Kleipijpen Zijmerkpijpjes 18e eeuw

Zijmerkpijpje met de voorstelling van Vrouwe Justitia en intitaal  WVD. 18e eeuw

Kleipijpen met als zijmerk het stadswapen van Gouda en de tekst GOUDA. Op de rechterpijp boven het stadswapen Gouda de Hollandse Leeuw met pijlenboog.
Omstreeks 1740-1775. Maker de Goudse pijpmaker Willem de Vet dan wel Jan Abrahams de Vet.