Krokodil, komovaraan, salamander of hagedis op antieke tegels.

De afbeelding op onderstaande  drie tegels roept de vraag op of het hier gaat om de voorstelling van een krokodil zoals deze tegelvoorstelling  in de wereld van tegelverzamelaars bekend staat. Een krokodil die zijn staart op deze manier kan bewegen leek me al sterk, maar met name de kam onder aan de kop van het reptiel deed mij eerder denken in de richting van een (komo)varaan. Ook na het napluizen van een aantal determinatieboeken kon geen bevredigend antwoord worden gevonden over welk reptiel of amfibie het hier betreft. Het boek 'Dieren op tegels' geschreven door Jan Pluis e.a. biedt ook geen aanknopingspunt hieromtrent.

Drie tegels met de voorstelling van een varaan? Of zou men toch een krokodil bedoeld hebben? Omstreeks 1650.

 

Krokodillen op antieke tegels, eind 16e/17e eeuw

Cirkeltegel met de voorstelling van een (komo)varaan.
17e eeuw. Rotterdam.

Bijzondere tegel met de voorstelling van een salamander dan wel hagedis. Omstreeks 1600. Kollektie: E. van Drecht.

Tegel met een salamander met kam, ca. 1700

Cloisoné tegel met de voorstelling van een salamander/hagedisachtige. Tegel is 33 cm lang. Midden 20e eeuw.