18e eeuwse Kleipijpen met Stads- en Provinciewapens


5x Provinciewapens Groningen-Friesland

Leg een paar kleipijpen met precies dezelfde voorstellingen naast elkaar, bestudeer ze gedetailleerd, en kom er dan achter hoe veelzijdig de Goudse pijpenindustrie  was. Een 5-tal fraai bewerkte pijpjes kon worden vergeleken v.w.b. verschillen in voorstelling en welke pijpmaker de producent was. Dat gaf opmerkelijke conclusies. De pijpjes met de putti's hadden verschillende hielmerken n.l. de gekroonde 81, gekroonde wieg met kind (tamelijk onbekend merk) en gekroonde 73. Beide pijpjes met de leeuwen hadden als hielmerk de Hollandse tuin. Opmerkelijk is dat het pijpje met als hielmerk gekroonde 73 aan de achterkant het wapen van Utrecht heeft terwijl dit op de andere pijpjes ontbreekt terwijl het toch om dezelfde mal-voorstelling gaat.

Kleipijpje (MS) mooi bewerkt met putti's rondom twee wapenschilden. Als tekst in een lint: GROENING en LWAARDE. 2e helft 18e eeuw.
Hielmerk gekroonde 81. 
Bodemvondst omgeving Gouda.

18e eeuwse kleipijp (HB) met leeuwen rondom de wapens van Groningen en Leeuwarden. Maar zonder tekstlint.
Hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin van de Goudse pijpmaker Frans Verzijl. Bodemvondst polder Reeuwijk.

18e eeuwse kleipijp (FM)  met leeuwen rondom de wapens van Groningen en Leeuwarden. Met tekstlint.: GRONING LEEWARD
Hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin van de Goudse pijpmaker Frans Verzijl. Bodemvondst poldergebied rond Gouda.

Kleipijpje (FM) mooi bewerkt met putti's rondom twee wapenschilden. Als tekst in een lint: GRONING en LWAARD. 2e helft 18e eeuw.
Hielmerk minder bekend een gekroonde wieg met kind. 
Bodemvondst omgeving Gouda.

Kleipijpje (FM) bewerkt met putti's rondom twee wapenschilden. Als tekst in een lint: GRONING en LWARDE. Op de achterzijde van de kleipijp het  wapen van Utrecht. 2e helft 18e eeuw.  Hielmerk gekroonde 73. Bodemvondst omgeving Gouda.


Vierkante Kleipijp (ds26 FM 529) met de Provinciewapens van Gelderland, Friesland, Zeeland en Holland. 18e eeuw.
Maker de Goudse pijpenmaker Jan van Leeuwen. Hielmerk D. Vindplaats Reeuwijk industriewijk Zoutman.


18e eeuwse kleipijp (ds26 FM 938  ) met in een ovaal geplaatst de 7  Provinciewapens en op de achterkant omgeven door leeuwen
en het stadswapen van Gouda.Opmerkelijke scherp uitgevoerde kleipijp. Aannemelijk is het dat de mal toen nog door de scherpte betrekkelijk "vers" was en er nog niet veel kleipijpen uit waren gemaakt. 
Maker moet vrijwel zeker de Goudse pijpenmaker Barend van Berkel (1730-1786) zijn geweest. Hielmerk BVB). Rondom de provinciewapens in een lint de tekst: VAN  D.D. PIJPEMAKEREY. Vindplaats: is niet bekend. Uit de handel.


Wapens 7 Provinciën

18 eeuwse Kleipijp (ds26 FM 1878) met leeuwen rondom een wapenschild waarop de wapens van de zeven Provinciën.
Hielmerk de Dordtse Maagd. Vindplaats: Gouda maar niet exact bekend waar.


18 eeuwse Kleipijp (ds30 FM 1878) met personen rondom een wapenschild waarop de wapens van de zeven Provinciën. Met in een lint de tekst: EENDRA MAGT. Hielmerk klavertje drie van de Goudse pijpenmaker Barend Verzijl. Vindplaats: Gouda maar niet exact bekend waar.


Stadswapens Provincie Friesland en VRIESLAND

18 eeuwse Kleipijp (ds26 FM 1836) met leeuwen rondom een wapenschild waarop de wapens van steden van Friesland zoals Friesland, Franeker, Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen.  In een lint de tekst: VRIESLAND. Hielmerk kop en schotel. Goudse pijpenmaker.
Vindplaats: Gouda Koningshof Raam.


Stadswapens en HOLLANDIA

18 eeuwse Kleipijp (lade11 FM) met leeuwen rondom een wapenschild waarop zes stadswapens van  o.a. Amsterdam, Leiden, Haarlem,
Gouda en Den Haag.  In een lint  aan onderkant de tekst: HOLLANDIA. Hielmerk ontbreekt. Vindplaats: Boskoop tuinderij.