Beroepen: Metselaars op antieke tegels

tegel_wandbord_de_metselaar_crop.jpg

Wandbord Goedewaagen met metselaar. 2e helft 20e eeuw.

Helaas kan ik U maar een zeer beperkt aantal tegels met metselaars tonen. Tussen de vele duizenden foto's van tegels die we in het archief hebben zitten is er maar een beperkt aantal 17e eeuwse tegels met de voorstelling van een metselaar. Wel bijzonder is het exemplaar van een 17e eeuwse metselaar met een troffel in de hand waarboven een kroontje is geschilderd. Het zou hier kunnen gaan om een metselaar die geslaagd is voor zijn meesterproef dan wel meestergezel is. 


Maar meer aannemelijk is dat het hier gaat om een gildeteken zoals meerdere beroepen dat ook hadden. Overeenkomsten zijn er ook met de Vrijmetselaren - Broeder-Bouwers- en ook op de tegels is te zien dat sommigen  voorschoten en maatstokken dragen.


Metselaars op antieke tegels, 17e eeuw

tegel_beroep_metselaar_26mei2016_30_crop.jpg
tegel_beroep_metselaar_26mei2016_30_crop.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET11_60_crop.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET11_60_crop.jpg
tegel_beroep_metselaar_26mei2016_30_crop1.jpg
tegel_beroep_metselaar_26mei2016_30_crop1.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET13_60.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET13_60.jpg
tegelberoepmetselaar5juli2017klaarcrop.jpg
tegelberoepmetselaar5juli2017klaarcrop.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET2_60.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET2_60.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET3_60.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET3_60.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET6_65.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET6_65.jpg
tegel_beroep_metselaar_12mei2014_60_crop.jpg
tegel_beroep_metselaar_12mei2014_60_crop.jpg
tegel_beroep_metselaar_00050407xs4all_30.png
tegel_beroep_metselaar_00050407xs4all_30.png
tegel_beroep_metselaar_20160607_5_25.jpg
tegel_beroep_metselaar_20160607_5_25.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET10_65.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET10_65.jpg
tegel_beroep_metselaar_11mrt2011_60.jpg

Tegel met metselaar die een troffel vasthoudt met een kroontje er boven. 17e eeuw 

tegel_beroep_metselaar_20160607_30.jpg

Tegel met metselaar die een schietlood en winkelhaak vasthoudt. 17e eeuw 

tegel_beroep_metselaar_20160607_5_25-1.jpg
tegel_beroep_metselaar_12mei2014_60_crop-1.jpg

 

 

 

 

Tegels met metselaars met troffel en maatstok. 17e eeuw 

Metselaars op antieke tegels, 19e t/m 20e eeuw

HKtegelspreuktegelmetselaarIMG_312115crop-1.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET12_60-1.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET12_60-1.jpg
tegel_spreuktegel_metselaar_25mei2016_DSC03922_10_crop-1.jpg
tegel_spreuktegel_metselaar_25mei2016_DSC03922_10_crop-1.jpg
tegel_beroep_metselaar_14febr2012-1.jpg
tegel_beroep_metselaar_14febr2012-1.jpg
tegel_metselaat_tichelaar_65_crop.jpg
tegel_metselaat_tichelaar_65_crop.jpg
tegel_beroep_metselaar_20160607_2_25.jpg
tegel_beroep_metselaar_20160607_2_25.jpg
tegel_beroep_metselaar_20160607_3_25.jpg
tegel_beroep_metselaar_20160607_3_25.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET14_65.jpg
tegel_beroep_metselaar_MET14_65.jpg
tegel_metselaar_1981_70_crop.jpg
tegel_metselaar_1981_70_crop.jpg
tegel_metselaar_regina_65_crop.jpg
tegel_metselaar_regina_65_crop.jpg
tegelberoepmetselaar29sept2017crop.jpg
tegelberoepmetselaar29sept2017crop.jpg