Kleipijpen vervaardigd in Delft


IVM wapen Delft

IVM wapen Delft

IVM schoppen twee

IVM triton

Vier kleipijpen 18e eeuw van de Delftse pijpenmaker  Jan Simon Vermeulen


P en K en kroon

18e eeuwse kleipijp van de Delftse pijpenmaker Pieter de Kol