Kleipijpen 17e eeuw waaronder ook  vroege exemplaren van de 1e generatie

Overzicht van een aantal vroeg 17e eeuwse kleipijpjes, die als  bodemvondst in het toemaakdek van verschillende graslandpolders rondom
Gouda /Waddinxveen en Reeuwijk zijn aangetroffen.


Vier stuks kleipijpjes waarvan de drie linkerexemplaren behorende tot de 1e generatie (1590-1615) met en
zonder radering rondom de ketelkop. Bodemvondst polder Bloemendaal Waddinxveen.


Twee zeldzame kleipijpjes van de 1e generatie. Bodemvondst poldergebied Waddinxveen/Reeuwijk.
Gemerkt op de steel met tudorroosjes en radering en als hielmerk driehoekjes gezet op de steel.Datering: ca. 1590-1610.


Zeldzaam kleipijpje (Nr 1257) van de 1e generatie met radering aangebracht op de ketel. Bodemvondst poldergebied Waddinxveen/Reeuwijk.
Met als hielmerk de Tudorroos aangevuld met  de letters LF. Datering: ca. 1600-1620.


Zeldzaam kleipijpje (Nr 1872) van de 1e generatie. Bodemvondst Gouda. Met als hielmerk de Tudorroos aangevuld
met  de letter A. Ook zijn nog twee hielmerkjes gezet aan de voorzijde van de ketel. Datering: ca. 1600-1620.


Kleipijpje( Nr. 1620) van de 1e generatie met een hielmerk met kruis en stippen. Bodemvondst poldergebied
rond Waddinxveen/Reeuwijk. Datering: 1590-1610


Klein kleipijpje van de 1e generatie met een vierkant hielmerkje met de letters IR. Bodemvondst Schoonhoven.
Datering: Ca. 1610


Nog een klein kleipijpje (Nr 673) van de 1e generatie met een vierkant hielmerkje met de letters IR. Bodemvondst Schoonhoven.
Datering: Ca. 1610


Klein kleipijpje van de 1e generatie met als hielmerkje de letter H. Bodemvondst Gouda. Datering: 1590-1610


Kleipijp (Nr. 1179) van de 1e generatie met nog een stuk steel en als hielmerk WS. Bodemvondst: Gouda. Datering: 1590-1610


Kleipijp (Nr. ....van de 1e generatie met nog een stukje steel en als hielmerk WS. Bodemvondst: Gouda. Datering: 1590-1610


Kleipijp met als hielmerkje de letters TN en in het midden twee ruiten.
Bodemvondst polder Reeuwijk noordelijk van de A-12. Datering: 1620-1630.