Beroepen: Soldaten op antieke tegels


Tegel met een trommelslager. 18e eeuw.

Trommelaars, Trompetten, Vlaggen, Fluiten & Hoornblazers.

Ook deze keer hebben we weer een flink aantal tegels opgetrommeld die passen binnen het thema soldaten op antieke tegels..

In de Middeleeuwen werd de trommelslager, ook wel trommelaar en tamboer genaamd,  gebruikt om tijdens de marsen van de legers het tempo aan te geven. Vaak wordt gedacht dat de tamboer een jonge man was die nog niet geschikt was om te vechten, maar dat is niet waar: tamboers waren volwaardige soldaten met een zeer specifieke taak. Tijdens het gevecht gaf de tamboer middels een wisseling van slagen de bevelen van de krijgsheer door met zijn trommel. Naast voor het geven van signalen werd de trom gebruikt om marsen ordelijk te laten verlopen en te verlichten. Ook bij de geschutsexercitie speelde de tamboer een belangrijke rol. 

Vaak werden de trommelaars ondersteund door vaandeldragers, hoornblazers, trompetters en fluitspelers, welke laatste bedoeld waren om signalen over grotere afstand af te geven. 

Soldaten op antieke tegels: Trommelaars, eind 16e/17e eeuw


Soldaten op antieke tegels: Trommelaars, 19e t/m 20e eeuw


Soldaten op antieke tegels: Vaandeldragers en Vlaggen


Soldaten op antieke tegels: Hoornblazers,Trompetten en Fluiten

Of alle tegels met hoornblazers ook daadwerkelijk soldaten betreffen lijkt onwaarschijnlijk. Hoornblazers werden ook bij jachtpartijen gebruikt om via het blazen op een jachthoorn aan drijvers en jagers signalen af te geven over het verloop van de jacht. Zie ook de tegel met hoornblazende figuur met hertenkop die er op duidt dat het hier om jacht moet gaan.

Zeldzame tegel van een hoornblazer met hertenhoofd. 17e eeuw

Randtegel met een hoornblazer. 17e eeuwZie ook de pagina met Saraceense/Romeinse krijgers