Beroepen: Metselaars op antieke tegels

Wandbord Goedewaagen met metselaar. 2e helft 20e eeuw.

Helaas kan ik U maar een zeer beperkt aantal tegels met metselaars tonen. Tussen de vele duizenden foto's van tegels die we in het archief hebben zitten is er maar een beperkt aantal 17e eeuwse tegels met de voorstelling van een metselaar. Wel bijzonder is het exemplaar van een 17e eeuwse metselaar met een troffel in de hand waarboven een kroontje is geschilderd. Het zou hier kunnen gaan om een metselaar die geslaagd is voor zijn meesterproef dan wel meestergezel is. 


Maar meer aannemelijk is dat het hier gaat om een gildeteken zoals meerdere beroepen dat ook hadden. Overeenkomsten zijn er ook met de Vrijmetselaren - Broeder-Bouwers- en ook op de tegels is te zien dat sommigen  voorschoten en maatstokken dragen.


Metselaars op antieke tegels, 17e eeuw

Tegel met metselaar die een troffel vasthoudt met een kroontje er boven. 17e eeuw 

Tegel met metselaar die een schietlood en winkelhaak vasthoudt. 17e eeuw 

Tegels met metselaars met troffel en maatstok. 17e eeuw 


Metselaars op antieke tegels, 19e t/m 20e eeuw