen typisch Hollandse toevoegingen hebben gedaan. Mocht u toch een Chinese voorstelling hebben met op de achtergrond een molen, boerderij, twee koeien en struikgewas, dan horen we dat graag…

 

tegel_chinezen_CH113_TM01_22_crop.jpg
tegel_chinezen_CH82_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH116_TM01_22_crop.jpg

Tegelviertjes met Chinese personen. Omstreeks 1700

tegel_chinezen_japo_814x1024_crop1.jpg
tegel_chinezen_japo_814x1024_crop_viertje.jpg

Tegel met Chinese personen en Chinese jonk. Omstreeks 1700       

tegel_chinezen_japo_814x1024_30_crop2.jpg

tegel_chinezen_CH81.jpg

Tegel met Chinese personen en Chinese jonken.
Omstreeks 1700.
Blokje tegels rechts Coll: Tegel Museum Otterlo

tegel_chinezen_CH118_TM01_20.jpg

tegel_chinezen_CH121_18_crop-2.jpg

Tegels met Chinese personen.
Omstreeks 1700.
Coll: Tegel Museum Otterlo.       
      

tegel_chinezen_CH126_18_crop-2.jpg

Tegel met Chinese personen. Omstreeks 1700 Coll: Tegel Museum Otterlo.

tegelchinezen16314_002_840x1280_30.jpg

Titel van 17e eeuws boek 'Het GEZANTSCHAP 
Der NeerlandtSche OoSt-IndiSche Compagnie' (1665).
Coll: Edwin van Drecht.


tegelchinezen16314_003_1280x825_30.jpg

Gravure uit bovenstaand boek met Chinese personen. 17e eeuw. Coll: Edwin van Drecht

tegel_chinezen_CH137_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH138_18_crop.jpg

Tegels met Chinese personen.
Omstreeks 1700.Coll: Tegel Museum Otterlo.    


tegel_chinezen_CH124_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH124_TM01_18_crop.jpg
tegelchinees170017juli201740crop.jpg
tegelchinees170017juli201740crop.jpg
tegel_chinezen_CH129_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH129_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH102_60_crop.jpg
tegel_chinezen_CH102_60_crop.jpg
tegel_chinezen_CH102_62_crop.jpg
tegel_chinezen_CH102_62_crop.jpg
tegel_chinezen_CH85__HARLINGEN_1890-1910_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH85__HARLINGEN_1890-1910_50_crop.jpg
tegel_chinezen_CH95_FRITS_COLL_1_50.jpg
tegel_chinezen_CH95_FRITS_COLL_1_50.jpg
tegel_chinezen_CH83_ca_1900_50.jpg
tegel_chinezen_CH83_ca_1900_50.jpg
tegelchinees190013febr201840crop.jpg
tegelchinees190013febr201840crop.jpg
tegel_chinezen_CH117_TM01_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH117_TM01_18_crop.jpg
K7-2tegelpersonenchineesmuziekmakend24mrt201500520crop-1.jpg
K7-2tegelpersonenchineesmuziekmakend24mrt201500520crop-1.jpg


tegel_chinezen_CH97_FRITS_ENGELS_COLL_4_50.jpg

Engeland, 18e eeuw

Andere productieplaatsen van Chinese tegels

Tegels met Chinese voorstellingen werden niet alleen in Nederland gemaakt. Uiteraard ook in China, en verder in Frankrijk, Duitsland, Engeland en diverse andere landen werd dit type tegel vervaardigd. Een aantal wordt hieronder getoond.                  


tegel_chinezen_CH25_FR3_18E_45_crop.jpg
tegel_chinezen_CH29_FR7_18E_45_crop.jpg
tegel_chinezen_CH36_FR14__18E_45_crop.jpg
tegel_chinezen_CH42_FR20_18E_45_crop.jpg

Frankrijk, 18e eeuw


tegel_chinezen_CH37_FR15_18E_45_crop.jpg
tegel_chinezen_CH38_FR16_18E_45_crop.jpg
tegel_chinezen_CH39_FR17_18E_45_crop.jpg
tegel_chinezen_CH32_FR10_18E_50_crop.jpg

Frankrijk, 18e eeuw


tegel_chinezen_CH43_FR21_19E_45_crop.jpg

Frankrijk, 18e eeuw

tegel_chinezen_CH35_FR13_18E_45_crop.jpg

Frankrijk, 18e eeuw

tegel_chinezen_MEXICO_1650-1700_125_X_125_CM_CHN_MAN_60_crop.jpg

Tegel met Chinese persoon.Periode 1650-1700. Mexico.


tegel_chinezen_CH151_ansbac_duitsland_18E_80.jpg
tegel_chinezen_CH152_ansbac_80.jpg
tegel_chinezen_CH159_DUITSLAND_50.jpg

Duitsland, 18e eeuw


tegel_chinezen_CH142_TMO1__CHINA_1700-25_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH144_RIJKS_ADAM_60_crop.jpg
tegel_chinezen_CH145_RIJKS_ADAM_55_crop.jpg
tegel_chinezen_CH146_RIJKS_ADAM_65_crop.jpg

Tegels van porselein met Chinese personen. 1e kwart 18e eeuw. China.


Koninklijke Chinezen uit Makkum…

De Koninklijke Tichelaar in Makkum heeft in 1950 het artistieke penseel weer opgepakt met een meer dan prachtige serie tegels met Chinezen. De serie bestond uit 55 stuks met wit fond en idem met zwart fond. In 1970-1980 startte zij een tweede serie met dezelfde vaardigheid maar met aanvullende voorstellingen. Ca. 100 Chinese personen zijn te bewonderen op tegels van Tichelaar. De uitvoering is gaaf en van hoge kwaliteit. Het subtiele afwijkende kleurgebruik met vele mengkleuren zijn een lust voor het oog naast de mooie tussentonen en krachtige volvlak tonen daar waar nodig. De penseelvoering is knap en met vaste hand gedaan. Vooral de “trek” (contour) van de figuren, die nauwkeurig moest aansluiten tegen het zwarte fond, is bij de zwarte tegels zorgvuldig uitgevoerd. De onderlinge dikte van de lijnen zijn een spel op zich. Wat opvalt is dat de tegels met een wit fond allen enkele zeer dun geschilderde Chinese lettertekens of symbolen hebben onder elkaar geplaatst. Deze karakters versterken nog eens de Chinese uitstraling. Bij de zwarte uitvoeringen is dat weggelaten, waarschijnlijk omdat de dunne lijntjes tijdens het bakken dicht vloeiden. Ik weet zeker dat ze het wel met grote inzet geprobeerd hebben. Deze opmerkelijke serie Chinezen op tegels konden wel eens de nieuwe “spijkertegels” van nu , maar zeker van de toekomst worden. Dus jongelui…grijp uw kans.


tegel_chinezen_09130A10A_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10A_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10B_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10B_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10C_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10C_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10D_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10D_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10E_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10E_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10F_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10F_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10G_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10G_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10H_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10H_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10I_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10I_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10J_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10J_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10K_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10K_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10L_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10L_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10M_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10M_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10N_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10N_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10O_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10O_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10P_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_09130A10P_front_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_CH1_TIGGELAAR_30.jpg
tegel_chinezen_CH1_TIGGELAAR_30.jpg
tegel_chinezen_CH2_30.jpg
tegel_chinezen_CH2_30.jpg
tegel_chinezen_CH3_65_crop.jpg
tegel_chinezen_CH3_65_crop.jpg
tegel_chinezen_CH4_30.jpg
tegel_chinezen_CH4_30.jpg
tegel_chinezen_CH5_30.jpg
tegel_chinezen_CH5_30.jpg
tegel_chinezen_CH6_30.jpg
tegel_chinezen_CH6_30.jpg
tegel_chinezen_CH7_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH7_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH8_75.jpg
tegel_chinezen_CH8_75.jpg
tegel_chinezen_CH9_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH9_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH10_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH10_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH11__TICH_1970_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH11__TICH_1970_75_crop.jpg
tegel_chinezen_CH13_FRITS_COLL_2_50.jpg
tegel_chinezen_CH13_FRITS_COLL_2_50.jpg
tegel_chinezen_CH14_50.jpg
tegel_chinezen_CH14_50.jpg
tegel_chinezen_CH16_57_crop.jpg
tegel_chinezen_CH16_57_crop.jpg
tegel_chinezen_CH17_crop1.jpg
tegel_chinezen_CH17_crop1.jpg
tegel_chinezen_CH17_crop2.jpg
tegel_chinezen_CH17_crop2.jpg
tegel_chinezen_CH17_crop3.jpg
tegel_chinezen_CH17_crop3.jpg
tegel_chinezen_CH17_crop4.jpg
tegel_chinezen_CH17_crop4.jpg
tegel_chinezen_CH18_60_crop.jpg
tegel_chinezen_CH18_60_crop.jpg
tegel_chinezen_CH19_30.jpg
tegel_chinezen_CH19_30.jpg
tegel_chinezen_CH20_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH20_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH21_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH21_18_crop.jpg
tegel_chinezen_CH179_TICHELAAR_50.jpg
tegel_chinezen_CH179_TICHELAAR_50.jpg
K62A-26tegelchineestichelaarIMG_497520crop1.jpg
K62A-26tegelchineestichelaarIMG_497520crop1.jpg

tegelchinees20eeeuwmakkum9nov2017crop1.jpg
tegelchinees20eeeuwmakkum9nov2017crop1.jpg
tegelchinees20eeeuwmakkum1jan201850crop.jpg
tegelchinees20eeeuwmakkum1jan201850crop.jpg
tegelchinees20eeeuwmakkum13okt2017crop.jpg
tegelchinees20eeeuwmakkum13okt2017crop.jpg
tegelchinees20eeeuwmakkum9nov2017crop2-1.jpg
tegelchinees20eeeuwmakkum9nov2017crop2-1.jpg


tegel_chinezen_22130A12A_g_60.jpg
tegel_chinezen_22130A12A_g_60.jpg
tegel_chinezen_22130A12B_g_60.jpg
tegel_chinezen_22130A12B_g_60.jpg
tegel_chinezen_22130A12C_g_60.jpg
tegel_chinezen_22130A12C_g_60.jpg
tegel_chinezen_22130A12D_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12D_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12E_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12E_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12F_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12F_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12G_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12G_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12H_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12H_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12I_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12I_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12J_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12J_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12K_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12K_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12L_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12L_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12M_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12M_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12N_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12N_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12O_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12O_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12P_g_60_crop.jpg
tegel_chinezen_22130A12P_g_60_crop.jpg

Er bestaat ook een kleine serie midden 20e eeuwse tegels waarop erotische taferelen staan afgebeeld geïnspireerd vanuit de kamasutra. 
Om deze tegels te zien klik hier.