Kleipijpen 17e eeuw bewerkt

Kleipijp met een bloemenvaas en daar boven initiaal HI en aan de andere kant het stadswapen van Gouda. 2e helft 17e eeuw. Particuliere verzameling.

Kleipijp(ds29FM812) met een bloemenvaas en daar boven initiaal HI en aan de andere kant het stadswapen van Gouda. 2e helft 17e eeuw. Vindplaats onbekend.


Kleipijp met aan twee kanten het stadswapen van Haarlem.  2e helft 17e eeuw.
Pariculiere verzameling


Kleipijpjes(HB) met  aan twee kanten leeuwenkopjes. Ca. 1620-1640


Kleipijp (ds38 FM 1666), Met aan twee kanten de Hollandse Leeuw. Eind 17e eeuw. Vindplaats: onbekend.

Kleipijp (ds38 FM 486), Met aan twee kanten personen waarvan een pijprokend.
Onder de personen de letters BG. Eind 17e eeuw.Vindplaats: Reeuwijk Oudeweg.


Maastrichtse produktie, eind 17e eeuw

Kleipijp (HB), geen parelnaadpijp, met aan twee kanten  personen. Maastrichtse produktie. Eind 17e eeuw.

Kleipijp (ds29FM584), geen parelnaadpijp, met aan twee kanten  personen. Maastrichtse produktie. Eind 17e eeuw.
Vindplaats: onbekend


Kleipijp (ds29FM583), geen parelnaadpijp, met aan twee kanten  een engel. Maastrichtse produktie. Eind 17e eeuw.
Vindplaats: onbekend.


Goudse kleipijp (HB), geen parelnaadpijp, met aan de ene kant een pijprokend figuur en aan de andere kant in een cirkel een
soort van voetboog met het initiaal CH. Eind 17e eeuw.


 

 

 

 

Goudse kleipijp (ds38 FM 470), geen parelnaadpijp, met aan de ene kant mannen die een vat dragen en aan de andere kant ook weer dragende mannen.
Eind 17e eeuw. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Dubbelmerkpijpjes met Melkmeisjes van rond 1700 

 

Dit type kleipijp staat bekend als melkmeisjes. Op de pijpjes staan aan twee kanten voorstellingen. Meestal aan een kant een melkmeisje met juk en emmers, en aan de andere kant een mannelijk persoon eveneens met juk en emmers. Maar verschillende pijpjes hebben aan een kant een melkmeisje en aan de andere kant voorstellingen zoals een koe of een pijprokende vos. Op een van de pijpjes rookt de man een pijp.

Kleipijp (ds29FM742) van rond 1690 met de voorstelling van een melkmeisje en een koe.
Vindplaats: onbekend


Kleipijp (ds29FM813) van rond 1690 met de voorstelling van een melkmeisje en pijprokende vos.
Vindplaats: onbekend.


Kleipijp (ds29FM62) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. Vindplaats: onbekend

Kleipijp (ds29FM883) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. Vindplaats: Zevenhuizen


Kleipijp (ds29FM998) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. Vindplaats: Gouda Platteweg

Kleipijp (ds29FM1348) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. Vindplaats: Gouda Raam.


Ca. 1700

Kleipijp (ds29FM582) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. Vindplaats: Gouda Platteweg

Parelnaadtype.
Ca. 1710-1730

Kleipijp (ds29FM67) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. Vindplaats: Gouda Drapiersteeg